jungheinrich banner
jungheinrich banner

 

Logistikvirksomheder halter efter med brugen af IoT

Logistikvirksomheder halter efter med brugen af IoT

Kun fem procent af virksomhederne i ny undersøgelse mener, at de udnytter IoT-potentialet fuldt ud. Især produktions- og logistikvirksomheder halter bagefter. Men mange vil gerne skrue op for deres brug af IoT

Rådgivnings- og markedsresearchvirksomheden PAC (Pierre Audoin Consultants) har på vegne af T-Systems udspurgt 150 produktions- og transportvirksomheder om deres brug af IoT (Internet of Things) og fik et interessant indblik i deres udfordringer og ønsker.

Det viser sig, at virksomhederne gerne vil øge brugen af løsninger, der kan forudsige vedligehold (predictive maintenance, red.) og IoT, og at markedet på ingen måde er mættet endnu. Kun fem procent mener, at de har udnyttet potentialet fuldt ud.

Virksomhederne tænker meget på IoT og løsninger, der kan forudsige vedligeholdelsesbehovet. Og med god grund. For mulighederne med de nye teknologier er indlysende.

- Mange bekymrer sig dog om sikkerheden, og disse bekymringer bliver vi nødt til at mane i jorden, hvis vi vil bane vej for den nødvendige infrastruktur og ordentlig etablering af IoT i hele Norden, siger Christian Mourier Laursen, Vice President Delivery/Operations fra T-Systems Nordics.

- I T-Systems arbejder vi konstant med fokus på høj kvalitet og sikkerhed (vi kalder det 'Zero Outage') – dette er essentielt i IoT løsninger, hvor data, teknologi, mennesker og processer kommer aktivt i spil. 'Zero Outage' er så stærk en platform, at dette nu bliver industristandard i Europa – med mange virksomheder tilknyttet.

Sikkerhedsaspektet understøttes af, at 73 procent af de adspurgte virksomheder prioriterer en investering i it-sikkerhed over en investering i sensorer og netværk.

- De er retteligt bekymrede for, at det forbundne netværk af produktionsfaciliteter vil gøre dem mere sårbare overfor hackerangreb. Men det er vigtigt at vide, at der er mange tiltag, som kan sikre deres data i skyen. F.eks. kan man vælge en udbyder, som holder dataflowet i et lukket system. Hos T-Systems bruger vi sikre IP-VPN tunneller, som er separerede fra offentlige netværk, fortæller Christian Mourier Laursen.

- Vi har også markant styrket sikkerheden ved at placere vores datacentre i Tyskland, så data er beskyttet af den strenge, tyske datasikkerhedslovgivning, og ved brug af førende krypteringsteknologier til at holde uvedkommende ude. Selv nogle af T-Systems egne konkurrenter anvender disse faciliteter pga. det høje sikkerhedsniveau.

Virksomheder mangler de tekniske forudsætninger for IoT

Undersøgelsen viste også, at mange virksomheder ikke har de tekniske forudsætninger for at imødekomme deres egne høje forventninger til en fuldt integreret produktions- og logistikkæde.

Næsten alle virksomheder i undersøgelsen har allerede forbundet deres produktions- og logistiklandskaber i et netværk, men deres nuværende systemer er ikke udstyrede til at udnytte IoT potentialet.

Mange virksomheder kan næppe gennemføre den digitale transformation på egen hånd, og derfor planlægger 65 procent af de adspurgte virksomheder at støtte sig til eksterne serviceudbydere, som kan hjælpe dem med deres IoT-projekter.  Virksomhederne vil især gerne have udbydere med ekspertise indenfor transformationen til IoT og med erfaring indenfor deres branche.

Høje forventning til IoT i fremtiden

IoT-projekter er normalt lanceret som svar på konkurrencemæssigt pres og behovet for at skabe effektiviseringsgevinster. Virksomheder har specifikke forventninger til IoT-teknologi: Det skal gøre dem i stand til konstant at optimere deres kerneprocesser, opnå bedre transparens omkring status på deres maskin- og køretøjsflåde og reducere tiden, hvor maskinerne er ude af drift.

De adspurgte virksomheder mener dog, at der er brug for, at graden af forbundenhed stiger markant:

82 procent vil indenfor de næste fire år gerne have et it-landskab, der er mere en 50 procent forbundet.  Særligt logistikbranchen er under enormt pres fra online-forretninger, som gerne vil bruge IoT teknologi til at opnå helt nye leveringskoncepter.

-hawin

Læs mere om datafangst

20/12 2016