K. Hansen Transport udvider – igen

K. Hansen Transport udvider – igen

Der er godt gang i forretningen hos K. Hansen Transport, hvor endnu en udvidelse af lageret i Vejen og brug af smalgangstruck er med til at effektivisere varehåndteringen. Det kan et stigende antal nye kunder glæde sig til, ligesom de eksisterende får gode vækstmuligheder i samarbejdet med logistikvirksomheden

Af Hans Windeløv

4000 nye m2 er allerede så småt taget i brug af logistik- og transportvirksomheden K. Hansen Transport i Vejen ved Kolding. Det er blandt andet væksten i e-handelen, som har ført til, at overvejelserne om at udvide, nu er blevet realiseret.

Hansen Transport er logistikoperatør og lagerhotel for rigtig mange kunder og deriblandt også rigtigt mange e-handelvirksomheder.

- I takt med at deres ordrertilgang stiger, og at varemængderne dermed vokser, har vi fået behov for mere plads. Samtidig får vi løbende forespørgsler fra nye kunder, som ønsker at gøre brug af vore logistikydelser. For at kunne imødekomme efterspørgslen i markedet vurderede vi, at det eneste fornuftige, vi kunne gøre, var at bygge en ny lagerhal. Nu står den her og vores kapacitet har fået et tiltrængt boost. Vi er da også allerede i fuld gang derinde. Men der er da stadig plads til flere varer og flere kunder, siger salgs- og marketingchef hos K. Hansen Transport, Dan Krarup.

Paller i otte meters højde

Den nye hal består af to celler på hver 2000 m2 med 9,5 meter til loftet.  Cellerne er blevet forsynet med tætplacerede reoler i otte meters højde, hvor der kører smalgangstruck i gangene. 

- Det gør det muligt at plukke varerne manuelt rigtigt hurtigt. Den store vækst i e-handelen er jo blandt andet afhængig af hurtig og sikker levering af varerne til kunderne. Det betyder, at vi skal være effektive i alle varehåndteringens elementer. Her er både indlagring, pluk og pakning af varerne et kritisk element. Vores kunder betaler udelukkende for de konkrete håndteringer af deres varer.

- Man betaler en fast pris pr. håndteret vare, som dermed gør deres varelager til en variabel omkostning. Stiger efterspørgslen på deres varer og dermed omsætningen af dem på lageret, er det udelukkende håndteringen af dem, de betaler for. Her viser vores analyser, at vi er mest effektive og har de laveste omkostninger ved brug af smalgangstruck og hurtigt vertikal pluk i den nye lagerbygning.

- Og det skaber nogle ret fornuftige priser for kunderne. På den måde bliver det en god forretning for både dem og os selv, siger Dan Krarup.  

Nye haller og ny teknologi

Den nye betonhal er endnu en etape i de kontinuerlige udvidelser, virksomheden har gennemført de seneste fem år. I 2015 byggede man 4000 m2 i to celler plus en terminal på 1200 m2. Det blev efterfulgt af en forlængning med en hal på 2000 m2 i 2017.

Dermed råder man nu over 10.000 m2 plus en terminal i den ’nye’ afdeling af lageret. I alt har K. Hansen 40.000 m2 lager under tag på adressen i Vejen. Udvidelserne er etableret inden for relativ kort tid og som en konsekvens af den store efterspørgsel.

- Vi har taget tingene i etaper og har dermed også hele tiden kunnet anvende de nyeste og mest energivenlige løsninger. Blandt andet lys, lagerstyring og varehåndtering, siger Dan Krarup med henvisning til blandt andet installationen af LED-lys og de induktionsstyrede smalgangstruck i det nye lager. 

Nem dataudveksling i nyt WMS

Dan Krarup kommer ind på, at K. Hansen Transport i forbindelse med indvielsen af den nye lagerbygning i december måned sidste år endvidere fik installeret nyt WMS.

- Det er fuldt integreret med vores kunder, så vi kan udveksle data med dem, og så kan de følge ordrerne og varernes bevægelse i systemet. Dermed kommer der endnu mere styr på vareforsyningen, både internt hos os og i forbindelse med den videre distribution. Det er faktisk med til at gøre os endnu mere effektive og gør kun pluk endnu billigere og giver os færre administrative omkostninger.

Der arbejder 25-30 medarbejdere på lageret, og også de kommer til at mærke til forandringerne med det øgede antal kvadratmeter og det nye WMS.

- Selvom vi har udvidet og får både flere varer og flere nye kunder, klarer vi os med den arbejdsstyrke vi har. De får til gengæld en mere afvekslende dag, da de har mulighed for at skifte rundt mellem forskellige funktioner på lageret. Det gør os endvidere ret fleksible med hensyn til at rykke arbejdsstyrken rundt de steder, hvor der er behov for den, siger Dan Krarup, som ser frem til, at lageret er i fulde omdrejninger.   

 

Læs mere om lagerhoteller

24/3 2020
  • Lindab

    Lindab

    Industriporte. Stærke og energirigtige porte. Dansk produceret med kort levering
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.