Forrest i køen med AEO-certifikat

Forrest i køen med AEO-certifikat

Speditionsvirksomhed med fokus på tolddokumenter er blevet AEO-certificeret

Dan Spedition, der har hovedsæde i Padborg og som har fokus på tolddokumenter, er blevet AEO-certificeret, hvilket giver kunderne en række fordele.

Virksomheden er specialist i at udarbejde tolddokumenter og beskæftiger sig alene med det. Med certificeringen er virksomheden den første af den type speditør ved grænsen, der har opnået kvalitetsstemplet

Færre kontroller

Dan Spedition har fået EU’s AEO-certifikat - Autoriseret Økonomisk Operatør. 

Hermed får virksomhedens kunder en række fordele ved overførsel af varer over EU’s ydre grænser, når Dan Spedition ordner deres tolddokumenter.

Det handler for eksempel om færre kontroller af kundernes forsendelser, så der er større sikkerhed for, at varerne når frem til det ønskede tidspunkt.

- Vi er rigtig glade for at være blevet AEO-certificeret og har valgt at blive certificeret i den sværeste og mest omfattende kategori, AEOF. Det er et kvalitetsstempel på linje med ISO-certificering, som mange kender til.

- Vi har været gennem en omfattende og lærerig proces sammen med Skat, hvor vi har fremlagt og fået gennemgået virksomhedens processer og beskrivelse af processer for at optimere papirgangene.

- Hermed er sikkerheden og sikringen helt i top i forbindelse med behandling af tolddokumenter, siger Henrik Ragn, der er administrerende direktør i Dan Spedition.

Toldkontrol i en let udgave

Helt konkret medfører det, at Dan Speditions kunder kommer til at opleve færre fysiske og dokumentmæssige kontroller af deres forsendelser, og når transporter bliver taget ud til kontrol, så kommer virksomheder med AEO-certifikat forrest i køen.

Desuden kan virksomheden bede om, at kontrollen bliver udført et bestemt sted - eksempelvis ved en grænseovergang eller i en havn.

’Light udgaven’ af toldkontrol hænger sammen med, at Dan Spedition via certificeringen er blevet klassificeret som en sikker og sikret partner i forsyningskæden.

- AEO-certifikatet er eftertragtet, fordi det er et kvalitetsstempel, som giver kunderne en sikkerhed for, at der er orden i papirgangene, og at vejen er banet for mindst muligt besvær, siger Henrik Ragn, som sammen med sine medarbejdere fik overdraget certificeringen af Skat.

Certificeringen giver desuden en lang række indirekte fordele, fordi certifikatet er en anerkendelse af, at virksomheden lever op til en række økonomiske og sikkerhedsmæssige krav omkring forsyningskæden.

-transportnyhederne.dk 

 

 

Læs mere om spedition

26/9 2013