TimoCom støtter IRU\'s anbefalinger

TimoCom støtter IRU\'s anbefalinger

En vejledning skal forenkle den pålidelige brug af fragtbørser for transportbranchen

Der er mange økonomiske og miljøvenlige fordele ved at bruge en fragtbørs. Både for transportudbydere og ordregivere.

Udbyderne og brugerne står dog også over for udfordringer og risici, som nu er blevet taget op og diskuteret af International Road Transport Union (IRU).

I den anledning deltog 170 medlemmer fra 74 lande den 7. november 2013 i IRU Goods Transport Council (CTM) i Genève for at vedtage retningslinjer for den sikre brug af fragtbørser.

I sit foredrag gav TimoComs Chief Representative Marcel Frings et indgående indblik i det komplekse emne og præsenterede en omfattende sikkerhedspakke.

Analysen foretaget af den den globale sammenslutning for vejtransporter viser, at der i stigende grad benyttes fragtbørser for at reducere hhv. tomkørsler og ikke fuldt udnyttet kapacitet.

En sådan form for online-platforme forenkler dermed principielt den hektiske dispositionshverdag, hjælper med at spare omkostninger og genererer omsætningen.

Transportbranchen er dog samtidig præget af stor konkurrence, som for mange virksomheders vedkommende betyder, at de ikke kan opbygge tilstrækkelige økonomiske reserver.

- Vi må indse, at vejgodstransport er en branche med stor konkurrence og at det generelle pristryk øges yderligere via online-baserede fragtbørser, idet transportudbydere er tvunget til at underbyde hinanden, forklarede IRU vice-præsident Pere Padrosa.

For ikke at give \'sorte får\', bedrageriforsøg eller endda organiseret kriminalitet en chance bør alle, som er en del af transportbranchen, beskytte sig selv mod falske eller ugyldige dokumenter, manglende betalinger og tyveri af fragt.

Hertil siger Padrosa:

- Fragtbørser er for længst blevet til en realitet, men de indeholder visse risici for brugerne og der mangler oplysninger om, hvordan de håndterer disse risici. Derfor har vi udviklet en vejledning, hvori vi uddyber forretningsmuligheder, udfordringer, mulige uærlige forretningspraksisser og generelle sikkerhedsforanstaltninger ved brugen af fragtbørser.

Ved mødet i Genève holdt også Marcel Frings fra TimoCom et indlæg om udfordringer og muligheder i forbindelse med fragtbørser.

På IT-virksomhedens vegne præsenterede Frings TimoCom-sikkerhedssystemets forskellige trin. Med op til 450.000 kapacitets- og fragttilbud om dagen stiller virksomheden, som har eksisteret siden 1997, særligt store krav til sikkerheden.

Hertil hører blandt andet en udførlig og konstant kontrol af alle kunder og forretningsdokumenter, inden der gives adgang til platformen, en kompetent juridisk rådgivning i kritiske tilfælde samt et raffineret IT-system med sikkerhedsadgange.

- Vores motto er \'Tillid er godt, kontrol er bedre\', og vi er meget stolte af at kunne mere end at opfylde IRU\'s kriterier, sammenfattede Marcel Frings, efter arrangementet.

Det første skridt hen imod en sikker brug af fragtbørser er nu taget med godkendelsen og offentliggørelsen af retningslinjerne. Og så skal anbefalingerne også følges i det videre forløb for at holde risiciene så lave som muligt.

-hawin

Læs mere om spedition

2/12 2013