Det Blå Danmark får brug for nye kompetencer

Det er konklusionen på en analyse fra Søfartsstyrelsen, som dog ikke giver svar på, hvilke kompetencer, der handler om.

Ny teknologisk udvikling og stigende konkurrence fra andre lande kan ændre fremtidens krav til uddannelse og kompetencer efterspurgt af Det Blå Danmark. Det viser en ny forløbsanalyse.

Søfartsstyrelsen har, i samarbejde med Styrelsen for Videregående Uddannelser, udgivet en analyse om adgangen til kvalificeret arbejdskraft i Det Blå Danmark.

Rapporten, som er sponsoreret af Den Danske Maritime Fond, peger samlet set på, at de maritime uddannelser forventes at kunne imødekomme de maritime erhvervs behov, som de ser ud på nuværende tidspunkt.

Det Blå Danmark står dog over for forandringer, herunder ny teknologi, større skibe m.v., som fremover kan ændre billedet for behovet for uddannelse og kompetencer. Præcis hvilke krav der i fremtiden vil blive stillet til uddannelse og kompetencer, giver rapporten dog ingen entydige svar på.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) siger:
- Adgangen til kvalificeret arbejdskraft, herunder også arbejdskraft med maritime kompetencer, har jo betydning for at sikre vækst i Det Blå Danmark. Derfor er det også vigtigt at se på, hvordan udviklingen har været, og ikke mindst, hvad vi kan forvente fremover, også set i lyset af erhvervets vurdering af de udfordringer og muligheder, som sektoren har.

Den nye forløbsanalyse vil indgå i det blå vækstteams
overvejelser om, hvad der skal til for at ruste sektoren til fremtidens krav.

Læs mere om uddannelse

3/11 2016