E-handel og digitalisering styrkes med EU-millioner

Erhvervsakademier, innovationsnetværk og organisationer, herunder FDIH, har fået tilsagn om penge fra struktursfondsmidlerne til to fælles projekter, der skal styrke e-handel og digitalisering

Projektet 'Digital vækstkultur i SMV’er' er indstillet til den nationale pulje af strukturfondsmidler, som er øremærket styrket e-handel og digitalisering. 150 virksomheder vil over en periode på tre år deltage i aktiviteter, der konkretiserer vækstpotentialet via e- handel.

- Vi har noteret et stadigt større skel mellem traditionelle uddannelser og de kompetencer erhvervslivet efterspørger, og nu sætter vi os sammen for at løfte udfordringerne I fællesskab. E-handel skal være en helt naturlig måde for virksomhederne at nå deres kunder på. Ikke alene vil dette hjælpe de 150 virksomheder på den korte bane, erfaringerne vil ligeledes bidrage til at studerende i højere grad er konkret forberedte til ansættelser, udtaler Kirsten H. Kasch, Videnscenter i E-handel ved Erhvervsakademiet Lillebælt.

- Det er et væsentligt initiativ for at hæve kompetenceniveauet for vækst via digitalisering både hos virksomheder og uddannelser. Ligeledes vil det danne grundlag for et nyt samarbejde mellem erhvervsakademier, innovationsnetværk, erhvervsfremmeorganisationer og FDIH.

Erhvervsakademiet Lillebælt har stået som koordinator og tovholder på projektet, der har mange interessenter, herunder FDIH, der har været i hele forløbet.

Ansøgningen til projektet peger på, at ' 'Digital vækstkultur i SMV’er' betyder, at erhvervsakademier fra hele landet, professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN), rådgivere, innovationsnetværk og erhvervsorganisationer går sammen om at udvikle små og mellemstore virksomheders digitale kompetencer for herigennem at skabe vækst i virksomhederne.'

Erhvervsstyrelsen vurderer, at Erhvervsakademiet Lillebælt med projekterne 'Digital vækstkultur i SMV’er' og 'Digital Vækstkultur i SMV’er Sjælland' har indsendt de bedste projektansøgninger til ansøgningsrunden vedr. 'Styrket e-handel og digitalisering' under den nationale pulje af strukturfondsmidler.

Ligeledes vil der blive bevilget EU-medfinansiering af projekter. Den endelige beløbsstørrelse på bevillingen kan først meddeles, når der er foretaget de sidste kontrolberegninger.

- Vi er simpelthen så glade for, at projektet nu får det blå stempel. Det har været og er fantastisk at opleve, hvordan gode kræfter fra mange sider er gået sammen om dette projekt. Det er den slags initiativer, der kan styrke e-handlen, så jeg er en glad mand, siger adm. direktør Niels Ralund, FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel.

Samlet er puljen i strukturfondsmidler på 10 millioner kroner, og hertil kommer det samme beløb fra EUs medfinansiering, i alt 20 millioner kroner.

-hawin

Læs mere om uddannelse

9/9 2016