Europæiske producenter er bagud i den digitale forsyningskæde

Europæiske producenter er bagud i den digitale forsyningskæde

Forskning viser, at producenter fortsat kæmper med effektivt at integrere og analysere data fra forsyningskæden. Brugen af kunstig intelligens forventes at blive fordoblet over de næste fem år.

Størstedelen af europæiske producenter er bagud i den digitale forsyningskæde. Det viser en ny rapport fra JDA Software, Inc. og Warwick Universitet (WU).

Rapporten ’Delivering the Digital Dividend’ har sammenlignet digitale forsyningskæder fra 179 europæiske producenter, hvilket har vist, at kun 13 procent har en ’præskriptiv’ forsyningskæde.

Rapporten viser dog også, at producenterne er interesseret i at digitalisere deres forsyningskæder og næsten en tredjedel (31 procent) estimerer, at de vil have en præskriptiv forsyningskæde på plads i 2023.

Producenter er bagud, når det kommer til data

Rapporten viser, at størstedelen af producenterne endnu ikke fuldt ud udnytter det digitale potentiale, til succesfuldt at konkurrere gennem større kundeintimitet.

Til trods for, at producenterne bevæger sig mod en større segmentering og differentiering i forsyningskæden, er det primære strategiske fokus på operationel excellence (39 procent) mere end på produktledelse (31 procent) og kundeintimitet (30 procent).

Data er fortsat hovedingrediensen, når det kommer til at levere både operationel excellence og større kundeintimitet, men producenterne kæmper stadig for at integrere og syntetisere det effektivt. Det vidner om, at producenterne kun lige er begyndt på at indsamle data fra nye kilder.

Store forventninger til Kunstig intelligens (AI)

I betragtning af de dataudfordringer, som producenterne står overfor, er det ikke overraskende, at de undersøger nye måder, hvormed de kan imødekomme og tage vare på den eksponentielle vækst af data, som de oplever.

Adopteringen af kunstig intelligens forventes at vokse tre gange hurtigere end investeringer som eksempelvis sensornetværk, Internet of Things (IoT) og robotteknik. Trods det er det over 70 procent der endnu ikke implementeret nogen kunstig intelligens i deres forretning.

Rapporten viser, at når det kommer til sales & operations planning (S&OP), har producenterne underliggende problemer at tage fat på.

S&OP vurderes at have den laveste grad af modenhed (34 procent) ud af de 11 forsyningskædeprocesser, producenterne blev spurgt ind til i rapporten. Kun 21 procent af producenterne tilkendegiver, at de har ambitioner om at bruge S&OP til at understøtte forretningsoptimering inden 2023, og 22 procent tilkendegiver det samme for optimering af forsyningskæden.

Det indikerer, at producenterne fortsat fokuserer på at udvikle sig fra S&OP til Integrated Business Planning (IBP)

- Rapporten viser et grundlæggende problem. Mange producenter er ikke der, hvor de burde være, når det kommer til den digitale forsyningskæde. Som et resultat heraf, er producenterne stadig ikke fuldt ud i stand til at udnytte det digitale potentiale, hvormed de kan skabe større kundeintimitet.

- Men hvis producenterne bliver i stand til at udnytte deres data bedre, vil de kunne udvikle deres forsyningskæder fra et one-size-fits-all til mere præcist tilpasset markedssegmentering. Virksomheder, der formår at udnytte kunstig intelligens og maskinindlæring for at optimere hele forsyningskæden, vil naturligt blive mere konkurrencedygtige, siger Johan Reventberg, præsident EMEA, JDA Software.

-hawin

 

Få adgang til rapporten her

 

Digital optimering betyder overgang fra en 'node' til en 'netværkstilgang', periodisk til realtid beslutningsfrekvens og udvikling af forsyningskæder, der går fra one-size-fits-all til et enkelt markedssegment.

 

Indsigter fra rapporten:

  • For en succesfuld segmentering af forsyningskæden, identificerer producenter Allocation Planning and Order Promising, som processen med de største ambitioner om at vedtage digital teknologi og forventes at gå fra 30 procent til 61 procent inden for fem år.
  • En femtedel (20 procent) af producenterne mener, at deres fabriksplanlægning og skemalægning inden 2023 vil kunne reagere i realtid.
  • Næsten to tredjedele (61 procent) af producenterne vil have end-to-end netværksdesign inden 2023, hvilket afspejler det faktum, at realiseringens kompleksiteten er steget hurtigt i den digitale æra. Men i en digital verden kan netværksdesign ikke løses isoleret: en end-to-end tilgang er påkrævet.

Læs mere om datafangst

6/2 2019