Fremtidens toldbehandling bliver bygget lige nu

Fremtidens toldbehandling bliver bygget lige nu

Toldbehandlingen skal i både Danmark og alle EU-lande frem til 2025 understøttes af nye it-systemer, der sikrer ensartet digitalisering og kvalitet på tværs af lande. Systemleverandøren, Descartes, har løsningerne der gør kundernes processer, organisation og it-systemer klar til fremtidens toldbehandling

EU har indført en ny forordning, som kræver, at alle lande i EU udveksler data på samme måde. Forordningen fastslår, at toldområdet skal være papirløst og fuldstændig elektronisk i 2025.

I Danmark betyder det, at hovedparten af de danske it-systemer for told skal udskiftes. Det skal give en lettere og smartere toldbehandling med en mere ensartet kvalitet og en digitalisering af hele området, der traditionelt har været meget papirtungt.

Den udvikling er skudt i gang i Danmark i 2019, og Toldstyrelsen vil trinvis indføre en række nye it-systemer i perioden 2020 til 2025. Det har store konsekvenser for virksomhederne, der skal sikre, at deres it-systemer spiller godt sammen med Toldstyrelsens nye systemer.
 
- Der er store fordele forbundet med at digitalisere toldbehandlingen, så dataflows foregår uhindret mellem virksomheder og Toldstyrelsen og mellem de mange aktører i EU-landenes varehandel. Forandringerne i EU's datamodel medfører, at danske toldmyndigheder skal forandre cirka 90 procent af alle datafelter i toldsystemerne. Det påvirker derfor i høj grad danske virksomheder, der er involveret i import, eksport eller internationale forsendelser, fortæller Ghassan Rassoul, der er Product Manager for Descartes’ toldsystem GCT (Global Customs and Transport).
 
Sker i samarbejde med virksomhederne
De øgede datakrav kommer ikke uden omkostninger for alle de danske virksomheder, som beskæftiger sig med import, eksport og forsendelser. For ændringerne i data er mange. Og handlen skal forløbe uhindret, mens nye it-systemer gradvist erstatter de gamle.

Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som står for udbud af udviklingen af de danske systemer, er i løbende dialog med virksomhederne.

- Vi følger udviklingen nøje og tager aktivt del i dialogen med Toldstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, så vi løbende kan tilpasse Descartes’ toldsystemer til styrelsernes nye systemer. Vores kunder skal mærke så lidt som muligt til overgangen, så de kan bruge kræfterne på at udvikle og drive deres kerneforretning, fortæller Ghassan Rassoul. 

Descartes står klar med velafprøvet funktionalitet til håndtering af eksport, import, håndtering af toldoplag og oprettelse af nødvendige toldangivelser i ét system, og har samlet alle de nye processer og datoer for de kommende ændringer i en e-bog.

-hawin

 

Få mere info om Descartes e-bog HER

Læs mere om datafangst

27/10 2022