Nye virksomheder bør huske varemærkeregistering

Nye virksomheder bør huske varemærkeregistering

#### Med Kickstarter og mange andre startup-muligheder, hvor en virksomhed kan få en god start på tilværelsen, er det vigtigt for nye virksomheder at holde på de værdier, der følger med allerede fra start.

Et godt brand og et godt produkt, vil følge en virksomhed langt ind i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at man som iværksætter, husker varemærkeregistrering.

Varemærkeregistrering i Danmark, EU og USA

Med flere nye iværksættere i Danmark, vil der uden tvivl være større konkurrence på netop det felt, man har tænkt sig at operere inden for. Kigger man udenfor Danmark, vil konkurrencen være endnu større, hvis man på et tidspunkt i fremtiden ønsker at levere ydelser uden for de danske grænser.

Derfor skal man som iværksætter sætte sig selv i en god position allerede fra start, og registrere sit varemærke, og det gælder alt omkring virksomheden. Lige fra virksomhedsnavn, brand, produktnavne, slogans, fonte og andre væsentlige forhold, der gør at man skiller sig ud fra konkurrenterne. Der er mange forhold, man skal sætte sig ind i, men der findes også gode råd, der hjælper en på vej.

Det er samtidig vigtigt at undersøge markedet, inden man opretter navne, logoer og slogans, for at undgå at det findes i forvejen, eller at man ligger så tæt på andres, at man kan blive udsat for sager om misbrug af varemærker, der kan være ødelæggende for en ny virksomhed, der typisk ikke har det store økonomiske udgangspunkt. Derfor skal man gøre sit forarbejde, før man leverer en varemærkeansøgning.

Lager- og logistikmarkedet går ikke fri

Både virksomhedsnavn, logo, slogan og hvad der ellers hører ind under begrebet varemærker, skal overholde kravet til varemærker, både for at undgå førnævnte problem med misligholdelse af andres rettigheder, men også for at stå med gode kort på hånden, når virksomheden har fået et kendt brand.

Arbejde med produkter, der ligeledes misligholder varemærkeloven, kan også have en stor negativ effekt for en virksomhed, der håndterer disse produkter. Kommer produkterne i problemer med varemærkeloven, kan udfaldet være, at alle produkter skal sendes retur og rebrandes. Det vil betyde ekstra arbejde for et lager, som dels skal håndtere dette problem, hvis der findes varer af denne type på lageret, og dels vil det betyde at en del af lagerets værdi skal nedjusteres ift. antal varer, som er en del af denne misligholdelse. Det kan være ødelæggende for en virksomhed, hvis en stor del af lageret består af varer, der ikke længere må sælges videre.

Eksempel på misligholdelse og misbrug

Tivoli er en af de virksomheder, som har været igennem flere sager om misligholdelse af varemærker. Senest i 2016 kørte en sag, hvor Pressalit Group havde en licensaftale med Tivoli om at gøre brug af navnet Tivoli, på Pressalits produkter. Aftalen mellem de to virksomheder indeholdt en række forhold om korrekt brug af Tivolis navn, som Pressalit dog ikke henholdt sig til. Derfor blev aftalen bragt til ophør, og Pressalit skulle efter aftalens ophør, betale et vederlag på 5% af virksomhedens omsætning.

Med denne sag for øje, bør det være klart for enhver virksomhed, at varemærkeregistrering er yderst vigtigt at sætte sig ind i, og udføre i dannelsen af virksomhed, brand, produktnavne, slogans og logo.

Læs mere om datafangst

20/5 2019