Pagere effektiviserer og skaber sikkerhed på lagre og logistiksteder

Pagere effektiviserer og skaber sikkerhed på lagre og logistiksteder

Logistik- og lagerchefer er i de senere år blevet udfordret i det daglige arbejde. Stigende varemængder, mere komplekse lagerprocesser, mangel på medarbejdere har sammen med Covid-perioden og den efterfølgende åbning givet store udfordringer, når varer skulle leveres og afhentes på lagre og i logistikcentre

Lagermedarbejderes arbejdsdag er ikke kun fysisk hård, men også travl og kompleks med planlægning og organisering af varer ind og ud af lageret. Ligeledes skal varerne intern på lageret fordeles de rigtige steder, og alle steder er der risiko for fejl, hvis ikke de rigtige systemer og processer er sat op.

Mange steder er man også udfordret af transportørernes forskellige fragtsystemer samt forskellige lastbiler, som har forskellige aflæsningsmuligheder.

Lastbiler i kø
Der findes i dag mange digitale logistiksystemer, som gør det nemmere at strømline flowet af lastbiler til ramperne, men der er også mange fejlmuligheder så som trafikulykker, nedbrud af lastbiler etc., der kan gøre, at lastbilen ikke lige kommer til rette tid for at læsse af.

Det betyder ofte, at flere lastbiler holder i kø for at hente eller komme af med gods. Det giver lagerpersonalet udfordringer, da der f.eks. kan være sprogvanskeligheder i kommunikationen med chaufførerne.

Det kan også være forbundet med en vis sikkerhedsrisiko, da lagerpersonalet måske skal løbe ud for at fortælle den næste lastbil, der skal køre til rampe, at det er deres tur, især vinterdage, hvor det er mørkt, regnfuldt og glat på gårdspladsen, er det ikke helt ufarligt at færdes mellem lastbilerne.

Nem og effektiv installation
Det er dog risici og tidsspilde, man kan undgå ved at bruge et enkelt og effektivt pagersystem til at tilkalde lastbilerne med.

Proceduren er nem. Man udleverer en pager til chaufføren ved ankomst. Lastbilen kan så eventuelt køre til en anvist plads for at vente. Når det så er lastbilens tur, kalder man via et display i kontoret eller på lageret.

Pageren kan vise et nummer på sit display, så lastbilchaufføren kan se, hvilken rampe den skal køre til. Hele proceduren er nem, effektiv og sikker, og systemet er nemt at installere som plug & play.

Og så er det uafhængigt af wi-fi, LAN etc., da det har sin helt egen frekvens og dermed også er driftssikkert.

Styrker intern transport
Discover Systems er leverandør af kø- og ventesystemer til lastbiler. Desuden leverer de også kaldesystemer til gaffeltrucks, så de kan blive kaldt til rette sted på rette tidspunkt.

Eksempelvis har mange produktionsfirmaer forskellige maskiner, hvortil der skal leveres eller afhentes materialer til og fra lageret.

For at gøre det nemt at få fat i de gaffeltruck, man skal bruge, kan man tilkalde dem direkte fra produktionsområdet. Pageren hos gaffeltruck-chauffører viser i displayet, hvilke maskiner og områder der kaldes fra, så de kan køre direkte derhen.

-hawin

 

FAKTA om Discover Systems

Discover Systems har i over 20 år arbejdet med arbejds- og ventetidsflow i mange brancher og har knowhow, der kan spare virksomheder for tid og ressourcer samt give ro, styring og sikkerhed på steder, hvor lastbiler venter.

Virksomheden har solgt mere end 8000 systemer i Skandinavien og Tyskland i mange brancher.

Virksomheden har base i Odense, hvor også selve udviklingen foregår, og man har endvidere datterselskaber i Sverige og Tyskland.

Produkterne er CE-mærket og produceres på ISO-certificerede danske og udenlandske virksomheder.

Pager- og kaldesystemerne bruges overalt, hvor folk står i kø eller venter på noget, f.eks. cafeer, cafeterier, restauranter, grillbarer, fastfood-kæder, diskoteker, hoteller, detailforretninger, lager- og logistiksteder samt hospitaler og klinikker.

 

 

31/10 2022