Sikker og effektiv varelevering(Foto: Genetec)

Sikker og effektiv varelevering

Sikringsvirksomheden Genetecs løsninger sikrer transporter mod svind. Samtidig sørger de integrerede og cloudbaserede løsninger for effektiv levering og håndtering af varerne

Af Hans Windeløv

Tyveri og svind af varer i vareforsyningen er ikke et ukendt fænomen. Den internationale organisation af transportsikkerhed, TAPA, melder jævnligt om hvor og hvordan svind i vareforsyningen finder sted. Tyveri fra lastbiler er et tilbagevendende scenarie. Og at det sker såvel ved destinationen for vareleveringen, undervejs fra A til B og i forbindelse med afhentning af varer, hører med til billedet.

Genetec er leverandør af en lang række sikkerhedsløsninger og har i rigtig mange år leveret fysiske sikringsløsninger til erhvervssektoren. Med tiden er løsningerne blevet mere og mere it-baserede og integrerede. Cloudbaseret adgangskontrol og løsninger som sikrer effektivt ’people flow’ i såvel lufthavne som storcentre er blandt løsningerne.

De seneste 17-18 år er sikkerhedsløsninger til transport- og logistikindustrien blevet en vigtig del af sortimentet. Det er løsninger, som løbende bliver udviklet og bliver en del af standardsortimentet.

I dag handler løsningerne både om at sikre godset i lastbiler mod indbrud undervejs fra A til B og mod svind og tyveri, når de ankommer og forlader lagre, distributionscentre og logistikvirksomheder, og når varerne bliver håndteret de respektive steder.

Mere fokus på sikring af vareforsyningen
Den løbende tætte kontakt med kunderne betyder, at Genetec i årenes løb har optimeret løsningerne og har justeret dem, så de lever op til de krav, som hele tiden ændrer sig på logistikmarkedet.

Det betyder også, at virksomheden har justeret eksempelvis overvågningen af transporterne, så man kan udnytte data til at optimere selve logistikken.

Samtidig lever sikringsvirksomhedens løsninger op til de standarder, TAPA har udfærdiget for sikring af de forskellige elementer i supplychain.

Regional Sales Director hos Genetec, Nick D’Hoedt, forklarer, at man de seneste fem til seks år har udnyttet potentialet i teknologier, som positionsbestemmelse og nummerpladegenkendelse til både at sikre varerne og transporterne, og til at optimere selve logistikken hos mange virksomheder.

- Vi udnytter data for varetransporterne til at beregne ruteplanlægning og ankomsttider for aflæsning af varer, samtidig med at vi kan tildele adgang ved gate og tildele plads ved de mest relevante porte.

Krav om supplychain-aktørers brug af app
Genetec arbejder med at skabe sikre kredsløb mellem produktionsvirksomheder, shippingfirmaer, transportfirmaer og lager- og logistikvirksomheder. Derfor er dataudveksling mellem de forskellige aktører vigtig.

Løsningen Security Center er Cloudbaseret og fungerer som en app, der integrerer både nummerpladegenkendelse, tildeling af plads ved ramperne og leverer information om varerne i lastbilen. Dermed sørger den for, at der er styr på transport og varemodtagelse.

- Kravet er, at transportfirmaer og chaufførerne, der leverer til lageret, bruger app’en. Transportfirmaet skal redegøre for lastbil-id, last-id og chauffør-id. Undervejs fra afhentning til levering af varer beregner systemet ankomsttidspunkt ud fra lastbilens position.

- Når lastbilen nærmer sig allokerer systemet tid, sted og plads til lastbilen og sender en krypteret QR-kode i app’en til chaufføren. Koden spiller sammen med nummerpladegenkendelse, som gokender bil og chauffør ved gate. Herefter kan chaufføren bakke op til porten og aflæsningen af varerne begynde.

- Hele ankomst-, adgang- og dockingsituationen sker uden, at chaufføren forlader bilen og skal tjekke ind med papirer. Det effektiviserer hele processen, siger Nick D’hoedt.

På lignende måde garanterer systemet, at chaufør og bil er den samme, når den forlader stedet, da man skal tjekke ud med QR-koden.

- Når alle varemodtagelser sker ved hjælp af systemet, sørger det for, at der ikke opstår trafikpropper og flaskehalse i varemodtagelsen. Virksomheder får overblik over deres varer og transporten af dem i alle led i vareforsyningen. Da app’en samtidig opererer på forskellige sprog, kan chauffører fra stort set alle lande forstå og bruge den, forklarer Nick D’hoedt.

Scanner ind og ud og tager billeder
Man kan endvidere udbygge løsningen med et system, som overvåger leveringen af varerne på lageret. Via stregkoder på paller og varer scanner Genetecs system alle varer og pakker, som skal ind på lageret.

Samtidig tager kamerasystem billeder af alle varerne. På lignende vis bliver pakkerne scannet efter pluk. Det sker i forbindelse med, at de bliver sorteret ud til destinationerne. Også her bliver der taget billeder af pakkerne.

- Pakker bliver scannet ved leveringen og bliver også scannet ved placering på lageret og ved omplacering og pluk. Dermed er der styr på varerne, og man kan fremkalde alle pakkernes bevægelser. Man har data, der viser, hvem der håndterer varerne inde på lageret.

- Er varer beskadiget ved ankomst til slutkunden, kan man i systemet se den forfatning, de har været i ved indlagringen. Billeder af pakker, der forlader lageret, sikrer, at man kan afgøre på hvilket lager, varerne sidst har været uskadte.  

Nick D’hoedt forklarer, at både små, mellemstore og store virksomheder benytter den cloudbaserede Genetec Security Center-løsning.  Samtidig ønsker flere og flere virksomheder overblik over den samlede transport af varer igennem alle leddene af vareforsyningen.

- Det reducerer svind, og samtidig bliver vareforsyningen langt mere effektiv og præcis.

-hawin

Læs mere om datafangst

17/6 2022