11.000 m² crossdock-terminal til Danske Fragtmænd

11.000 m² crossdock-terminal til Danske Fragtmænd

I Esbjerg skal virksomheden IBG skal opføre ny terminal og administrationsbygning som erstatning for den eksisterende, udtjente crossdock. Byggeriet bliver til som partneringprojekt

Danske Fragtmænd råder over crossdock-terminaler i flere større danske byer, bl.a. Esbjerg, hvor der er brug for at optimere forholdene på en række områder:

Et af fokuspunkterne i rådgivnings- og projekteringsfasen i projektet er optimering af logistik og funktion. Der er indtænkt varehåndtering i crossdocken, tilkørselsforhold og venderadius samt manøvrearealer for modulvogntog.

Det samlede projekt inkluderer 10.500 m² lagerhaller hvoraf de 4 er crossdock-haller og en er en langgods-hal. Desuden opføres 500 m² administration med kontorer, mødelokaler, velfærdsfaciliteter og kantine. Desuden anlægger vi ca. 32.000 m² befæstede arealer.

Projektet opføres i en partnering aftale, dvs. en samarbejdsform, hvor man tilstræber at modvirke konflikter mellem kontraktpartnerne, og hvor samarbejde og åbenhed og fælles målsætninger generelt er nøgleordene for projektet.

Projekteringen i Esbjerg er allerede godt i gang og byggeriet forventes opstartet medio april.

-lipe

20/3 2023