Femern udløser jagt på lagerlokaler

Femern udløser jagt på lagerlokaler

Tunnelen til Tyskland skaber vækst på Lolland-Falster og Sydsjælland og sætter gang i jagt på erhvervslejemål, siger EDC Erhverv. Coronakrisen kan give ekstra aktivitet på markedet

- Femern-forbindelsen er Nordeuropas største anlægsprojekt og bliver en vækstdynamo for Lolland-Falster og et godt stykke op på Sjælland – både under anlægsarbejdet og bagefter. Forbindelsen skaber også masser af aktivitet på markedet for lager- og erhvervslokaler. 

Det spår erhvervsmægler Martin Andersen.

Han er partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Næstved, som dækker det sydlige Sjælland samt Lollands og Guldborgsund Kommuner på Sydhavsøerne.

Ejendomsmæglervirksomheden har undersøgt hvad Femern-forbindelsen betyder for virksomheder fra store dele af Sjælland.  Blandt konklusionerne er at der inden for såvel bygge/anlæg som vagtservice, catering, reparation af maskiner og meget andet, er mange som har kig på projektet, og mange som allerede nu søger lokaler de kan anvende som et brohoved til opgaver i forbindelse med anlægsprojektet.

Dét kommer ifølge EDC Erhverv til at udløse en skærpet jagt på lokaler, især inden for lager/produktion. I øjeblikket er der på Ejendomstorvet.dk (mæglernes fælles portal) kun udbudt 12 ledige lokaler i de to sydhavskommuner.

- Projektet svarer til Storebælt og Øresundsforbindelsen – tilsammen. Der er tale om et anlægsbudget på små 80 milliarder kroner, når vi regner vej- og baneudbygninger på landjorden med. Der vil komme en effekt langt op på Sjælland, siger Stig Rømer Winther, administrerende direktør for Fonden Femern Belt Development.

Bag fonden står bl.a. en række kommuner, som forventer, at anlægsarbejdet kan udløse masser af opgaver til lokale virksomheder, når entreprenørmaskinerne går i gang ved Rødbyhavn.
 
Gevinst fra coronakrise

- Projektet er interessant for virksomheder og ejendomsinvestorer i hele landet. Mange firmaer vil have del i bygge- og serviceopgaver og har brug for et brohoved på Lolland-Falster, for eksempel lager- og produktionslokaler og helst tæt på Rødbyhavn, siger Martin Andersen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Der er udlagt flere byggefelter, men erhvervsmægleren forudser størst interesse for eksisterende lejemål.

- De fleste virksomheder udefra har en tidshorisont på fem-seks år under anlægsarbejdet og foretrækker at leje sig ind frem for selv at bygge nyt. Det giver gode muligheder for at leje eksempelvis lagerlokaler ud, for eksempel hvis en lokal virksomhed står med nogle kvadratmeter i overskud. Og her kan coronakrisen gøre det lettere at få fodfæste, for også på Lolland-Falster er nogle virksomheder blevet ramt, og mange virksomheder har benyttet krisen til at vurdere deres lokalebehov, siger Martin Andersen.

kommunaldirektør Thomas Knudsen fra Lollands Kommune (tv.) og Stig Rømer Winther fra Femern Belt Development.

Op imod 5.000 byggefolk ventes til Rødbyhavn og omegn – dertil kommer service- og støttefunktioner, blandt andet kantine/catering, rengøring, vagtservice samt udlejning og reparation af entreprenørmaskiner.
 
Investorer kigger sydpå 

Martin Andersen vurderer, at Lolland og Guldborgsund vil tiltrække flere investorer inden for fast ejendom.

- Vi kan se i vores store, årlige forventningsundersøgelse blandt over 1.300 virksomheder og investorer, at en del investorer er begyndt at kigge uden for de største byer. Vi modtager flere og flere henvendelser, og nogle af de helt store investorer er begyndt interessere sig for byer som Næstved, Ringsted og Nykøbing Falster. Konkurrencen om ejendommene i København er hård, og derfor ser nogle investorer nu længere væk end Storkøbenhavn, Roskilde og Køge.

På Lolland-Falster har private investorer også kig på ejendomme uden for Nykøbing, hvor hver fjerde af landsdelens godt 100.000 indbyggere bor. Ud over lager- og logistiklokaler kan boligudlejning være interessant, fordi flere tusinde mennesker skal arbejde på Femern-projektet.  

- Sydlolland er tyndt befolket, så der må komme meget arbejdskraft udefra, og der skal etableres enten permanente eller semipermanente boliger i stort tal. Så helt naturligt vil der blive større efterspørgsel på erhvervslokaler i vores område, siger kommunaldirektør Thomas Knudsen fra Lollands Kommune.
 
Ekstra effekt om få år

I takt med at anlægsarbejdet skrider frem og den forventede åbning i 2029 rykker tættere på, forventer Martin Andersen fra EDC Erhverv endnu en bølge af aktivitet på det lokale ejendomsmarked.

- Kommunerne forudser kraftig vækst i turismen fra Tyskland, og det kan udløse store investeringer, for eksempel i nye hoteller, campingpladser og sommerhusudstykninger. Vi regner desuden med, at en del virksomheder vil etablere sig tæt på motorvejen og tunnelen, ikke mindst inden for transport og logistik. Vi venter at få travlt både under anlægsfasen og bagefter, fordi vi har mange års erfaring i området med gode kontakter på rådhuse, i virksomheder og hos lokale investorer. Som del af landets største erhvervsmæglervirksomhed har vi samtidig løbende kontakt med masser af virksomheder og med danske og udenlandske investorer.

Dansk Industri ser ligeledes betydelige Femern-gevinster.

- I Østdanmark vil der tegne sig et nyt puslespil med placering af godsterminaler og lagerhaller. Det logistiske tyngdepunkt vil forskyde sig, ligesom vi så med Storebælt og Øresundsforbindelsen. Mange virksomheder kan gribe ud efter et større marked i Tyskland, og især for transportsektoren og logistikbranchen kan der være muligheder i at være tæt på Femern-forbindelsen, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport.

-hawin

 


Fakta om Femern-forbindelsen  

 • 18 km sænketunnel mellem Rødbyhavn og PuttgartenForventet åbning i 2029
 • Anlægsbudget for tunnel: 53 mia. kr.
 • Budget inklusive landanlæg (vej/bane): Op imod 80 mia. kr. • Nordeuropas største anlægsprojekt
 • Verdens største tunnelfabrik åbner i Rødbyhavn 
 • Finansieres af brugerne via afgift, dog milliardtilskud fra EU
 • Direkte jobeffekt på 25.000 mandeår + indirekte 30.000 mandeår • 10 minutter i bil, 7 minutter i tog
 • To motorvejsspor og et jernbanespor i hver retning

Kilder: Fonden Femern Belt Development m.fl.

 

 

Sådan gør kommunerne klar til Femern

En stribe kommuner er i fuld gang med at gøre klar til de erhvervsmuligheder, Femern-forbindelsen skaber. Bl.a. ved at anlægge eller udvide erhvervsområder tæt på Sydmotorvejen (E47) – og flere håber, at staten udbygger Rute 9 ved at opgradere dels landevejen mellem fra Maribo til Svendborg via Nakskov, dels Spodsbjerg-Tårs-færgeruten.

 • Lolland – har udbygget Nakskov Havn, hvor det tidligere værft bl.a. huser Vestas-vingefabrik. Har indviet første etape af Maribo Erhvervspark med 22 hektar, målrettet transporterhverv. Håber på udbygget Rute 9 med motortrafikvej og hurtigere færge Spodsbjerg-Tårs. Har udlagt arealer til hoteller
 • Guldborgsund – har udvidet Business Park Falster med 45 hektar ved Nørre Alslev og E47 på Nordfalster. Har igangsat planlægning af nye områder til boliger og erhverv samt udvidelse af sommerhusområder 
 • Vordingborg – har udviklet erhvervsområdet Business Park Vordingborg tæt ved afkørsel 41 på E47; flere virksomheder har etableret sig bl.a. på grund af Femern. Har desuden udbygget Vordingborg Havn
 • Næstved – har sikret sig arealer tæt på E47, håber samtidig på forlængelse af motorvejen helt til Næstved. Har sænket dækningsafgiften på erhvervsbygninger fire år i træk
 • Stevns – i gang med at forberede ny statsvej til E47, håber på igangsætning i 2024, da vejen kan bidrage til at tiltrække virksomheder. Kommende kommuneplan har fokus på potentiale i Femern-forbindelse
 • Faxe – har etableret erhvervsområdet ECO Valley ved E47
 • Køge – omfattende byudvikling med bl.a. nye boligområder og erhverv i centrum. Køge Nord-stationen baner vej for ny bydel med boliger og erhverv. Sygehuset udbygges til supersygehus for hele regionen. Køge Havn og det store Skandinavisk Transportcenter er udvidet
 • Ringsted – har etableret Business Park Ringsted på 136 hektar ved E20-motorvejen til Fyn og Jylland. Har fjernet dækningsafgiften fra 2020
 • Svendborg og Langeland – lettere adgang til det østlige Tyskland og Østeuropa. Håber på udbygget Rute 9 med hurtigere færgeoverfart Spodsbjerg-Tårs og motortrafikvej videre til Maribo/motorvejen til Femern. Svendborg har reserveret plads til at udbygge vejen

Kilder: Fonden Femern Belt Development m.fl.

Læs mere om lagerhoteller

6/5 2020