Fortsat store investeringer i et udfordrende 2018

Fortsat store investeringer i et udfordrende 2018

Trods stigende omsætning kom Frode Laursen ud af 2018 med mindre overskud end året før. Det skyldes blandt andet et udfordrende marked samt implementering af nye kunder.

I 2018 har Frode Laursen A/S leveret et overskud på DKK 10 mio. før skat baseret på en omsætning på DKK 1.993 mio. Egenkapital udgør DKK 245 mio., hvilket svarer til en soliditetsgrad på 35,7%.

Det var ledelsens forventning, at både omsætning og indtjening ville være stabilt stigende i 2018 sammenholdt med 2017. Det lykkedes ikke, hvilket blandt andet tilskrives en generel mangel på transportkapacitet, stigende godsmængder, en faldende kurs på den svenske krone samt ekstraordinære omkostninger til implementering af nye kunder.

Frode Laursen investerer fortsat i logistik i hele Norden, og har i 2018 færdiggjort byggerier af nye og moderne logistikcentre i Stenkullen (Sverige) og Kerava (Finland). Parallelt er der investeret væsentligt i digitalisering.

Således har virksomheden blandt andet ibrugtaget et nyt business intelligence system, der vil tilføre stor værdi til både kunder og interne operationelle processer. Investeringerne sikrer, at Frode Laursen bibeholder en moderne og tidsvarende platform.

Frode Laursens medarbejdere har leveret en stor indsats igennem 2018. En indsats, der synliggør, og bygger på de naturligt integrerede kerneværdier om at være til for kunden, at alle tager ansvar og en erkendelse af hele tiden at kunne forbedre sig.

I 2018 har virksomheden endvidere foretaget yderlige investeringer i energiforbedringer. Det betyder blandt andet en besparelse på CO2-udledning fra logistikcentrene med 217 tons om året.

Samtidig imødekommer man til stadighed stigende krav fra kunder til en mere bæredygtig transportafvikling. Det sker gennem øget brug af alternative brændstoffer som biogas og HVO, mere optimal tilrettelæggelse af transporterne samt løbende fornyelse af lastbilflåden.

Forventninger til 2019

Frode Laursen lægger fortsat vægt på at være en stærk logistikpartner på forretningsområderne lagerlogistik samt nationale og internationale transporter inden for segmenterne dagligvarer, byggevarer og recycling i Norden og Europa.

Samtidig er der en stor konkurrencemæssig fordel i at have en stor flåde af egne lastbiler og chauffører, fordi det sikrer kunderne stabilitet og et højt kompetenceniveau i opgaveløsningen.

I 2018 blev en række tiltag iværksat for blandt andet at forbedre transportkapaciteten. I et udfordret marked sørger det for at man fastholder positionen  i branchen blandt de bedste.

2019 forventes præget af et fokus på indtjening, og i mindre grad et fokus på investeringer og vækst. Dog investeres der i en udvidelse af faciliteterne i Åstorp (Sverige), hvorved logistikcentret vil få mere end 166.000 kvadratmeter lager under tag, når det står færdigt i 2020.

Læs mere om lagerhoteller

4/6 2019
  • Lindab

    Lindab

    Industriporte. Stærke og energirigtige porte. Dansk produceret med kort levering
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.