Mere plads til logistikken

Mere plads til logistikken

En ny hal og nye forretningsområder ruster logistik- og speditionsvirksomheden, DTK, til efterspørgsel og udfordringer på logistikmarkedet

Af Hans Windeløv

Der er fart på hos logistik- og speditionsvirksomheden, DTK A/S, i Padborg. Ud ovar at man sørger for hurtig distribution af varer til kunderne, har man i det forgangne år også haft travlt med at køre et par nye afdelinger i stilling

Det høje driftsflow og de nye tiltag afspejler da også, at der igennem længere tid har været run på virksomhedens ydelser. Specielt på logistikområdet har kunderne efterspurgt mere plads og haft behov for flere ydelser inden for added values i varehåndteringen.

Det er alt sammen noget, som kræver mere plads, og derfor var man i ledelsen hos DTK A/S heller ikke sen til at efterkomme ønskerne. I december sidste år besluttede man at bygge en hal mere på adressen i Padborg, hvor også hovedkvaretet ligger..

- Den nye hal på 2.000 kvadratmeter stod færdig i september måned og er hal nummer fem, vi tager i brug her på Hermesvej i Padborg. Nu råder vi over ialt 9.000 kvadratmeter på adressen. Det betyder samtidig, at vi samler alle vore lageraktiviteter i Padborg her på adressen. Tidligere lejede vi en hal et andet sted i transportcentret i Padborg og havde i den forbindelse en masse intern transport mellem de to adresser. Det slipper vi for nu.

Sådan siger Susanne Provstgaard, som er medindehaver af DTK A/S og ansvarlig for DTK’s logistik.

Krisen skaffede kunder

Som hun forklarer, er det blandt andet konsekvenserne af finanskrisen, som har øget efterspørgslen på DTK’s logistikydelser.

- I forbindelse med krisen outsourcede mange handels- og industri virksomheder deres lager- og logistikoperationer for at kunne koncentrere sig om kernekompetencerne med udvikling, produktion og salg af deres produkter. Det betød, at vi fik flere og flere opgaver med lager- og varehåndtering og også en del flere transportopgaver.

- Da efterspørgslen på vore ydelser steg markant i den forbindelse, har vi i de seneste par år overvejet en mere strategisk tilgang til markedet. Den handler både om at øge antallet af kvadratmeter for logistikoperationerne på vores lager og om at øge antallet af transporter og udvide trafikken med nye ruter, siger Susanne Provstgaard.

Overvejelserne betød, at man sidste år etablerede en decideret strategiplan, som trådte i kraft i starten af 2017.

En strategisk satsning

I tråd med strategiplanen har virksomheden udvidet sine aktiviteter betragteligt siden årsskiftet. I efteråret 2016  åbnede man selskabet DTK Road A/S, Aarhus og i 2017 en afdeling i Greve, ligesom man i marts 2017 åbnede DTK Frigo A/S, som sørger for temperaturkontrollerede transporter mellem Sydeuropa og Skandinavien.

Fra Aarhuskontoret har man samtidig styrket salget for trafikken mellem Danmark og resten af Skandinavien. Det er en trafik, som supplerer de etablerede ruter mellem Danmark og Sydeuropa. Sammen med kundetilgangen på logistikområdet gør udvidelsen af transportruterne efterspørgslen på plads endnu mere aktuel.

- Vi har de seneste par år haft behov for mere lagerplads til endnu flerer varer og har også haft brug for mere plads at omlæsse på. Faktisk er den nye hal stort set fyldt op med faste kunders varer, og vi overvejer allerede muligheden for at bygge til på adressen. Der er stadig plads til yderligere 4.000 kvadratmeter lager, inden vi skal ud og investere i et grundareal uden for matriklen, forklarer Susanne Provstgaard og indskyder, at man også har forøget antallet af medarbejdere i virksomheden.

Ansættelse af adm. direktør

Som følge af strategiplanen og de mange nye tiltag etablerede man i april i år selskabet DTK Group, hvor de mange nye indsatsområder hører til.

Allerede året forinden, i april 2016, ansatte man Steen Sørensen som administrerende direktør for DTK A/S.

- Steen Sørensen, som har købt sig ind i virksomheden med en tredjedel af aktierne, står for at udvikle og pleje de strategiske forretningsområder. Han fokuserer dermed på de overordnede linjer og på de fremtidsperspektiver, som udgør forudsætningerne for virksomhedens fortsatte vækst, siger Susanne Provstgaard.

Sammen med sin mand Peter Christian Provstgaard ejer hun totredjedel af virksomheden. Ægteparret står i spidsen for henholdsvis DTK Logistik og DTK Spedition, og de fungerer som ansvarlige for driften og kundeplejen på de to områder.

Dataudveksling er vigtig

- Selv om der er stor efterspørgsel på vore ydelser, kigger vi os godt for, når vi indleder samarbejde med nye kunder. Det handler nemlig også om både at kunne fastholde dem og udvikle sig sammen med dem. Vi er meget opmærksomme på netop den side af sagen. Alle logistikvirksomheder kan håndtere paller ind og ud af lageret.

- Skal man gøre en forskel, så man bliver en attraktiv samarbejdspartner, kræver det en dedikeret indsats. Kunderne i dag ved godt, hvad logistik handler om og stiller store krav til leverandørerne. Vi tilbyder flere forskellige former for ’added values’ i varehåndteringen, hvor vi eksempelvis indlagrer, ompakker og plukker varer. Derudover er vi meget opmærksomme på dataudveksling med kunderne. Skal man have et optimalt vareflow, og skal man kunne levere varerne hurtigt, skal man have indsigt i hinandens informationsflow. Vi kan tilbyde en gensidig udveksling af data med vore kunder.

- Datafangsten, som blandt andet er grundlag for korrekt indlagring for pluk og forsendelse af varer, sørger for, at vi gør tingene rigtigt første gang. Har man styr på data, minimerer man fejl og reducerer tidsforbruget. Det er kvaliteter, som kunderne kan forholde sig til. Sammen evaluerer vi da også procedurerne for dataudvekslingen, så vi hele tiden har så optimalt et flow som muligt.

- Både ydelserne og vores vilje til at samarbejde og dermed skabe værdi for vore kunder, tror jeg, er årsagen til, at vi er efterspurgte som samarbejdspartner, siger Susanne Provstgaard.   

Læs mere om lagerhoteller

2/1 2018