ASSA ABLOY leverer historisk stor portløsning

ASSA ABLOY leverer historisk stor portløsning

Det er leverandøren ASSA ABLOY som leverer hele den samlede portløsning til PostNords to ny logistikbygninger i Skandinavisk Transport Center i Køge. DS Flexhal opfører byggeriet, og monterer sammen med ASSA ABLOY portene og læssebroer/slusehuse

Af Hans Windeløv

Effektiv varehåndtering, optimale forhold for den interne logistik og hurtig distribution af varerne skal sørge for, at PostNord styrker sine ydelser inden for tredjeparts logistik i Danmark.

Det er blandt andet dét, de to nye terminaler, som DS Flexhal er ved at opføre for PostNord i Skandinavisk Transport Center i Køge, skal sørge for. E-handelen buldrer derudaf, og er da også en af drivkræfterne bag initiativet.

Byggeriet er i fuld gang, og portene spiller en central rolle for, at PostNord kan modtage, håndtere og afsende de store pakkemængder.

200 ledhejseporte for de ind- og udgående pakkemængder i de to bygninger sørger for, at man har et flow i driften, og hele tiden kan benytte ramper, der er ledige.  

Fokus på energibesparelser

Hele den komplette portløsning med ledhejseporte, dockingstationer, manuelle rampeklapper, hurtigporte, brandskydeporte og ståldøre bliver leveret af ASSA ABLOY Entrance Systems. Og ordren, der er leverandørens hidtil største, byder da også på flere nye tiltag for nogle af portenes vedkommende.

- Et centralt element i byggeriet er de øgede krav til isoleringsevne. Vi har faktisk sammen med Crawford, som er et af ASSA ABLOYs brands, udviklet en løsning for ledhejseportene, så de undgår det varmetab, som man ofte forbinder med industriporte. Det såkaldte linjetab, der sker langs betonkarmene i portkonstruktionen, har vi forbedret med designet af en ny betonopbygning, som også bemærker sig ved at være særligt robust.

- Brugen af ledhejseporten med denne betonkarm betyder, at man undgår varmetabet, og samtidig undgår at karmene bliver ødelagt i forbindelse med trafikken ud og ind ad dem. Både lastbilerne der bakker op til portene, og gaffeltruck der kører igennem dem og losser og laster, udsætter portene for en hårdhændet belastning. Det kræver porte som kan modstå de mange knubs og det kan Crawfordportene fra ASSA ABLOY, siger Asbjørn Henriksen, projektchef hos DS Flexhal.

Entreprenør med i portudvikling

Der er stort fokus på energibesparelser i bygningsindustrien. Det nye bygningsreglement BR 2020 står for døren, og det har ansporet DS Flexhal og ASSA ABLOY til at gå ind i udviklingen af brugbare løsninger.

- Løsningen, der gør op med linjetab, bruger vi faktisk allerede i flere byggerier, ligesom ASSA ABLOY da også allerede har leveret den til flere kunder, siger Asbjørn Henriksen.

Portene lever alle op til bestemmelserne i det nye bygningsreglement, og til de øvrige kravspecifikationer som bygherren og entreprenøren er kommet op med. Men også i forbindelse med at sikre arbejdsmiljøet under opførelsen af byggeriet, spiller portene en vigtig rolle.

Modeller bliver til på stedet

- Når det handler om monteringen af de mange porte, starter vi så at sige udefra. De 200 porte bliver monteret først, så vi kan få huset lukket af for træk. Derefter bliver slusehusene monteret i løbet af efteråret, siger Asbjørn Henriksen.

På den måde monterer man også ledhejseportene, inden man indstøber gulvet.

 - Vi har i samarbejde udviklet en knast på det færdige fundament, således at vi kan lave en permanent montage af portene, før det endelige gulv bliver støbt. Dette sikrer, at vi ikke skal lave tingene to gange.

DS Flexhal laver altid en mock-up, altså en model af den færdige løsninger, ude på byggepladsen, før vi går i gang med den endelige montering. Det har vi også gjort med denne løsning. Det virker perfekt og effektiviserer hele processen, uddyber Asbjørn Henriksen.

Tilpassede ramper

Et af de andre områder, hvor mock-ups kommer på tale, er i forbindelse med de manuelle ramper.

- Der er 49 manuelle rampeklapper. Selve klapperne tilpasser vi individuelt, så også her laver vi modeller. De færdige klapper bliver lavet af aluminium, men vi skærer klapper ud i træ til hver enkelt rampe, og får de rigtige mål. På den måde får vi lavet aluminiumramperne i første hug. Vi ved, de passer og undgår at skulle lave ændringer og nye klapper efterfølgende.

Som sagt skal det nye byggeri styrke PostNord i kampen om blandt andet e-handelskunderne. Det betyder, at man skal levere varer og pakker til flere og flere privatkunder. Og altså ofte aflevere en enkelt pakke til en enkelt kunde. Det kræver, at man differentierer flåden af biler til distributionen, og at man benytter både mindre biler og større lastbiler.

- Alle slusehuse med ramper og porte er i samme niveau. Vi har løst tilkørslen med forskellige slags køretøjer ved at hæve belægningen ved nogle af portsluserne. Det gør det muligt at bakke ind med kassevogne og varebiler af forskellig størrelse, forklarer Asbjørn Henriksen.

Helhedsløsning giver smidig afvikling

DS Flexhal monterer alle porte og døre i samarbejde med montører fra ASSA ABLOY. Og som Asbjørn Henriksen kommer ind på, gør leverancen af porte fra én leverandør hele processen nem og overskuelig.

- ASSA ABLOY har på opgaven tilpasset deres projektorganisation, så vi gennem hele forløbet kun har en kontaktperson samt en stand-in. Det sikrer, at vi ikke bliver kastebold mellem firmaets forskellige afdelinger. Vi ved, hvem vi skal snakke med. Har vi ændringer og spørgsmål, klarer vi det nemt og hurtigt i fællesskab. Samtidig er ASSA ABLOY jo stærke inden for løsninger til låse, sikring og sikkerhed. Her har vi fået låsekasser med til alle de porte, det er relevant at låse af, kommenterer Asbjørn Henriksen.

Alle porte skal være færdigmonterede den 31. december i år, hvor man også forventer at begge bygninger står færdige, så de er klar til brug kort inde i det nye år.

Læs mere om porte

26/6 2017