Branddøre i kølerum kan være en tricky udfordringEI260-C branddøren er testet og godkendt med silikonetæt-C branddøren er testet og godkendt med silikonetætninger og brandpasta. Den har svejst dørkasse og er designet optimalt i forhold til hygiejne.

Branddøre i kølerum kan være en tricky udfordring

Der er omfattende krav til test og godkendelse af branddøre til kølerum, herunder funktioner og udstyr der er tilkoblet. Samtidig er montage og karmopbygning helt afgørende, så man lever op til brandkravene og får et topisoleret kølerum

Branddøre til kølerum skal være testet i henhold til den europæiske standard EN 1634 og godkendt i henhold til EN 13501-2.

De skal også være testet og godkendt med de funktioner og det udstyr, der er tilkoblet, og som netop gør dem egnede til kølerum.

Hos Door System, der producerer døre og porte, bruger man mange ressourcer på at udvikle og teste branddøre og har de sidste mange år leveret branddørsløsninger til rigtig mange kølerum.

Brandtest med funktioner og udstyr
Door Systems branddøre er testet med de kraftige tætninger og brandtæppe under bund.

De er testet med magnetkontakt, så de kan tale sammen med køleanlægget, og også testet med elektronisk lås og karmoverføring, så der er mulighed for adgangskontrol.

I den viste løsning er branddøren monteret i brandvæggen med D-karm og tilhørende modkarm.

Alle Door Systems EI260-C branddøre er produceret i Danmark og testet fra begge sider iht. EN 1634 på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI).

Karmopbygning og montage
Der stilles også særlige krav til karmopbygningen, når branddøren skal monteres i kølerummet.

Kølerum opbygges typisk med PUR-paneler, der har en høj isoleringsevne, men samtidig er meget letantændelige i tilfælde af brand. Hvis ikke branddøren bliver fastgjort i en EI60 godkendt brandvæg, har døren ingen funktion i tilfælde af brand.

- Vi anbefaler, at branddøren monteres i brandvæggen med D-karm og tilhørende modkarm. Karmen kan udstyres med varmetråde, så kondensrisiko mindskes. Såfremt der er særlige forhold ved kølerum og indretning, som kræver tilpasninger ved montage og karmopbygning, så finder vi også en løsning på det, fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System.

Door System leverer både 1- og 2-fløjede EI260-C branddøre til kølerum efter den europæiske standard.

-hawin

 

Læs mere om porte

2/12 2021