Brandport klarer testenDoor Systems port klarede testen hos DBI og lever dermed op til den europæiske standard for klassificering af branddøre, El2-60,som fra 2019 træder i kraft i Danmark.

Brandport klarer testen

Flere og flere industri- og lagervirksomheder efterspørger løsninger med porte, som lever op til den europæiske brandklassifikation. Door Systems nye skydeport har klaret testen

Af Hans Windeløv

Den europæiske standard for klassificering for branddøre, El2-60, træder i kraft i Danmark i starten af 2019.

Her afløser den den danske standard, BS60. Allerede nu er der dog danske virksomheder, som skæver til kravene. Det har fået portleverandørerne på banen med henblik på at få nyudviklede porte godkendt efter den europæiske klassificering allerede nu.

En af de portleverandører, som har udviklet og produceret en port, som er godkendt efter den europæiske klassificering, er Door System. Virksomheden har netop leveret nye skydeporte til slagterikoncernen Danish Crown.

Målrettet udvikling

Efter tre brande i 2007og 2008 ønskede Danish Crown at gøre en rigtig stor indsats for at øge brandsikkerheden på sine slagterier.

Man ville simpelthen dæmme op for problemerne og sætte overliggeren så højt som muligt, når det handler om at skabe de bedste og mest sikre løsninger.

Hvad brandsikkerheden angår, ønskede man, at de nye store skydeporte til slagteriet skulle være testet. Det kunne egentlig godt være efter den danske standard BS60.

Derfor henvendte man sig til portproducenten Door System A/S i Hasselager ved Aarhus og forelagde projektet. Producenten takkede ja til opgaven og fik travlt med at udvikle en helt ny portkonstruktion.

- Slagteriet havde forhørt sig hos andre leverandører, men ingen var i stand til at løse opgaven. Vi satte alle sejl til for at udvikle en port. Da vi nu alligevel skulle have porten testet, arbejdede vi bevidst og målrettet på at udvikle og producere en port, som lever op til kravene i den europæiske klassifikation, siger salgschef hos Door System, Søren Rahbek.

Ovnen bygget om

Som han forklarer, var det da også noget af en opgave at skulle lave en 4,7 meter høj skydeport af stål.

- Vi gik til sagen, og slog faktisk to fluer med et smæk. Først og fremmest skulle porten leve op til kravene i den europæiske klassificering. Samtidig ville den så automatisk overholde kravene i det nuværende danske system.

- Undervejs måtte vi faktisk lave konstruktionen om, fordi den ikke klarede kravene i den europæiske standard for så stor en port. Det var faktisk en meget lærerig proces, siger Søren Rahbek.

Det var dog ikke kun Door System som trak i arbejdstøjet i forbindelse med udviklingen af porten. Også Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, DBI, som foretager brandprøverne, kom på lidt af en opgave.

- DBI måtte simpelt hen bygge deres ovn om, fordi deres eksisterende, der kan teste efter de europæiske krav, ikke kunne rumme så stor en port som vores, forklarer Søren Rahbek.

Brandpåvirkning på begge sider

Prøvningen af porten hos DBI skete efter den europæiske standard DS/EN 1634 – 1:2008, som på flere punkter er mere omfattende og stiller skrappere krav end den tilsvarende danske.

Blandt andet bliver skydeporte efter den europæiske standard  brandprøvet fra begge sider. Det betyder blandt andet, at portenes ophæng ved den ene prøvning bliver monteret inde i ovnen.

Hængslerne skal nemlig kunne modstå en enorm påvirkning, da det har betydning for brandmodstandsevnen.

- Efter at vi havde ændret konstruktionen, klarede den nye udgave af porten kravene med bravour. Testen forløb af flere omgange, da vi skulle vende porten om i ovnen for at teste begge dens sider, siger Søren Rahbek.

DBI stoppede den ene brandtest efter toogenhalv time, mens portens anden side holdt i 84 minutter.

- Porten lå et godt stykke over kravene. Den var stadig intakt efter påvirkning i 60 minutter for begge siders vedkommende.  Det gav mulighed for den europæiske klassifikation El160-C/El260-C.

Minimal røgudvikling

Ud over at porten klarede testen og at temperaturstigningerne på den ’kolde’ side var lavere end påkrævet af den europæiske standard efter 84 minutter, så viste porten sig at have en meget lav røgudvikling under testen.

- Det er faktisk en meget vigtig egenskab, da mange virksomheder i blandt andet fødevareindustrien og andre steder dermed kan undgå, at værdifuldt inventar og vigtige varer bliver ødelagt i forbindelse med en eventuel brand.

Samtidig er stålskydedøren i sig selv velegnet til både fødevare- og farmaceutindustrien, da den er meget nem at renholde, kommenterer Søren Rahbek.

Bygherrer og rådgivere stiller krav

Udvikling og test af de nye brandskydeporte fra Door System stod på i nogle måneder, inden certificeringen kom i hus ved nytårstid.

Det er da heller ikke en billig port, kunderne skal investere i, når de ønsker at forbedre brandsikkerheden. Imidlertid kan investeringen, ifølge Søren Rahbek, vise sige sig at være givet ganske godt ud.

- Når kunderne finder ud af, at der i 2019 bliver stillet krav om brug af porte, der lever op til den europæiske klassifikation, kommer der også større fokus på de forsikringsmæssige aspekter. Brug af de certificerede porte får formentlig præmierne til at falde.

- Det er de tilbagemeldinger, vi får fra de virksomheder, som allerede nu har fået installeret den nye porttype, siger Søren Rahbek.

Som han forklarer, bliver flere og flere bygherrer og rådgivere opmærksomme på, at de europæiske krav giver en større sikkerhed.

Og derfor mærker man et stigende ønske om en europæisk klassifikation af portproducentens produkter. Samtidig er der også stor interesse for den nye port, som allerede har opnået godkendelsen.

Klar til at skalere op

Det europæiske system giver også i nogle tilfælde nogle særlige fordele, idet der eksisterer nogle såkaldte EXAP-standarder for udvidet brug af prøvningsresultaterne, når produkterne klarer brandprøvningen bedre end mindstekravet.

- Det er muligt at skalere stålportene op i størrelsen, uden at det kræver en ny prøvning og certificering. Det bevirker, at vi kan konstruere vores nye brandskydedør op i størrelser på 15 kvadratmeter, hvilket nok oftest vil blive udført som porte i tre gange fem meter. På den måde bliver vi meget fleksible med henblik på produktion og levering af portene, uddyber Søren Rahbek.

Han forklarer, at der også er stor interesse blandt lagerførende virksomheder og tredjeparts logistikoperatører for de store porte, som overholder den europæiske klassifikation.

- Nu har man en port, som både virker branddæmpende, samtidig med at porthullet er så stort, at man kan køre ud og ind med gaffeltruck. Her får man altså både sikkerheden, og man bevarer de optimale forhold for en effektiv logistik på lageret eller i produktionen, siger Søren Rahbek.

 

Læs mere om porte

17/4 2015