Lindab vil gøre det nemt at bygge bæredygtigtLindabs porte er miljøvaredeklarerede og kan bruges i bæredygtige byggerier. Her er det Din Forsyning i Esbjerg, som har installeret Lindabs EPD-certificerede porte.

Lindab vil gøre det nemt at bygge bæredygtigt

Miljøcertificeringer og konstruktiv dialog er et fælles ansvar i byggebranchen, mener leverandøren af bl.a energibesparende porte

I Danmark og Skandinavien er vi langt fremme, når det kommer til bæredygtigt byggeri. Men der er stadig lang vej igen, mener Lindab, der er blandt landets førende leverandører til byggeriet.

Virksomheden opfordrer derfor til en øget, konstruktiv dialog om, hvordan fremtidens bæredygtige løsninger skal se ud.

For der hviler et særligt ansvar på producenter og leverandører i forhold til at skubbe byggeriets udvikling i en bæredygtig retning, lyder det fra Lindab, der vil gøre det så nemt som muligt for arkitekter, bygherrer og fagfolk at bygge bæredygtigt.

- Lindab har en størrelse, der giver os mulighed for at tage ansvar og være med til at drive udviklingen i byggeriet i en mere bæredygtig retning. Det ansvar tager vi seriøst. Derfor arbejder vi hele tiden på at gøre det nemt for vores kunder at bygge bæredygtigt, fortæller salgsdirektør Puk Spencer fra Lindab.

Godkendt til bæredygtighed

Blandt de konkrete initiativer, der skal gøre det nemmere at bygge bæredygtigt, er miljøvaredeklarationen eller EPD-certificering af nogle af virksomhedens produkter.

- Vi har arbejdet internt med EPD-certificering og bæredygtige produkter i nogle år. Vores porte er eksempelvis miljøvaredeklarerede. Med certificeringen kan vores kunder være trygge ved, at portene lever op til kravene til DGNB-projekter og derfor kan bruges i bæredygtige byggerier, siger Puk Spencer.

International med nordisk omtanke

En EPD-certificering deklarerer bæredygtigheden for byggevarer ved at dokumentere ressourceforbruget for hele produktets livscyklus.

Samtidig lægger Lindab vægt på, at deres produkter designes med bæredygtighed for øje, når det er muligt. Det gælder eksempelvis portene, der både er energibesparende og udleder halvt så meget røg ved brand som øvrige porte.

Som en international koncern er Lindab til stede i 32 lande, men virksomhedens rødder og tankegang er fortsat forankrede i Skandinavien og den nordiske omtanke for miljø, samfund og bæredygtighed.

- Bæredygtighed har en særlig betydning i Danmark og de nordiske lande, hvor mange føler et ansvar for miljøet og vores omgivelser. Det er tydeligt på lovgivningen på området, hvor vi er langt fremme i Norden, men vi mærker også en stigende efterspørgsel fra bygherrer, arkitekter og fagfolk, der selv ønsker at bygge bæredygtigt, fortæller Puk Spencer.

-lipe

 

 

Læs mere om porte

10/4 2018