Novoferm leverer portene til Sport24

Novoferm leverer portene til Sport24

23 slusehuse med ledhejseporte og fremskudte næb sørger for, at håndteringen af varer ud og ind ad lastbilerne bliver så optimal som muligt på Sport24’s nye lagre. De første 16 slusehuse er leveret. I næste etape følger yderligere 14

Af Hans Windeløv

Først var det 21.100 m2 logistikcenter. Allerede inden de blev taget i brug, blev der ’bestilt’ 20.000 nye m2 i en ny entreprise. Ja, Sport24 og Sports Group vækster. Og vokser. Det går godt for foretagendet, og derfor er der brug for optimale lager- og logistikforhold, der gør det nemt at plukke og levere varer til Sport24’s voksende e-handleforretning og også betjene Sports Groups engrosforretning, der leverer varer til butikkerne i kæderne Sport24, Sportsmaster og flere andre.

Effektiv logistik afhænger også af effektive portsystemer. Novoferm er valgt som leverandør af både portsluser, brandskydeporte og branddøre til byggeriet, der ligger vest for Silkeborg. De første 16 er allerede leveret til første del af byggeriet på de 21.100 m2.

- Vi har leveret komplette slusehuse med ledhejseporte og ’fremskudte næb’ til modtagelse af lastbiler og levering af afsendelse af varer. Samtidig har vi også leveret indvendige brandskydedøre med batteri-backup, siger administrerende direktør i Novoferm, Anders Majland.

Aftalen og kontrakten om leveringen af de forskellige portløsninger er indgået med totalentreprenøren, HPH Totalbyg, der har hovedkontor i Hinnerup i Jylland.

Portløsninger til projektmarkedet

Novoferm har de seneste par år bevæget sig ind på projektmarkedet og har leveret portløsninger til både mellemstore og helt store byggerier. Særligt i logistiksektoren er der bud efter portløsningerne fra leverandøren, som har hovedkontor i Odense.

- Vi har et stort standardsortiment af porte, ramper og slusehuse. Vi kan løse både de helt enkle og også de meget komplekse opgaver. Opgaven for Sport24 er løst med vores standardsortiment af slusehuse og ledhejseporte og automatisk styring til portbetjeningen.

- Overordnet set sørger vi for, at logistikken kan fungere upåklageligt, og at trafikken af truck med varer ud og ind ad portene bliver så effektiv som muligt, siger Anders Majland.

Byggeriet med de færdigmonterede slusehuse og porte er taget i brug. I næste etape af byggeriet, som går i gang hen over sommeren 2022, leverer Novoferm 14 slusehuse og også yderligere brandskydeporte og branddøre til den nye lagerudvidelse på 20.000 m2.

Portleverandøren står endvidere for service, vedligehold og det årlige eftersyn af alle portløsningerne.

Tre parametre i spil
Første etape af byggeriet omfatter et Autostore robotanlæg, der indlagrer og automatisk plukker varerne til Sport24’s e-handelskunder.

Her pakker medarbejderne ordrerne, gør varerne klar til afhentning og placerer dem ved de respektive porte. Den næste etape bliver opført som et mere traditionelt pallelager med 20.000 pallepladser og mulighed for cross docking.

Her modtager man containere i den ene ende af lageret, tømmer dem og laster varerne over i lastbiler i den anden ende af lageret, enten efter en konsolidering af varerne i afsendelsesområdet, eller efter pluk af indlagrede varer.

- Varehåndteringen og selve lagerprocesserne spiller ingen større rolle for selve valget og kravspecifikationerne af portene. Vi har arbejdet sammen med Novoferm før og ved de leverer varen.

- Vi ved, at deres porte lever op til kravene om hurtig og sikker op- og nedlukning, og at slusehuse og ramper er af høj kvalitet. Deres brandporte lever op til de gældende krav og er pålidelige. Og så lever Novoferms løsninger også op til kravene om maksimal isoleringsevne.

- Grundlæggende vælger vi portleverandør ud fra tre parametre. Pris, kvalitet og service. Novoferm lever op til alle de krav, det omfatter, siger salgsdirektør og indehaver af HPH Totalbyg, Jacob Westergren.

Service og hurtig reaktionsevne
HPH Totalbyg har samarbejdet med Novoferm på flere andre projekter. Som Jacob Westergren fortæller, betyder det meget, at man har gode erfaringer med samarbejdspartnerne.

- Vi ved, at portene fungerer upåklageligt. Sker der alligevel et uheld med en påkørsel eller andre ting, som sætter porten ud af spil, er det vigtigt, at leverandørens serviceorganisation er i orden, reagerer lynhurtigt og får repareret portene.

- Kravene om hurtig levering i logistiksektoren bliver skærpet hele tiden, og porte og ramper, som ikke fungerer, forsinker vareleveringen. Vi har gode erfaringer med Novoferms hurtige reaktionsevne, og vi har gode erfaringer med dem som totalleverandør af portløsningerne.

- Derfor er vi også glade og trygge ved at fortsætte med dem som samarbejdspartner, siger Jacob Westergren.

Læs mere om porte

25/5 2022