Novoferm opgraderer sortimentet af hurtigporte

Novoferm opgraderer sortimentet af hurtigporte

Endnu hurtigere åbne-og-lukke tider. Muligt udsyn gennem dugen. Bedre modstand mod træk i vindfyldte områder, reducerede energiomkostninger, nemmere reparation efter påkørsler og højere sikkerhed. Det er alt sammen blandt forbedringerne i relanceringen af Novoferms program for hurtigporte

Del artiklen på

Af Hans Windeløv

- Vi har optimeret over hele linjen og har fået masser af fordele og nytænkning ind i vores nye produkter. Det betyder, at relanceringen af vores højhastighedsporte af PVC skaber masser af synergieffekter for kunderne.

Sådan siger administrerende direktør i Novoferm, Anders Majland.

    Den odensebaserede producent og leverandør af portløsninger til både private og til industrien er klar til at lancere både de nye hurtigporte og en ny hjemmeside, som fortæller om de nyeste tiltag.

Anders Majland glæder sig da også til at få alle de nye produkter i handelen.

- Der er et stort behov i markedet for at effektivisere driften og logistikprocesserne på lagre og i logistikvirksomheder. Samtidig er der både fokus på, at arbejdsopgaverne bliver udført så sikkert som muligt, samtidig med at man begrænser energitabet i forbindelse med, at portene åbner.

- Via vores frekvensomformere er vores porte blevet endnu hurtigere, og med det automatiske portkontrolsystem spiller portene optimalt sammen med truckflåderne. Man kan time portåbningen præcist, så den matcher trucktrafikken og varehåndteringen helt perfekt. Det betyder, at truck med gods på gaflerne kan køre hurtigt igennem, og at man samtidig kan være sikker på, at der er fri passage. På den måde undgår man, at varerne støder mod portens underkant og skader både port og varer.

Lysgitter skaber sikre lageroperationer
Portdugen i Novoferms nye opgraderede hurtigporte er enten 0,7 millimeter eller 1,2 millimeter tyk. Man kan både bestille porte med vinduer i portdugen eller få en helt gennemsigtig portdug.

Det skaber overblik, så man kan orientere sig om trafikken på den anden side af porten. I meget trafikerede områder, eksempelvis steder hvor der er tværgående trafik på den anden side af portene og trucktrafik i begge retninger, skaber frit udsyn gennem porten sikre lageroperationer.

Også lysgitteret har fået en overhaling i de nye portmodeller. Lysgitteret er installeret langs portskinnerne i hver side og på begge sider af porten. Lysstrålerne krydser hinanden på arealet foran porten.

Hvis noget fysisk bevæger sig ind i ’gitteret’, mens porten efter truckgennemkørsel er ved at lukke, åbner porten på et splitsekund.

- Det afværger farlige situationer. Lysgitteret aktiverer portautomatikken, så porten åbner op til 2,5 meters højde. Vi har udviklet løsningen og gjort den endnu mere følsom og præcis over for de fysiske elementer, der bevæger sig ind i lysgitterets areal. Det er en sikkerhedsforanstaltning, som kunderne vægter meget højt.

Bedre arbejdsmiljø
Behov er der også for at sikre, at arbejdsmiljøet er så godt som muligt på lagrene og i logistikvirksomhederne. Derfor har Novoferm videreudviklet hurtigportene, så de er modstandsdygtige over for forskellige vindpåvirkninger.

- Træk og kulde og skiftende temperaturer gavner ikke medarbejderne. Med opgraderingen af vores hurtigporte, bliver det dog meget nemmere at skræddersy portløsningerne, så man får de rigtige porte monteret de steder, hvor de er mest relevante. Vi har hurtigporte, som klarer et meget stort vindtryk.

- De er velegnede som supplement til yderportene og lukker lageret af i den daglige drift. Længere inde i lageret, hvor vindpåvirkningen ikke er nær så stor, har vi porte, der matcher de vindtryk, som opstår ved træk. Vores porte er alle vindgradueret, så kunderne kan få de porte, som passer til deres forhold. Det er det system, vi benævner som portenes ’Wind Optimizer’-evner, siger Anders Majland.

En del af videreudviklingen af portserien har også drejet sig om optimeringen af mulighederne for at reparere portene. Det sker nemlig, at portdugens kanter ryger ud af de portskinner, de kører i i hver side af porten.

- Uanset hvor godt man designer hurtigportene, og hvordan man indretter lagre og logistikcentre, vil der en gang imellem forekomme påkørsler af portene. Vores porte er designet, så selve portdugens kanter slipper portskinnerne eksempelvis ved påkørsel af truck.

- Ud over at selve portdugen dermed ikke tager skade, er det hurtigt at få porten tilbage i skinnerne. Vores ’Easy Repair’ funktion ved porten betyder, at man blot kører porten op, hvorved den selv finder tilbage i skinnerne og kører ned i dem igen. Det går hurtigt og sparer en masse nedetid ved porten. Man undgår flaskehalse og opretholder dermed et effektivt flow for varehåndteringen, forklarer Anders Majland.

Porten reparerer sig selv

Han kommer ind på, at ’Easy Repair’-funktionen også kan komme på tale i tilfælde af stormvejr.

- Det kan blæse temmelig meget. Så meget at portdugen ryger ud af skinnerne. Også her kommer de på ret køl ganske hurtigt uden at blive beskadiget.

Anders Majland ser da også frem til at kunne præsentere det nye program af opgraderede porte til industrien.

- Med relanceringen af hurtigportene tilbyder vi kunderne en lang række fordele, som gør det muligt at styrke effektiviteten på lageret, værne om arbejdsmiljøet og reducere energiomkostningerne. Det er egenskaber, der er efterspørgsel på. Med den nye serie dækker vi kundernes behov endnu bredere, siger Anders Majland og nævner, at interessen for de nye porte allerede er stor. 

Læs mere om porte

22/11 2021