Ny kvalitetschef hos Door System

Ny kvalitetschef hos Door System

Brita Rosenbech er udnævnt til kvalitetschef i en nyoprettet stilling hos den østjyske dørproducent Door System A/S.

Kvalitet er omdrejningspunktet i alle Door Systems produkter og leverancer, og oprettelsen af den nye funktion sker for at fastholde og styrke det høje kvalitetsniveau med øget kvalitetsstyring og dokumentation af kvaliteten i alle faser
i virksomheden.

Door System A/S sætter nu endnu mere fokus på kvalitetsstyringen i virksomheden. Brita Rosenbech bliver som ny kvalitetschef en del af ledergruppen og får ansvar for at opretholde og højne kvaliteten af virksomhedens produkter og services.

- Min opgave bliver bl.a. at opstille flere konkrete kvalitetsmål og udarbejde handlingsplaner for, at de bliver til virkelighed. Jeg skal også arbejde med indførelse af FPC-system (Factory Production Control System), hvori bl.a. sporbarhed af materialer spiller en stor rolle. Der vil også være mere fokus på systematisk kontrol og dokumentation heraf, fortæller Brita Rosenbech.

Brita har været ansat i Door System A/S som projektingeniør siden 2015, hvor hun har været ansvarlig for den tekniske dokumentation og kvalitetssikring. Her har Brita bl.a. været meget involveret i udviklingen af EI260 branddøre, hvor hun
har varetaget kontakt til testinstitut og certificeringsorgan, udarbejdelse af testgrundlag og dokumentation samt udarbejdelse af dokumentation til CE-mærkning.

- Den nye funktion ligger meget i forlængelse af det arbejde, jeg hidtil har udført i forbindelse med at sikre kvaliteten i virksomheden. Det har fx været udarbejdelse af dokumenter for procedurer og instruktioner, oprettelse af system til dokumentation af sporbarhed samt opsamling og afrapportering af afvigelser for løbende at skabe forbedringer.

- Alt det arbejde skal nu sættes endnu mere på skinner. Vi indfører også et nyt EDB-system, som yderligere skal forbedre kvalitetskontrollen i forbindelse med montage af vores døre. Ligesom vi løbende arbejder på forbedringer overalt i virksomheden, bl.a. har vi indført Kaizen-tavler i produktionen, fortæller Brita Rosenbech.

Direktør Preben Søndergaard uddyber:

- Brita har en grundlæggende strukturel og analytisk evne, som vi ser som et meget vigtigt bidrag for virksomheden og ledergruppen i forhold til de beslutninger, der træffes. Brita vil bidrage til, at Door System hele tiden holder fokus på målet og ikke mindst at vi kommer i mål til tiden, og lever op til kundernes krav og forventninger.

Læs mere om porte

7/6 2018