Portløsningerne sidder lige i skabet hos Assa Abloy

Portløsningerne sidder lige i skabet hos Assa Abloy

Det brede sortiment og den høje kvalitet af porte, døre og adgangspartier sikrer, at Assa Abloy Entrance Systems altid kan løse kundernes opgaver. Fra 1. januar i år sælger man alle sine produkter under Assa Abloy-brandet

Af Hans Windeløv

Assa Abloy er en af verdens førende leverandører af løsninger til indgangs- og udgangspartier til blandt andet detailhandel, lufthavne, indkøbscentre, logistikvirksomheder og industrien.  De 3 produktbrands Crawford, Albany og Besam blev fra 1. januar solgt under et og samme brandnavn, nemlig Assa Abloy.

Uanset om det er hurtigporte, ledhejseporte, branddøre, karusselindgang, ramper eller andre løsninger, man skal have monteret, har kunderne kun behov for at kontakte en enkel leverandør, nemlig Assa Abloy.

- Det er os, som producerer, leverer, monterer og servicerer alle løsningerne, uanset om det er en enkelt dør eller en hel pakkeløsning, der er behov for. Vi hjælper med rådgivning og sørger for at afdække de behov, kunderne har og sammensætter løsningerne derefter. Vi løser opgaver for både store og små kunder, og vi har tilknyttet særdeles erfarne konsulenter og eksperter inden for de forskellige produkt- og projektområder.

Ønsker man at optimere sin interne logistik og samtidig reducere varmetab og risikoen for insektindtrængen, er det eksempelvis eksperterne inden for hurtigporte, man kommer til at snakke med efter den første henvendelse på hovednummeret. Er der tale om, at man skal have lavet en ’Combo Deal’, hvor man kombinerer flere forskellige porte og ind- og adgangsløsninger, kommer man i kontakt med flere af vore sælgere. I den forbindelse holder vi styr på hele løsningen og sørger for planlægningen og for levering og montering af produkterne. Alt sammen inden for den aftalte tid.

Ny hjemmeside giver svar

Sådan siger Country Manager for Assa Abloy Entrance Systems danske afdeling, Mogens Holst.

I forbindelse med at Assa Abloy sælger alle deres løsninger og produkter under samme brandnavn, har man samtidig fået etableret ny hjemmeside, som giver indsigt i de mange muligheder for et samarbejde med leverandøren, giver svar på en masse spørgsmål og sørger for, at kontakten bliver så overskuelig som muligt.

- Præsentationen er ens i alle de lande, vi opererer i. Hjemmesiden og samlingen af alle produkter under et brand afspejler sig også i det rent organisatoriske. Vi har sørget for at samle kompetencerne på alle produktområderne i forskellige produktcentre. De udviklings- og produktionssteder, vi opkøbte, arbejder ikke længere som selvstændige enheder. Vi har samlet eksperterne i de forskellige produkter i udviklings- og ekspertteams. På den måde har vi fået nogle slagkraftige enheder. De har stor viden og lang tids erfaring på de forskellige produktområder og er i stand til at udvikle produkter og løsninger af meget høj kvaliet, siger Mogens Holst.

Serviceteknikere er også eksperter

Det samme gør sig gældende inden for montering og servicering af løsningerne.  

- Vores montører har lang tids erfaring og har en bred tilgang til opgaverne. Nogle af dem er dog også eksperter på hver deres område. Leverer vi løsninger til store industrivirksomheder og logistikcentre har vi nogle enheder, som tager sig af hver deres respektive område. Både i rådgivningen i salgssituationen i udvikling af løsningerne og i montering og levering af opgaverne bliver kunderne mødt af fagfolk. Det er folk, som har et dybdt kendskab til produkterne og til de sammenhænge, de indgår i . På den måde skaber vi løsninger af højeste kvalitet, hvad enten vi leverer og monterer ramper, sluser og hurtigporte eller ledhejseporte og branddøre, siger Mogens Holst.

På samme måde forholder det sig med servicen. Ligesom montører og sælgere har rigtig mange af Assa Abloys serviceteknikere arbejdet med porte, døre og adgangssystemer i helt op til 25 år.

- Vores folk ved, hvad det drejer sig om. Vi har teknikere, som har en bred tilgang og kan servicere alle vores porte og døre. Samtidig har vi også eksperterne, som klarer hver deres produktområder, og som sørger for hurtig montering at porte i større og mere komplekse opgaver.

Logistikken spiller ind

Mogens Holst forklarer, at der også er rent logistiske fordele ved en sådan opdeling.

- Serviceteknikerne, der klarer alle opgaver, har de vigtigste reservedele med til det brede produktsortiment. Teknikerne klarer ofte serviceopgaver hos kunder under første besøg. Ud fra skadeshistorikken på sådanne løsninger har vi beregnet hvilke servicetiltag, der hyppigst er efterspurgte. Her kan vi altså beregne omfanget og arten af de reservedele, vi fylder bilerne med, oplyser Mogens Holst.

- Uanset om det er porte eller ramper, som er blevet påkørt af lastbiler eller gaffeltrucks, om det er sensorsystemer eller anden automatik, som skal tjekkes op, kan serviceteknikerne oftest klare det i første besøg. Da vi har flere kunder, som er afhængige af et højt kontinuerligt vareflow ud og ind ad portene, er det meget vigtigt, at portene ikke står stille. Med fordelingen af serviceteknikere i hele landet har vi hurtig responstid. Flere kunder tegner serviceaftaler, hvor responstiden er en ganske vigtig parameter. Er der tale om kunder, der skal have besøg nu og her af teknikerne, kører vi nærmest med blå blink og er fremme og i gang med opgaverne efter kort tid, siger Mogens Holst.    

Abonnement og faste udgifter

Faktisk har Assa Abloy udviklet en abonnementsordning for serviceaftalerne. Her kan man melde sig til og mod en fast månedlig ydelse være sikker på, at serviceteknikerne rykker hurtigt ud og klarer løbende vedligehold og reparationer, når behovet er der. Udgifter til reservedele er med i prisen, og Mogens Holst kommer ind på, at flere og flere kunder melder sig til ordningen.

- Det er altid træls med nedbrud af en port, hvis den bliver påkørt, eller der sker noget andet. I stedet for at hive penge op af lommen til reparationerne, vælger et stigende antal kunder abonnementsordningen, så de har en fast månedlig udgift til servicen og altså dermed sparer udgifterne til pludselige dyre reparationer.

Hos Assa Abloy har man også oprustet på de indre linjer i Danmark. Man har blandt andet ansat en arkitekt i sit design- og udviklingsteam, som står for kontakten til bygherrer og andre arkitekter.

- I forbindelse med udbud af store entrepriser med byggeri af industrivirksomheder, lagre og logistikcentre ønsker vi at komme tættere på beslutningstagerne tidligt i forløbene. Med kendskabet til Assa Abloys produktportefølje kan vores arkitektrådgiver hurtigt tage dialogen med de arkitekter, som vinder opgaverne og komme med forslag til, hvordan man løser opgaverne. Det er vigtigt, at gældende love og regler bliver overholdt og altså sørge for, at løsningerne tager hensyn til design og arkitektur i projekterne. Det har foreløbigt været en stor succes, forklarer Mogens Holst.

Hurtigporte i hovedstadsområdet

Et af de steder Assa Abloy har koncentreret en særlig indsats er i hovedstadsområdet. Her retter man blikket specielt på fødevarebranchen og den farmaceutiske industri.

- Begge steder er der stort fokus på at skabe hygeijne i topklasse i både produktionen og på lagrene. Blandt andet stiller myndighederne krav om, at man skal  reducere risikoen for, at der kommer insekter ind i bygningerne. Her kommer vores hurtiggående ledhejseporte til skalsikring i spil. Hurtigere lukketider betyder, at portene har færre åbne timer. Faktisk har vi beregnet, at man i farmaindustrien kan minimere den tid, hver port er åben, med op til 35 timer om året. Det er altså et tidsrum, hvor mange insekter kan søge indenfor, siger Mogens Holst og påpeger, at de færre timer med åbne porte også betyder noget i forhold til energibesparelser.

Som han forklarer, er der et rigtigt stort potentiale med mange vigtige aktører i hovedstadsområdet. Defor har Assa Abloy også etableret en enhed, som tæller eksperter fra afdelingen med hurtigporte.

Internethandelen skaber efterspørgsel på porte

Mogens Holst konstaterer da også, at der er stor interesse for projekter med renrum.

- Farma, fødevarer og elektronik er områder, hvor vi ser et stort vækstpotentiale for sådanne løsninger. Både i Danmark og i udlandet. I det hele taget har vi været inde i en positiv udvikling de seneste tre år. Hygeijneprojekterne er et nyt område, som bidrager til væksten. Samtidig er eksplosionen i internethandelen en drivkraft, der skaber behov for nye lager- og logistikbygninger og renovation af ældre bygninger. Øgede pakkemængder og krav om hurtig levering øger efterspørgslen på et hurtigt logistikflow. Her spiller porte en meget vigtig rolle, og derfor oplever vi, at der er en stabil vækst i logistik segmentet, siger Mogens Holst.   

Læs mere om porte

23/5 2018