Stepdock Inside hjælper godset på vej

Stepdock Inside hjælper godset på vej

ASSA ABLOYs sluseportsystem, Stepdock Inside, sørger for sikre arbejdsprocesser på ramperne hos producenter, lagre, logistik- og distributionscentre. Blandt andet er det med til at sikre ubrudte kølekæder for fødevarer

Af Hans Windeløv

Om det er på lageret, i logistikvirksomheden, hos vareproducenten eller i distributionscentret, ja, så er læsserampen et vigtigt omdrejningspunkt for varehåndteringen.

Læsserampen er afgørende for et effektivt flow af varer ind og ud ad bygningerne. Med lastbiler, trailere, gaffeltruck, pallevogne og tungt gods i bevægelse samt medarbejdere, der udfører mange forskellige opgaver, kan ’docking’ være en kompliceret proces.

Alt skal køre problemfrit for at sikre en effektiv drift uden stop og efterfølgende flaskehalse. Derfor er der også store krav til at ramperne spiller effektivt sammen med virksomhedens øvrige processer og udstyr, samtidig med at medarbejderne kan kunne udføre arbejdet sikkert og hurtigt uden problemer.

Trappeopbygning forhindrer kuldebroer
Producenten af port- og rampeløsninger, ASSA ABLOY Entrance Systems, har lang erfaring med at lave effektive og sikre løsninger til lager- og logistikvirksomheders rampeområder. Leverandøren har netop lanceret ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock Inside.

Løsningen består af læsseramper og hele slusehuse, som gør det muligt for lastbilerne at bakke op til ramperne med lukkede bagdøre. Og som samtidig sørger for, at man undgår varmetab og træk ind i forsendelsesområdet inden for rampen.

- Lastbiler, der bakker op til ramper og porte med åbne bagdøre, er intet særsyn i logistikindustrien. Mange steder kan man ikke åbne bagdørene, når først lastbilerne holder ved ’kajen’ og er klar til af- eller pålæsning, fordi ramperne kan være for høje. Det tager vores system højde for.

- Rampen er nemlig bygget med en trappeform, hvor ’kaj-niveauet’ er forsænket, så dørene let kan åbne, efter at lastbilen er bakket til. En hydraulisk læsserampe sørger efterfølgende for at tilpasse niveauet til lastbildækkets højde, så gaffeltruck med gods hurtigt kan komme i gang med opgaverne. Det skaber hurtige og sikre ’docking –processer’, siger Torben Kristensen.

Enkeltstående portsluser hitter i Skandinavien

Rampesystemet kan enten etableres som en integreret del af bygningen i forbindelse med, at logistikvirksomheder opfører nye lagre, logistikbygninger eller distributionscentre.

- Vi opfører dem også som selvstændige enheder, man opfører uden på den eksisterende bygning. Det kræver toenhalv meter af pladsen foran bygningen, men er altså noget logistikindustrien har taget til sig, siger Torben Kristensen.

Enkeltstående portsluser udgør 95 % af de rampeløsninger, ASSA ABLOY laver i Skandinavien. At det er gået sådan handler blandt andet om, at der er kommet stort fokus på klimaet og dermed på energivenlige løsninger. Samtidig er der også øget bevågenhed omkring hygiejne og fødevaresikkerhed.

- Portsluserne gør det nemmere at isolere i overgangen mellem lastbilerne og lageret. Isolerede slusehuse, som endvidere kan forsynes med oppustede porttætninger til læssebroer ved ramperne og styringsenhederne, sørger for, at varmen på lageret ikke suser ud i de kolde skandinaviske vintermorgener, når man losser og laster.

- Via portstyringen kan man time åbningen af ledhejseporten, så den åbner umiddelbart efter lastbilen er ’docket’. Dermed undgår man at fyre for gråspurvene, samtidig med at medarbejderne ikke bevæger sig rundt i træk og bliver udsat for skiftevis kulde og varme.

Bak til rampen med lukket bagdør
På- og aflæsning af fødevarer skal udføres så hurtigt og effektivt som muligt for at undgå, at de bliver udsat for længerevarende eksponering af temperaturerne uden for den etablerede kølekæde. I vareforsyningen skal de forskellige led kunne dokumentere, at der ikke er tale om temperaturudsving.

Afbrydelse af kølekæden kan skade fødevarerne, og følger man ikke forskrifterne for kølekæder korrekt, kan det medføre bøder, straf, afvist gods og i sidste ende ødelagte produkter. Det forhindrer ASSA ABLOYS løsning. Blandt andet fordi det forhindrer kuldebroer. Og blandt andet fordi det er muligt at bakke op til rampen uden at åbne bagdørene.

- Kan man undlade at åbne bagdørene, udsætter man ikke varerne for udendørstemperaturer, regn og risiko for kontaminering, så eksempelvis fødevarer bliver fordærvet og medicinalprodukter bliver beskadiget, siger Torben Kristensen.

Han kommer ind på, at der netop også er stor efterspørgsel på rampesystemet blandt fødevareleverandører og medicinalvirksomheder.

Rampesystemet er også efterspurgt, fordi det forhindrer tyverier fra lastbilerne.

- Tyve kan hurtigt slå til, når trailerdørene på lastbilerne står åbent. Derfor gælder det om at holde dem lukket, indtil det er tid til at losse. Her hjælper vores Stepdock-løsning.

- Dels ved at lade chaufføren holde trailerdørene lukkede, indtil lastbilen er fuldstændig tilbakket og sikret ved læsserampen, og dels fordi bagenden af lastbilen i den forbindelse bliver afskåret fra udendørsarealet af slusen og porttætningen.  

Skræddersyede rampeløsninger
ASSA ABLOY kan levere hele løsningen med portslusehuset, justerbare og oppustelige porttætninger, læssebroer, styringer, eksterne styreenheder, holdere til lastbilens døre, hjulstyr og fastholdelsessystemer til lastbilerne.

- Vi rådgiver alle slags kunder og hjælper gerne med integrering af ledhejseporte i systemet og kan levere både skræddersyede og helhedsmæssige løsninger, ligesom vi kan få portslusehuset til at spille sammen med eksisterende ledhejseporte, uddyber Torben Kristensen.

Han kommer ind på, at optimale forhold for af- og pålæsning af varer har høj prioritet i lager- og logistikvirksomhederne i dag.

- Uheld og brudte kølekæder kan resultere i beskadiget gods, langsommere varehåndtering og forsinkede forsendelser både ind og ud ad lageret. Vores løsninger optimerer processerne på ramperne og forhindrer, at driften går i stå ved de enkelte porte.

- Det er teknologi og løsninger, kunderne har taget til sig de senere år, fordi de oplever, at det optimerer vareflowet, gør varehåndteringen mere sikker, og det skaber værdi for dem, forklarer Torben Kristensen. 

Læs mere om porte

4/11 2021