Stålkiler skaber sikkert logistikflow

Stålkiler skaber sikkert logistikflow

Sikkerhed i forbindelse med lastning af lastbiler er efterspurgt. Portleverandøren, Novoferm, har netop fået et nyt system i varesortimentet, som fastholder lastbilerne ved ramperne. På den måde eliminerer man risikoen for, at bilerne skrider væk, når truck kører ind og ud ad dem, eller at lastbilen kører, inden rampen returnerer

Af hans Windeløv

Effektiv logistik kræver, at alle processer spiller optimalt sammen. Både internt på lageret, i transportleddet og i håndteringen af de varer, som bevæger sig ud og ind ad  lagre- og distributionscentre til og fra lastbiler.

Ud over at indlagring, pluk, intern transport og konsolidering af varer i forsendelsesområderne fungerer optimalt og sikkert, er det derfor også helt essentielt, at portløsninger og ramper er velintegreret i setup’et.

Kiler skyder op for og bag

Flere portleverandører bevæger sig da også ud på de befæstede arealer foran porthullerne for at lave løsninger, der sikrer, at lastbilerne holder helt stille ved ramperne, når der bliver læsset varer af og på.

En af de leverandører, som fokuserer mere og mere på sikkerheden i forbindelse med varerhåndteringen og kørsel med truck ind og ud ad lastbiler og traileres lastrum, er Novoferm.

Specialisten i industriporte, branddøre, læsseramper og portautomatik har med erhvervelsen af den franske virksomhed, Norsud, også erhvervet systemet Calematic.

Calematic er netop et automatisk system, der skyder kiler op foran og bagved lastbilernes og trailernes hjul, når de er bakket ind til portramperne. Dermed fastholder kilerne lastbilerne ved ramperne, så transport med gaffeltruck og pallevogne bliver sikker for både truckførerne, materiellet og varerne.

Truckkørsel rykker lastbilerne

- Logistik- og lagerindustrien bliver indimellem ramt af ulykker, som både er alvorlige for medarbejdere og også risikerer at skade godset. Samtidig risikerer travle logistik- og distributionscentre, at materiellet bliver ødelagt, og driften og dermed vareforsyningen går i stå, hvis de bliver udsat for uheld og ulykker.

- Det forhindrer vores nye system. Vi kender til flere eksempler i logistikindustrien, hvor kørslen fra lageret og ind i lastbilerne med tungtlastede truck får bilerne til at rykke sig fremad. Når lastbilerne så samtidig synker ned på grund af den stigende tyngde fra lasten, risikerer man til sidst, at pladerne, der skaber overgangen fra rampen til lastrummet, enten giver efter eller helt forsvinder, fordi afstanden er blevet for stor.

- Og så sker ulykkerne. Fastholder man trailere og lastbiler, forhindrer det, at de kritiske situationer opstår, og at man har et både sikkert og effektivt vareflow.

Sådan siger administrerende direktør i Novoferm, Anders Majland.

Ulykker skærper interessen

Novoferm har endnu ikke monteret systemet i Danmark, da det er helt nyt i varesortimentet. Som Anders Majland kommer ind på, er der dog efterhånden stor interese for løsninger, der skaber sikker varehåndtering ud og ind ad lagre og distributionscentre.

-  I mange år har vi oplevet, at det først var, når ulykken skete, at virksomhederne fik gjort noget ved problemerne. Nu oplever vi, at flere og flere er proaktive og gerne ønsker at sikre sig, så de ikke bliver ramt af uheld og alle de problemer, det medfører. Derfor er vi ved at køre systemet i stilling i Danmark. Vi kan levere det til industrien i allerede eksisterende byggeri og kan selvfølgelig også levere det i forbindelse med opførelse af nye lagerbygninger og distributionscentre. Og uanset hvilke porte, der sidder i bygningen, sætter vi systemet op, så det fungerer med det eksisterende styresystem.

Vipper op når porten åbner

En af pointerne med Calematicsystemet er, at stålkilerne vipper op og holder køretøjet fast, inden transporten ud og ind med godset starter.

- Så snart lastbil eller trailer er bakket op og holder stille, og man åbner porten eller sænker rampen, vipper kilerne automatisk op. Omvendt kan lastbilen først forlade rampen og porten, når porten er lukket eller rampen hævet. På den måde får man også nogle rutiner ind i forsendelsesområdet, som skaber en ekstra sikkerhed.

- Man kan endvidere se på den elektroniske kontrolboks, om kilerne er oppe eller nede, alt efter om den lyser rødt eller grønt på sin position ved siden af porten, siger Anders Majland.

Flere hjul fikseres

Selve kilesystemet består af en solid konstruktion, hvor man graver ud og støber to parallelle render i beton og stål ned vinkelret på porthullet. Afstanden mellem renderne svarer til afstanden mellem lastbilernes hjulsæt.

I renderne, som også indeholder et drænsystem til regnvand, bliver der monteret fem kiler i hver.

Kilerne vipper op både foran og bagved hjulene og forhindrer, at køretøjet bevæger sig. Med fem kiler i hver side er det tillige muligt at fiksere flere hjul på hver side.

- Vi er klar til at rulle løsningen ud i Danmark, og vi kan også montere de steder, hvor der eksisterer guide-rails til bilerne. Samtidig kan vi også selv forsyne systemet med rails, siger Anders Majland, der ser frem til at skabe mere sikkerhed ved varetransporten i industrien.

 

 

 

Læs mere om porte

29/10 2019