Undgå uventede omkostningerDoor System tester en EI260-C branddør monteret i panelvæg. Den buede dør og væg viser de mange kræfter, der er på spil, og de store krav, der stilles til, at dør og væg udgør en samlet enhed.

Undgå uventede omkostninger

Når virksomheder investerer i branddøre til kølerum, er der flere forhold, man skal være opmærksom på og have tænkt ind fra starten. Ellers kan der komme uventede ekstraomkostninger, når dørløsningen skal installeres. Door System har styr på detaljerne og leverer både rådgivning og løsninger

Kravene fra brandmyndighederne til branddøre i kølerum er blevet væsentligt skærpet over de senere år. Det, der tidligere var ok, er ikke længere tilladt. Derfor er det vigtigt fra starten at få tænkt den rigtige branddørsløsning ind, når der investeres i ombygninger og nybygninger. Man risikerer at stå med en løsning, som ikke kan godkendes, og ekstraomkostninger for at kunne realisere projektet.

Door System A/S har specialiseret sig i dørløsninger til industrien og detailhandlen og har særligt investeret mange ressourcer i udvikling og test af branddøre.

Når overgangen halter

- Vi oplever desværre mange situationer, hvor branddørsløsningen er udformet forkert i projektmaterialet. Det er enten overgangen fra panelrum til brandvæg, der halter, eller forkert valg af paneltype i en brandsektionsvæg, fortæller Søren Rahbek, salgschef hos Door System, og fortsætter:

- Den mest anvendte paneltype til køl og frostrum er PUR paneler. Disse paneltyper har en høj isoleringsevne, men er samtidig meget letantændelige i tilfælde af brand.

Hvis ikke branddøren bliver fastgjort i en EI60 godkendt brandvæg, forklarer han, har døren ingen funktion i tilfælde af brand. Væggen vil nemlig forsvinde, og døren vil bogstavelig talt vælte – og så er der ikke meget brandsikring i det. Men selvom branddøren monteres i brandgodkendt panelvæg, er løsningen ikke nødvendigvis godkendt, for det kræver nemlig, at døren er testet til at sidde i en panelvæg.

- Den løsning har vi fået testet og godkendt, men det krævede faktisk en tilpasset karmtype, for at vi kunne få døren til at spille sammen med panelvæggen, da en panelvæg bevæger sig meget under brand, fortæller Søren Rahbek.

Udsatte samlinger

De nye skærpede europæiske brandkrav betyder også, at man fysisk skal teste tofløjede kølerumsdøre. Det er ikke længere nok at teste en 1-fløjet dør og efterfølgende få den godkendt som tofløjet.

Samlingen mellem de to dørblade er ekstrem udsat ved brand, og det kræver helt særlige tilpasninger at få den tofløjede kølerumsdør til at holde i 60 minutter. Skal der være et vindue i døren, skal døren også fysisk testes med vindue, før den kan godkendes. Alle EI260-C branddøre er testet fra begge sider. Door System leverer både en- og tofløjede EI260-C branddøre til kølerum efter den nye europæiske standard. Virksomheden har også udviklet en særlig omsluttende dørkarm til branddøre, der kan monteres i brandgodkendte panelvægge.

- Vi er langt fremme, når det gælder EI260-C branddøre, og kan rådgive virksomhederne i forhold til den samlede løsning. Og kommer vi tidligt ind i processen, kan vi sikre, at projektmaterialet udarbejdes korrekt, så der ikke kommer uventede omkostninger, når projektet skal realiseres. Vi kan også hjælpe med de nødvendige godkendelser hos brandmyndighederne, så virksomheden har sikkerhed for, at det er en holdbar løsning, de går i gang med, fortæller Søren Rahbek.

Door System A/S producerer også branddøre til frostrum. Disse er endnu ikke certificeret efter den nye standard, men leveres som en såkaldt brandtillempet løsning.

-hawin

 

Fakta om Door System

Door System udvikler og leverer dør- og portløsninger af høj kvalitet. Det betyder, at virksomhedens løsninger måske ikke umiddelbart er de billigste på markedet. Men høj driftssikkerhed og store besparelser i energiforbrug og vedligeholdelsesudgifter gør det til en favorabel investering set over den samlede levetid. Door Systems køl- og frostrumsdøre er fremstillet i et enkelt, funktionelt og holdbart design. Dørblad og karm er lavet med en skrå kant som standard, så løsningen på alle måder bliver optimal i forhold til rengøringsvenlighed. Alle døre er produceret med kraftige håndtag, beslag, hængsler mm, så vi sikrer en lang holdbarhed.

Door Systems køl- og frostrumsdøre fremstilles på egen fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder.

Læs mere om porte

18/4 2017