Varm velkomst til højisoleret hurtigport

Varm velkomst til højisoleret hurtigport

Ny højisoleret hurtigport fra DAN-doors er skræddersyet til fryselagre. Den sparer energiomkostninger, sikrer optimal logistik og minimerer udgifter til vedligeholdelse

Af Hans Windeløv

Det er de færreste, som lader hoveddøren stå åben i længere tid om vinteren. Det bliver hurtigt koldt og kræver tid og energi at få temperaturen op igen.

Det er lidt det samme, som gør sig gældende på landets fryselagre, bare med modsat fortegn. Her gør man alt for at holde kulden inde på lageret, så man ikke skal bruge mange resurser på at holde temperaturen nede.

Gaffeltruck med varer skal imidlertid kunne komme ud og ind af lageret, hvilket kræver adgang gennem portene. Derfor er portene også i centrum, når det handler om at reducere energiforbruget på lagrene.

Fra minus til plus

Nu bliver det dog noget nemmere at minimere kuldetabet og energiomkostningerne, når man skal gennem portene med varer. DAN-doors har nemlig udviklet en ny højisoleret hurtigport, som skaber optimale forhold på fryse- og kølelagre.

- I efteråret 2014 udviklede vi den nye port, og vi har netop installeret den på Hørkrams frysedistributionslager i Hørning uden for Aarhus. Her har man opført yderligere 8000 kvadratmeter fryselager, og her har vi installeret og monteret hurtigportene mellem fryselageret og hallen til modtagelse og afsendelse af varer.

- Det betyder, at der er en temperaturforskel på godt og vel 35 grader, da der er minus 25 grader på fryselageret og godt 10 grader varmt i vareforsendelsen. Det stiller krav til portmateriellet, som forbinder de to områder, og her er vores port altså helt i top, hvad isoleringsegenskaber og åbne- og lukkehastigheder angår, siger salgschef hos DAN-doors, Mads Borne.

Optimalt vareflow

Som han forklarer, består hurtigporten af en fleksibel 80 millimeter tyk portdug, der rummer højisoleringsbatch. Det skaber en meget lav U-værdi på under 0,5 W/m2xK.

- Porten åbner med en hastighed på op til 2,0 meter per sekund og lukker på 3 sekunder. Dermed har man en port, som minimerer den tid, den står åben i forhold til traditionelle skydeporte. Det betyder, at man både reducerer træk og energitab og samtidig skaber rigtig gode forhold for logistikken og de gaffeltruck, som kører ud og ind ad fryselageret.

- Gaffeltrucken slipper for at vente på en langsom skydeport, som er 5-6 sekunder om at åbne. Porten åbner automatisk, når trucken nærmer sig og lukker hurtigt igen. Her er der store besparelser at hente på energiomkostningerne, samtidig med at man slipper for en masse ventetid ved portene. Man får simpelt hen et optimalt vareflow, siger Mads Borne.

Store energibesparelser

Det er da også, hvad Hørkram oplever, forklarer Mads Borne. Cateringgrossisten leverer fødevarer til kantiner og cateringsvirksomheder landet over. Og på frysedistributionslageret har man nu fået optimale forhold, der reducerer de årlige energiomkostninger væsentligt.

- Vi har kørt test med porten i fiskeindustrien hos en virksomhed i Nordjylland, og portens egenskaber er tillige afprøvet og testet i Tyskland. En skydeport i et miljø og med et trafikflow som det vi testede, står gennemsnitligt åben 900 timer om året. Det tal reducerer vi til 450 timer med hurtigporten, forklarer Mads Borne.

Hørkram er blandt de første virksomheder, der har investeret i porten. Hørkram og hovedentreprenøren, Amatech, samarbejdede om det nye lagerbyggeri, og det var Amatech, som overbeviste Hørkram om fordelene med hurtigporten fra DAN-doors.

Hørkram kunne godt se potentialet, hvilket førte til, at DAN-doors leverede fire porte. De tilbagemeldinger man får, går da også på, at hele setup’et virker optimalt.

- Før vi indgik aftalen, lavede vi beregninger på besparelserne og viste mulighederne for at effektivisere logistikken med hurtigportene. Her kunne vi vise, at Hørkram får en besparelse på 60.000 kilowatt årligt for hver port. Det er et tal, som er til at tage og føle på, og da portene samtidig øger logistikflowet, bliver der tale om en rigtig fordelagtig situation, kommenterer Mads Borne.

Fleksibel port går ikke i stykker

Besparelserne i sig selv giver en tilbagebetalingstid for portene på maksimalt tre år. Samtidig er omkostningerne til vedligeholdelse minimale.

- Det smarte med porten er, at den er super fleksibel. Den kører i nogle karmben, der består at rustfri profiler. Bliver den påkørt af en truck, ’smutter’ portdugen bare ud af karmen og kan hurtigt sættes på plads uden, at hverken dugen eller karmene går i stykker. Det er man rigtigt godt tilfreds med hos Hørkram, som har fortalt, at det er en klar forbedring.

- Tidligere risikerede man at ødelægge skydeportene ved påkørsler med det resultat, at de var dyre at reparere og at man risikerede, at porten var lukket under reparationen. Det slipper man for her, idet truckføreren selv kan sætte porten på plads, siger Mads Borne.

Han kommer ind på, at der er stor interesse for porten og at DAN-doors har store forventninger til salget af den.

- Vi har leveret til frysedistributionscentre i både Sverige og Tyskland. Og Hørkram lægger ikke skjul på, at vi indgår i planerne for deres udvidelser af deres aktiviteter med kommende fryselagre i Danmark. Med tiden kan porten godt gå hen og blive lidt af sællert. Ordrebogen er i hvert fald godt fyldt op allerede nu, siger Mads Borne.

Den nye højisolerede hurtigport fra DAN-doors reducerer energiomkostningerne og skaber optimalt trafik- og vareflow på fryselageret.

 

Læs mere om porte

25/9 2015