Væksten i logistikindustrien skaber stor efterspørgsel på portløsninger

Væksten i logistikindustrien skaber stor efterspørgsel på portløsninger

De seneste år er der skudt flere nye logistikbyggerier op i Danmark samtidig med, at flere logistikvirksomheder har udvidet deres eksisterende bygninger. Det smitter af på portleverandørerne. Novoferm er en af leverandørerne, som de seneste år har haft travlt med leverancer, montage og service af porløsninger i logistikindustrien

Af Hans Windeløv 

- Vi har haft historisk travlt hele sidste år. Og det ser ud til at fortsætte. Nye logistikbyggerier skyder op i Danmark tæt på den strategisk vigtige infrastruktur, der giver kort afstand til markederne og hurtige vareleverancer. Uanset om det er bygninger til traditionel lagerdrift med paller-in-paller-ud, eller det er til lagre med automatisk varehåndtering og state-of-the-art logistikprocesser til både B2B og B2C-segmenterne, spiller portløsningerne en vigtig rolle. Hurtigt flow, styr på sikkerheden, brandsikring efter reglerne, høj isoleringsevne og automatik som spiller sammen med lagerets logistikoperationer. Det er alt sammen krav, som er blevet en helt naturlig del af kravspecifikationerne i udbuddene for logistikbyggerier. Dem lever Novoferms port- og rampeløsninger op til, og derfor vinder vi også en del af de projekter, vi afgiver tilbud på.  

Sådan siger administrerende direktør i Novoferms danske afdeling, Anders Majland.  

En strategisk satsning 
Når port- og rampespecialisten vinder udbuddene som leverandør på portentrepriserne, handler det også om, at bygherrer og entreprenører ved, at leverandøren står for høj kvalitet hele vejen igennem entreprisernes værdikæde og dermed også leverer til tiden.  

- Vi genemførte for nogle år siden en strategisk satsning, der indebar en optimering af vores organisation, så vi er i stand til at byde på netop de store projekter i logistik- og produktionsindustrien. Vi har opbygget salgs- montage- og serviceafdelinger, der tager hånd om projekterne fra udbudsfasen til afleveringen og serviceringen af projekterne. Dermed er vi også klar til at tage dialogen med bygherrer og entreprenører både tidligt i planlægningsfaserne og undervejs i projekterne. Det sikrer, at alle detaljer kommer på plads. Samtidig er vi også i stand til at servicere alle de andre kunder, som skal have et par enkelte ramper, ledhejseporte med ny portautomatik, godkendte branddøre, hurtigporte eller hvad det nu kan være, siger Anders Majland. 

e-handel booster logistikindustrien – og portsalget 
Netop de seneste år har man set, at særligt nye logistikbyggerier vokser i størrelse og omfang. Ofte er der tale om projekter, hvor manuelle og automatiske varehåndteringsprocesser spiller sammen og effektiviserer driften. Det betyder at også portautomatik og hurtigportenes åbne- og lukkehastigheder skal tilpasses vareflowet.   

- Som totalleverandør har vi i Novoferm en systematisk tilgang til opgaverne, og vi har helt styr på hvordan, vi skaber de løsninger, der lever op til bygherren og de kommende brugeres krav. Pålidelige og kompetente samarbejdspartnere er i høj kurs, og det er kvaliteter jeg mener, vi lever op til, siger Anders Majland.  

Han har været i portbranchen og hos Novoferm i mange år. Som han ser udviklingen, er det i høj grad e-handelen, som er drivkraften i logistikvirksomhedernes efterspørgsel på kapacitetsudvidelser og effektivvarehåndtering.  

- Nogle virksomheder er rene e-handelsforetagender, andre igen er eksisterende handelsvirksomheder, der, som en uundgåelig del af udviklingen, har koblet sig på onlinesalget. Det har ført til vækst og har skabt behov for effektiviserede logistikoperationer med højere lageromsætning til følge. Væksten i logistikindustrien har ført til, at logistik- og lagerbygninger i Danmark er blevet investeringsobjekter, også for udenlandske investorer. Og da ændringer i bygningsreglementet samtidig har gjort det muligt at bygge højlagre og større enheder, har vi set en stor stigning i antallet af store nybyggede logistik- og lagerbygninger i Danmark, siger Anders Majland.  

Nye krav – nye porte 
Nye og større lagerbygninger smitter af på portleverandørerne, som de seneste år har fået travlt. Det er dog ikke kun volumen af de traditionelle løsninger som er steget. Også brandporte er blevet efterspurgte. Nyebrandregler om sektionering af bygningerne i såkaldte brandceller er nemlig blevet indført i takt med at bygningerne bliver større og større. Og det har  medført krav om, at gennemgangen fra en hal til en anden er forsynet med godkendte brandporte.  

Nogle 3PL’ere håndterer endvidere mange forskelligartede varer, med specifikke krav til lager- og produktionsmiljøerne til følge. Eksempelvis med henblik på fødevarer og pharmaprodukter.   

- Det er netop logistikcentres mange forskelligartede lagerenheder og deres særskilte portbehov, som er med til at booste portsalget. Vores løsninger sikrer korrekt adskillelse mellem lagrene, så kravene til hygiejnen bliver overholdt. Vi sørger for at brandportene er godkendte til formålene, og for at varehåndteringen bliver så effektiv som mulig. Vi kan levere det hele, og da vi samtidig har vores store tyske moderkoncern i ryggen, kan vi få lavet kundespecifikke løsninger ret hurtigt samtidig med, at det er en garant for at vi leverer til tiden, siger Anders Majland.      

Store projekter giver genlyd 
Inden for den seneste række år har Novoferm leveret totalløsninger til blandt andet Danske Fragtmænd i både Aalborg og i Næstved. Til Cool Shops lager i Nørresundby, Vision Park i Kolding, Luksusbabys lager i Støvring og Hummels distributionscenter i Padborg. 

- Det er alle sammen store projekter. Det er løsninger, som sørger for, at sikkerheden er i orden samtidig med, at varehåndteringsflow’et er effektivt. Og det er projekter, som også er med til at slå vores position, som en vigtig leverandør på portmarkedet, fast.  

24/4 2023