Droner flytter logistikken til loftshøjde

Droner flytter logistikken til loftshøjde

Teknologisk Institut arbejder på et projekt, hvor droner, styret af LED-lys, kan transportere pakker og andre genstande indendørs i eksempelvis produktionshaller. Dermed kan man udnytte de mange tomme kvadratmeter i højden. Se video

Hvad har droner, grønt trailer-net og LED-lysbånd til fælles?

Det kan for nogen lyde som starten på en Egon Olsen-plan, men det er faktisk virkemidlerne i en ny form for indendørs logistik, som Teknologisk Institut i Odense har udforsket i deres robotinnovationshaller i løbet af det sidste år.

- Ofte er rummet henover de traditionelle produktionsfaciliteter uudnyttet, samtidig med at logistik foregår på gulvet. Ved at flytte interne logistikopgaver op i højden kan faciliteterne udnyttes mere effektivt, fortæller dronekonsulent Mathias Flindt fra Teknologisk Institut.

Han har derfor sammen med kollegaerne Jeshith Damsbo Anandasubramaniam og Tsampikos Kounalakis arbejdet på et dronekoncept, hvor man slukker for GPS'en og i stedet lader den flyvende robot navigere efter et helt simpelt LED-lysbånd.

Et alternativ til dyre navigationssystemer
Den primære, tekniske udfordring ved at anvende droner indendørs er styring og navigation.

Hvor droner udendørs i høj grad navigerer vha. af GPS, skal dronerne indendørs navigere på anden vis. Der findes få kommercielt tilgængelige indendørs-navigationssystemer egnede til droner - og ofte med et meget stort prisskilt.

Teknologisk Institut har derfor undersøgt, hvordan man ved hjælp af mere simple og billige virkemidler kan transportere pakker og andre mindre emner rundt i produktionen.

- Selvom konceptet ikke er færdigudviklet, ser vi allerede et potentiale i denne alternative tilgang til indendørs logistik for virksomheder med begrænset plads på produktionsgulvet, siger dronekonsulent Jeshith Damsbo Anandasubramaniam fra Teknologisk Institut.

Dronen flyver langs lyset
Ved indendørs flyvning i produktionsfaciliteter, hvor mennesker arbejder, er det nødvendigt at tage højde for medarbejdernes sikkerhed. Til det formål er der monteret et sikkerhedsnet, som samtidig anvendes til at navigere efter.

- I nettet er der monteret LED-bånd som individuelt kontrollerbare LED-lys, og på dronen sidder der et kamera, som registrerer LED-lysenes farve og placering. Ved at lade lyset løbe gennem et LED-bånd kan dronen styres langs lyset, siger Jeshith Damsbo Anandasubramaniam.

Ved endepunkterne, f.eks. en produktionsmaskine og en pakkemaskine, kan der laves vertikale korridorer gennem nettet, som dronerne kan flyve ned igennem. Ved endepunkterne kan man så opsætte visuelle markører, der guider dronen til det præcise landingspunkt.

-lipe

Læs mere om robotter & automatisering

4/5 2020