Nyt partnerskab skal styrke Fyn som hjemsted for fremtidens robotter og droner

Nyt partnerskab skal styrke Fyn som hjemsted for fremtidens robotter og droner

Regeringen vil sammen med en lang række lokale og nationale aktører i det fynske robotmiljø gøre Fyn til et erhvervsfyrtårn på området, bl.a. med etableringen af et nyt Large Structure Production (LSP)) center ved Odense Havn. Det skal, som det første i verden,bane vejen for udviklingen af helt nye robotløsninger, som kan automatisere produktionen af store konstruktioner såsom vindmøller, skibe og bygninger

Af Lisbeth Petersen

Perspektiverne er store, da centeret kan bidrage til at fastholde Danmarks vindindustris førende position og understøtte flere industriproduktion- og arbejdspladser i Danmark.

Derudover bliver der investeret kraftigt i ny test- og udviklingsinfrastruktur i H.C. Andersen Lufthavn, der skal medvirke til, at det fynske dronemiljø kan udvikle sit internationale potentiale som epicenter for nye innovative droneteknologier.

Og så skal de gunstige fysiske vilkår i det Sydfynske Øhav udnyttes med henblik på at teste og udvikle fremtidens grønne maritime løsninger, så vi får en mere bæredygtig international skibsfart.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

-Fyn er allerede et internationalt anerkendt kraftcenter for udviklingen af robotter og droner. Derfor har øen alle muligheder for at blive hjemsted for udviklingen af morgendagens robotter, men det kræver, at vi er fortsætter med at være på forkant med fremtidens teknologier og innovation. Derfor er jeg stolt over, at regeringen nu sammen med lokale og nationale aktører tager hul på næste fase i udviklingen af Danmarks styrkeposition på dette område, hvor vi i partnerskabet vil styrke grundlaget for at skabe bedre grønne løsninger og flere danske industriarbejdspladser.

Milliard afsat til erhvervsfyrtårne i Danmark
Regeringen har i alt afsat 1 milliard kroner til at udvikle de otte lokale erhvervsfyrtårne. Erhvervsfyrtårnene bygger på anbefalinger fra regeringens regionale vækstteams og skal med udgangspunkt i lokale erhvervsstyrker bidrage til at opdyrke nye danske styrkepositioner inden for bl.a. grøn energi, Power-to-X, CO2-fangst, biosolutions og robotteknologi. Med partnerskaberne går regeringen skridtet videre og forpligter sig til at udvikle erhvervsfyrtårnet gennem en række forskellige initiativer.

Læs mere om robotter & automatisering

31/8 2022

Automationsløsninger

Industrirobotter

Kollaborative robotter

Mobilrobotter

Tilføj dit firma her.
Send en mail.