Pakkeboom bag flot årsresultat for 2021

Pakkeboom bag flot årsresultat for 2021

Automatiseringsvirksomheden Beumer Group har i årsregnskabet 2021 præsteret en bundlinje på 142 millioner kroner. Resultatet er primært drevet af en god efterspørgsel fra fragt- og pakkefirmaer, der fortsat har travlt

Del artiklen på

I Skejby i Aarhus kæmper de hos Beumer Group med pressede forsyningskæder, men det har ikke afholdt virksomheden fra at lande et flot og tilfredsstillende årsregnskab, der netop er blevet offentliggjort.

142 millioner kroner har virksomheden, der laver højteknologiske sorteringsløsninger, formået at tjene ud af en omsætning på godt to milliarder kroner.

- Vi er meget tilfredse med det resultat, vi har opnået i 2021. Vi matcher stort set 2020-resultatet, der gik kraftigt frem, forklarer Anders Moos, der er CFO hos Beumer Group A/S.

- Det er især blandt vores kunder inden for pakkehåndtering, der i 2021 har været travlt. Forbrugere over det meste af verden lærte under corona-nedlukninger at handle endnu mere på nettet, og den bekvemme måde at få varer har fortsat godt tag i forbrugerne.

- Den store stigning i pakkevolumen er nok sket særligt på den korte bane, men det er fortsat vores forventning, at der også investeres i pakkemarkedet de næste år, fortsætter han.

Fornuftige markedsforhold med udfordringer
Hos Beumer kæmper de ansatte som i mange andre virksomheder dagligt med de pressede forsyningskæder, og det er en hård modstander, der har indflydelse på forretningen.

Anders Moos, CFO hos Beumer Group A/S.

- Beumer har oplevet store udfordringer i vores forsyningskæde, hvor det har været svært at få den nødvendige forsyning af visse komponenter, der samtidig er steget i pris. Samtidig er også transportomkostningerne steget.

- Heldigvis har vi en kompetent og motiveret medarbejdermasse, der har taget udfordringerne konstruktivt på sig, så vi har klaret os fornuftigt. På trods af at corona også har gjort livet vanskeligere for kollegaerne.

- Der har været meget hjemmearbejde, og for de kollegaer der arbejder i andre lande end Danmark med for eksempel service- og vedligeholdelsesopgaver har nedlukninger og restriktioner gjort det vanskeligt at klare arbejdsopgaverne, forklarer Anders Moos.  

Samlet set forventer Anders Moos dog, at Beumer Group også i 2022 kan levere et positivt regnskab.

Behov for automatisering
En del af optimismen skal også tilskrives, at behovet for automatiserede sorteringsløsninger ser ud til fortsat at stige.

Selv inden for lufthavnsbranchen, der har været hårdt ramt af corona, er der i især vestlige lande tendens til, at behovet for bagageautomatiseringer fortsætter på grund af mangel på arbejdskraft.

- Der er samtidig en del kunder inden for pakkepost, der især på det seneste har fået automatisering og pålidelige håndteringssystemer højt på forretningsagendaen.

- Dels fordi de kan bruge medarbejderne til andre, mere komplekse opgaver, men også fordi mængderne, der skal flyttes og sorteres, bliver større, pointerer Anders Moos.

Udvikling kræver kvikke hoveder
Med en stor markedsefterspørgsel er det naturligt, at der også skal allokeres ressourcer til at forbedre og udvikle produkter. Og netop udvikling har også kendetegnet Beumers 2021, hvor der samlet set er brugt næsten 100 millioner kroner på udviklingsomkostninger.

- Vi er markedsledende med de mest effektive løsninger, og den position har vi tænkt os at holde fast i. Men det kræver store millioninvesteringer hvert år. Vi har opbygget en stor viden inden for vores forretningsområder, og den skal plejes bedst muligt ved at udvikle os hele tiden, forklarer Anders Moos.

Udvikling af for eksempel nye produkter kræver blandt andet mandskab i form af nye medarbejdere, og rekruttering er ligesom for mange andre virksomheder et vigtigt indsatsområde for Beumer.

- Vi arbejder rigtig meget med vores rekruttering og employer brand, så vi bedst muligt kan tiltrække kandidater. For eksempel samarbejder vi indgående med uddannelsesinstitutioner, hvor vi aktivt arbejder med praktikanter som en effektiv kanal til fremtidens talenter.

- Vi har professionel onboarding af praktikanter, og samlet set er vi gode til at konvertere vores praktikanter til fastansatte medarbejdere, når de er færdiguddannede, forklarer CFO’en.

Beumer Group har i 2021 haft lidt over 800 fuldtidsansatte medarbejdere i Danmark – primært tilknyttet afdelingen i Skejby.

-hawin

Læs mere om robotter & automatisering

10/6 2022

Automationsløsninger

Industrirobotter

Kollaborative robotter

Mobilrobotter

Tilføj dit firma her.
Send en mail.