SMV'er kan få tilskud til at afprøve tekniske hjælpemidler

SMV'er kan få tilskud til at afprøve tekniske hjælpemidler

Med en ny pulje kan Arbejdstilsynet betale 80 procent af lejen på et exoskelet, en palleløfter en lift, en kran eller lignede i en prøveperiode på tre måneder. Ordningen gælder for virksomheder op til 50 ansatte, og skal forbygge nedslidning og arbejdsulykker

Puljen er er åben for ansøgninger nu. Den er på talt 105 mio. kr. årligt og udmøntes fra 2021 til 2023.

Ud over tilskud til afprøvning af hjælpemidler, som kan afhjælpe f.eks. tunge løft, kan virksomhederne også søge om tilskud til autoriseret arbejdsmiljørådgivning og til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejde.

Støtten uddeles løbende efter 'først-til-mølle-princippet' til projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud. Hver ansøger kan max. få 500.000 kr. i støtte.

Læs mere om ansøgninger, regler mv.

-lipe

 

Læs mere om robotter & automatisering

6/4 2021