Dachser Nordic fortsætter kraftig vækst

Dachser Nordic fortsætter kraftig vækst

Dachser i Danmark fremviser igen et flot dansk årsregnskab samt nordisk koncernregnskab

Bundlinjen viser en klar fremgang. Med et dansk årsresultat på 21 millioner kroner og en nordisk forbedring på knap 13 millioner kroner før skat fortsætter Dachser med at tage markedsandele i transport- og logistikbranchen i Danmark og Norden.

- Jeg er godt tilfreds og glad over vores finansielle resultater. Vi ønsker at være blandt de førende udbydere af speditions- og logistikydelser – og det gælder både levering af services til kunderne og resultater på vækst og bundlinje. Vi er godt på vej, og det skyldes blandt andet, at alle vores medarbejdere har gjort et fantastisk stykke arbejde, siger Finn Skovbo Pedersen, Managing Director for Dachser Nordic.

Årsrapporten er afsluttet med et resultat for Danmark i 2014 på 21 millioner kroner mod et resultat i 2013 på 12,3 millioner kroner før skat – hvilket er en stigning på ca. 70 %.

- Den kraftige fremgang bekræfter os i, at vores strategi er den rigtige. I første kvartal af 2015 fortsætter den positive tendens, og vi er særdeles opmærksomme på, at der fortsat skal være en sund fornuft og balance mellem indtægter og udgifter i driften, understreger Finn Skovbo Pedersen.

Samlet set er det nordiske koncernregnskab afsluttet med et resultat i 2014 på 17,2 millioner kroner, hvilket er en forbedring på ca. 300 % i forhold til 2013.

Det danske og nordiske resultat sker i kølvandet på offensive investeringer i innovativ højteknologi, nye bygninger og et større distributionsnetværk – samtidig med, at antallet af medarbejdere stiger.

- Den positive effekt i Danmark og Norden er afledt af vores investeringer i nye topmoderne distributionsterminaler på 4.100 kvadratmeter i Hvidovre i 2010 og på 4.500 kvadratmeter i Kolding i 2008. Investeringer, der samlet set løber op i 250 millioner kroner.

- Hertil kommer et stærkt fokus på brugervenlig højteknologi til kunderne og en massiv indsats på miljøområdet. Også vores andre internationale investeringer er blevet positivt modtaget af vores kunder i Danmark. Senest med ibrugtagning af en ny filial i Göteborg og en fortsat udbygning af vores europæiske og interkontinentale rutenet via flere opkøb i 2014, siger Finn Skovbo Pedersen.

Forventningerne til 2015

Første kvartal af 2015 er afsluttet med et tilfredsstillende resultat i Dachser Nordic. Managing Director Finn Skovbo Pedersen begrunder de positive takter:

- Den økonomiske vækst i Europa halter stadig efter den globale udvikling, men vi forventer, at vi er på vej ind i et opsving, hvor vi vil se vækst på transportmarkederne. Derfor tror vi på en stabil udvikling i 2015 og har forventninger om forsat at kunne skabe vækst og flere arbejdspladser.

Samlet set afslutter den internationale Dachser-koncern med hovedkontor i Kempten, Tyskland, regnskabsåret 2014 med en omsætning på 5,3 milliarder euro, hvilket er en stigning på 5,2 % i forhold til sidste år. De to forretningsområder Road Logistics og Air & Sea Logistics voksede med henholdsvis 5,0 % og 8,0 %.

-hawin

 

De vigtigste KPI’er for Dachser-koncernen i 2014:

  • 5,2 procents stigning i bruttoomsætning til 5,3 milliarder euro
  • 25.000 medarbejdere
  • 437 faciliteter i 42 lande
  • En 4,4 % stigning i antallet af forsendelser til 73,7 millioner
Tonnage er steget med 5,1 % til 35,4 millioner tons

Læs mere om spedition

9/6 2015