Speditionsbranchen er i bedring

Stigende indtjening øger optimismen, men der er stadig behov for at øge produktiviteten

Den danske speditionsbranche har i mange år haft svært ved at skabe vækst. I sidste regnskabsår steg indtjeningen dog, og hele 81 % af virksomhederne havde overskud, mens 78 % tilsvarende havde en høj soliditet.

Særligt de mindre virksomheder har formået at forbedre deres resultat. Det viser en ny analyse fra Deloitte.

- Mange speditionsvirksomheder blev hårdt ramt af finanskrisen, og perioden efter har været præget af beskeden vækst. Derfor er det også ekstremt glædeligt at se, at branchen igen er tilbage på sporet, og at mange speditionsvirksomheder i dag har en fornuftig økonomi, siger Peder. R. Pedersen, der er leder af Deloittes branchegruppe for spedition.

I regnskabsåret 2014/2015 tjente virksomhederne i gennemsnit 56 % mere i forhold til året før.

- Mange store speditionsvirksomheder har haft et rigtig godt år, hvilket naturligvis sætter sit præg på hele branchens indtjening. Ser vi dog relativt på resultaterne, er det faktisk de næstmindste virksomheder, der har klaret sig bedst. De har samlet set formået at øge deres resultat med hele 92 %. Det er ganske imponerende, siger Peder R. Pedersen.

På trods af de gode resultater, er der også grund til bekymring, for branchens produktivitet er generelt under pres.

- Når vi ser på omsætningen per medarbejder, viser tallene faktisk en negativ tendens lige nu. Det betyder, at branchens produktivitet over en bred kam er faldet. En del af dette fald er blevet opvejet af lavere fragtpriser og højere omsætning, men over tid er virksomhederne naturligvis nødt til at øge produktiviteten, hvis de skal klare sig i den internationale konkurrence, siger Peder R. Pedersen.

I 2014/15 havde 81 % af speditionsvirksomhederne overskud mod kun 77 % året før. 59 % af virksomhederne har haft overskud hvert eneste år de seneste fem år.

-hawin

 

Om undersøgelsen:

Deloittes analyse af speditionsbranchen omfatter 91 virksomheder, der alle er kendetegnet ved, at de ikke selv ejer transportmidlerne, men alene står for at formidle og håndtere transporterne. De 91 virksomheder omfatter både speditører inden for luftfragt, søfragt og biltransporter. Analysen omfatter derimod ikke vognmandsvirksomheder, rederier eller lignende. Det er 12. gang, analysen udgives.

Læs mere om spedition

8/12 2015