Fra varm luft til ren luft

Fra varm luft til ren luft

- Vi ved, at det er mere end 100 gange miljøvenligt at fragte en vare med skib end med fly opgjort i CO2 per tons. Det er nærmest tal, der står og blinker, siger Danske Maritimes direktør, Jenny Braat på DI's topmøde

Skibsfart er helt afgørende at fokusere på, hvis vi gerne vil rykke for alvor på den grønne dagsorden. Og forbrugerne bør vide, hvilken transportform der er valgt til en vare, så de kan tage klimaaftrykket med i overvejelsen, når de købe noget.
Det er nogle af hovedbudskaberne fra Danske Maritime, som i dag deltager i Dansk Industris topmøde om klimaforandringer, vækst og bæredygtighed

Industrien spiller en nøglerolle, når målsætningerne om en grønnere global fremtid skal indfries. Men hvis det skal give mening at tale om løsninger, skal indsatserne ske de rigtige steder, fastslår Jenny Braat, adm. direktør i Danske Maritime.

Organisationen tager derfor til topmøde med et ønske om både en klar politisk retning og en drøftelse af, hvor man reelt set får mest får pengene, når man taler om klima- og miljøforbedrende tiltag.

- Om blot 11 år – i 2030 – har regeringen et håb om, at der i Danmark er sket en reduktion på 70 % af vores CO2-udledning i forhold til niveauet i 1990. Dette bliver afsættet for den kommende klimalov, og at virksomhederne har en nøglerolle er indlysende.

- Den maritime industri vil meget gerne bidrage og er en af de sektorer, hvor det for alvor kan rykke noget at blive grønnere. Som det er nu, tegner skibsfarten sig for 2,5% af den globale CO2-udledning. Eller sagt på en anden måde: hvis vi blot formår at gøre skibene 10 % mere klimavenlige, kan vi på verdensplan reducere CO2-udledningen med en kvart procent, hvilket er et meget markant tal omsat i CO2.

Mange af de teknologier, der kan skabe forandringen, findes allerede og – meget afgørende – de produceres af danske virksomheder. At rydde forhindringer for eksport af vejen er derfor helt afgørende, siger direktøren:

- Det kan sommetider blive en lidt abstrakt diskussion, men vi skal fra varm luft til ren luft, og det kræver, at man tør prioritere. Danmark har en førerposition på en lang række grønne fronter, men den er ikke kommet af sig selv, og det er et fælles ansvar, at vi bevarer den. Det vil vi gerne understøtte og bidrage til i de maritime erhverv, siger Jenny Braat, og fortsætter:

-En anden ting er forbrugernes ønske om at træffe oplyste valg. Allerede nu er søfart langt den grønneste transportform, men danskerne kender meget lidt til, hvordan varerne bliver transporteret.

- Vi kan bidrage til langt mindre forurening, hvis de grønneste teknologier bliver et førstevalg. Der er dansk-designet udstyr ombord på så godt som alle skibe i hele verden, og det er en stærkt innovation branche, som med den rigtige opbakning kan bane vejen på verdensplan. Vi ved, at hele 45 % af de maritime virksomheder er innovative, mens det kun gælder en femtedel af virksomhederne i den øvrige danske industri. Så det er bestemt ikke lige meget, hvor der investeres.

Men også lokalt skal der satses langt mere på grønnere søfart, mener man hos Danske Maritime. Her i Danmark har vi netop taget verdens største 100 % eldrevne færge i brug, som også er dansk bygget. Men færgen Ellen er kun en ud af knap 70 færger i danske farvande, og skal de politiske ønsker om at reducere den danske CO2-udledningen lykkes, bør resten af færgerne også være grønne.

De bør udstyres med den nyeste teknologi, og nogle af dem bør snart skrottes og erstattes af nye miljørigtige skibe. Det vil gøre en stor forskel for både klimaet og for det mandskab og de passagerer og naboer, som har med færgerne at gøre, siger Jenny Braat.

-lipe

 

Læs mere om transport & distribution

17/9 2019
  • Combilift

    Combilift

    Customised material handling solutions
  • Dansk Niels Bo

    Dansk Niels Bo

    Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.