Forhøjede fragtpriser giver Farusa nye kunder

Forhøjede fragtpriser giver Farusa nye kunder

Specialisten i ultra stærke bølgepapkasser oplever en stigende interesse for sine specialdesignede transportemballager. For besparelserne på de lettere forsendelser opvejer merudgiften til de skræddersyede løsninger for kunderne – og er samtidig til glæde for miljøet

Af Lisbeth Petersen 

For bare nogle få år siden var det et særsyn, at der kørte en fyldt fragtbil med kun en enkelt kundeordre ud fra Farusas produktion i Farum. Virksomhedens produkter - de ekstremt stærke transportemballager af Heavy Duty bølgepap - er specialdesignede til de enkelte kunder, og dermed heller ikke umiddelbart nogen billig løsning. Men med de senere års voldsomme stigninger på fragtomkostninger, ser stadigt flere kunder fordelene i at optimere forsendelserne.  

 

Med de stigende transportomkostninger og det øgede fokus på miljø vælger stadigt flere SMV’er at gå over til de dyrere eksportemballager for at få fordelene ved såvel kombineret fragt som muligheden for genbrug, fortæller Arne Hammer. 

- Kvalitet og pris går jo ofte hånd i hånd. Derfor bør eksportemballage blive produceret som skræddersyede kasser, så man undgår unødvendig vægt og spildplads, siger Farusas ejer, fabrikant Arne Hammer og uddyber: 

- Hovedparten af Farusas eksportemballager bliver sendt ud i verden som stykgods og skal derfor kunne klare de mange slag og påvirkninger, de kan få undervejs. Hvor vores kundegruppe tidligere mest bestod af smv’er, som typisk bestiller 25-50 kasser ad gangen, har vi fået langt flere, store industrikunder.Det er dem, som hidtil har anvendt pallerammer og transportkasser af krydsfiner eller træ til deres eksportforsendelser, men nu i stedet vælger den lette, men ultra stærke, Heavy Duty bølgepapemballage.Derfor sender vi nu hver uge flere fyldte lastbiler med en enkelt kundeordre afsted fra fabrikken. 

Hver emballage er konstrueret til formålet 
Bortset fra ca. 15 lagerholdte emballagetyper, som udgør standardsortimentet, og som alle er specifikt godkendt til forsendelse af farligt gods, bliver der ikke produceret standardvarer på fabrikken i Farum. Kunderne bor i hele Skandinavien og er eksporterende virksomheder, som har brug for alt fra 10 til flere tusinde styks specialemballage til f.eks. fødevarer, maskindele og medicin.  

Hver gang en ny, potentiel kunde indleder kontakten med Farusa, går sælgerne i gang med at kortlægge opgave, krav og ønsker til emballagen, og herefter tager konstruktionsafdelingen over med design og beregninger; dels af kassernes form, type og eventuelle behov for design af indlæg af pap eller skum – dels af arbejdsmiljøet og de fysiske forhold hos kunden i forbindelse med håndteringen af emballagerne.

 
Lige som papkasserne bliver skumindlæggene tilpasset individuelt til de enkelte opgaver. 

Ud fra de samlede undersøgelser bliver der udarbejdet et tilbud, og når prisen er afstemt og accepteret af kunden, er det ikke unormalt at Farusa fremstiller udfaldsprøver/prototyper på den enkelte emballage, som kunden får tilsendt til afprøvning. 

Bedre stablingsevne kan finansiere materialeudgiften  
Med kundevirksomheder, der spænder fra en lille smedevirksomhed til internationale koncerner, er der i sagens natur også forskel på, hvor mange emballager der bliver bestilt ad gangen og dermed også, hvor meget man kan optimere på fragten. Men selv mindre virksomheder kan ofte opnå gevinst ved at revurdere hele emballagestrategien og dermed også økonomien. 

- Nogle kunder køber alene vores skræddersyede Heavy Duty kasser til nogle af deres produkter, som har brug for særlig beskyttelse, mens de så bruger traditionelle, tynde papkasser til deres øvrige produkter. Men de tyndere – og billigere – kasser kan kun sjældent holde til at blive stablet med måske 400 kg i en søcontainer til Sydamerika - eller for den sags skyld på en lastbil ned igennem Europa.

Vores kasser kan derimod ofte stables dobbelt i en søcontainer, og derfor kan det samlet set nogle gange bedre betale sig for kunden at skifte til vores dyrere kasser til samtlige produkter og dermed opnå besparelserne på forsendelsen, forklarer Arne Hammer, som også altid understreger fordelene for virksomhedernes grønne regnskab: 

- For ud over at Heavy Duty-kasserne er så solide, at de med et indhold på op til 800 kg kan stables til loftet, kan de også genbruges med fuldt styrkeforhold i mange år – og i øvrigt blive genanvendt til produktion af almindelige papkasser bagefter. 

15/6 2022