Markant forbedring af papemballages miljøaftryk

Markant forbedring af papemballages miljøaftryk

Siden 2018 er det lykkedes Europas pap- og kartonindustri af mindske sit CO2-aftryk med 24 procent. Det viser en undersøgelse for den Europæiske sammenslutning af producenter, Pro Carton, som derfor mener, at papemballage ikke alene opfylder kravene for en cirkulær økonomi, men også spiller en nøglerolle i overgangen til fremtidens lav-emmisionsprodukter

Af Lisbeth Petersen

Carbon Footprint of Carton Packaging 2023 er navnet på undersøgelse, udført af RISE (Research Institutes of Sweden) for Pro Carton sporede både vugge-til-grav og vugge-til-port CO2-udledningen af pap- og kartonemballage fra januar til december 2021.
Resultatet viser, at det gennemsnitlige aftryk for pap nu er på 249 kg CO2 fra vugge-til-grav og 148 kg fra vugge-til-port målt pr. ton pap.

Det er en tocifret reduktion, der er opnået ved at forbedre ressourceeffektiviteten under konverteringsprocessen. Den er også blevet forstærket af betydelige investeringer i energieffektivitet og vedvarende energikilder på papirmøller og konverteringsoperationer siden CO2-udledningerne sidst blev målt i 2018.

Undersøgelsen har taget højde for fossile og biogene drivhusgasser, udledninger og fjernelse, plus udledning fra direkte ændringer i dLUC- det vil sige, ændringer i arealanvendelsen, der sker på et areal, når skov ryddes i troperne og omlægges til landbrugsareal. 

Vugge-til-port-beregningen er vigtig fordi den viser til den påvirkning industrien har direkte kontrolover indtil produktet forlader produktionsanlæggene.

Og begge resultater er væsentlige, fordi de understreger cirkulariteten i den nuværende papindustri,  bakket op af videnskabsbaserede undersøgelser - noget, der især er vigtigt for karton- og foldekarton- producenter og de brands og detailhandlere, de leverer til, da forbrugerne lægger stadigt større vægt på miljøvenlighed og bæredygtighed i de produkter, de køber.

Industrien skal støttes af EU-regler
Horst Bittermann, generaldirektør, Pro Carton siger, at resultaterne også er vigtige for at hjælpe industrien med at benchmarke sig selv:

-Vores medlemmer kan sammenligne deres egne data med branchegennemsnittene og evaluere, om deres egne store indsatser for at forbedre effektiviteten yderligere, bruge vedvarende energikilder og opgradere deres interne processer til den nyeste state-of-the-art, har givet pote.

-Det er selvfølgelig ikke noget, industrien kan gøre isoleret. Det er vigtigt at den nye EU-regler i PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) skal støtte os med ambitiøse indsamlingsmål i hvert eneste EU-land. Indsamlingen især fra husholdninger ligger hos kommunerne, vi kan kun genbruge det indsamlede, understreger Horst Bittermann.

 

3/3 2023