MiR-robot fjerner al papemballagen hos FM Logistic

MiR-robot fjerner al papemballagen hos FM Logistic

Virksomheden har på sit logistikcenter nær Warszawa i Polen installeret en MiR200 mobil robot, som årligt transporterer 200 tons brugt papemballage fra pakkelinjen til en tip-container, uden at mennesker er involveret. Derved er den interne logistik forbedret, ligesom medarbejderne er fritaget for en kedelig og ensformig arbejdsopgave

FM Logistic er en international logistikoperatør, som dækker Asien, Latinamerika og Europa. Selskabet har 27.000 medarbejdere og råder over 4 mio. kvm. lagerkapacitet. FM Logistic disponerer over en flåde på 3.500 køretøjer til intern transport.

I centraleuropa er FM Logistic organiseret med 19 logistikcentre og 27 godshåndteringslagre. I denne region beskæftiger FM Logistic 5.500 ansatte. Polen, hvor FM Logistic har været til stede i 25 år, er en af selskabets vigtigste bastioner.

FM Logistic fungerer som en logistik-integrator mellem producenter og detailhandelskæder. Integrationen omfatter alle processer fra lagerføring, co-pakning, co-produktion, til transport og distribution.

Co-pakning, d.v.s. udpakning, ompakning, påsætning af nye labels og transport af varer, gør det muligt for producenterne at fokusere på salg og markedsføring af deres produkter. 

Hver dag indgår der  70 forskellige produkter i pakkeprocesser hos FM Logistic, og pakkeprocesserne udløser årligt 200 tons brugt pap, som skal transporteres til genbrug.

-I vores virksomhed gør vi meget for at automatisere, specielt hvor medarbejderne dagligt udfører tunge gentagne bevægelser i pakkeprocesserne. Omvendt er vi også opmærksomme på, at medarbejderne er nøglepersoner i hele vores drift. Automatisering kan aldrig erstatte medarbejderne og dere evne til at reflektere, forklarer Agnieszka Vidawska, co-pakningschef hos FM Logistics logistikcenter i Mszczonów nær Warszawa

MiR 200 mobil robot gør arbejdet
At gå rundt på et lager med brugt pap er ikke særlig produktivt. Derfor har FM Logistic i 2019 investeret i en MiR200 mobil robot, af medarbejderne kaldet Mirek, der samler pappet sammen og gør det muligt for medarbejderne at udføre andre opgaver.

-Det har været et pilotprojekt i hele FM Logistic gruppen at tage en MiR200 i anvendelse. Formålet har været at undersøge den tekniske mulighed for at bruge en robot i interne logistikprocesser. Men også at undersøge om den kunne indgå i co-produktion og co-paknings-processer, fortæller Arkadiusz Bucsek, leder af co-pakningsafdelingen hos FM Logistic i Mszcsonów.

-Fordelen ved denne løsning er, at MiR robotten er let at installere og programmere, tilføjer han. Det er medarbejderne selv, der med assistance fra en software-ekspert har programmeret robotten til at fjerne det brugte pap.

Med hjælp til integration fra software-eksperten ABZ Automatyka gjorde applikationen det muligt at opnå et yderligere og meget avanceret mål: At samarbejde med en tip-container. Ingen arbejder behøver længere hente en container og bortskaffe pappet selv. Opgaven udføres af en robot, et kontrolsystem og en tip-container.

I drift hele døgnet
MiR200 robotten er i drift døgnet rundt i et treholdsskift fem til seks dage om ugen. Hver opgave tager 10,5 minutter. Distancen, som robotten tilbagelægger, er på 300 meter. Robotten kører 18,5 km om dagen.

At have en robot kørende i et stort logistikområde kan synes at være en beskeden automatisering.

Men det vigtigt at kunne forbedre den interne logistik uden at skulle ændre i det eksisterende layout i en lagerhal, hvor hver kvadratmeter tæller.

-Den store fordel ved løsningen er, at vi ikke behøver at ændre bygningens layout. En anden fordel er, at vores løsning er mobil og kan overføres til andre destinationer. Desuden er den sikker og nem at bruge. Vores projekt har levet op til forventningerne, understreger Akadiusz Bucsek.

MiR-robotten er leveret af Astor, som er autoriseret distributør af Kawasaki, Epson og MiR-robotter i Polen.

-Det, der udmærker MiR robotten, er, at den har en række forskellige funktioner til brug for logistikformål. Den går i gang, så snart vi får den ud af emballagen og programmeret. Den ved hvorfra og hvortil den skal køre, den undgår på sikker vis mennesker og andre forhindringer, kører på batterier og lader sig selv op fra en docking station, siger Lukasz Maki, MiR robotchef hos Astor.

Det polske pilotprojekt med implementering af MiRs mobile robotter overføres nu til andre af FM Logistics logistikcentre i Europa.

-lipe

Læs mere om transportemballage

14/12 2020