Stop for genbrug af stregkoderGS1 leverer stregkodenumre, der er unikke i hele verden. og har egen webshop, hvor de kan bestilles

Stop for genbrug af stregkoder

Fra årsskiftet gælder forbudet mod genbrug af GTIN-numre for alle varetyper - også transportemballage

Dine pastaskruer gik ud af produktion for 5 år siden. Til gengæld har du opfundet noget nyt: Pasta-møtrikker, og de skal naturligvis have et varenummer og en stregkode. Men må du genbruge pastaskruernes GTIN-varenummer, altså det nummer der findes i stregkoden?

Hidtil har svaret været 'ja, fordi man i Danmark har måttet genbruge GTIN-varenumre efter 5 år, hvilket svarer til bogføringsloven. Men fra 1. januar 2019 er det slut. Herefter må man ikke genbruge nummeret til et andet produkt.

I flere år har det allerede været forbudt at genbruge identifikationsnumre for produkter, der anvendes i sundhedssektoren.

- Årsagen er bl.a., at de identifikationsnumre, der findes i patientjournaler, ikke må kunne misforstås: Hvis der står, at et lægemiddel med et bestemt id-nummer er blevet anvendt til en specifik patient i 2010, så må det nummer aldrig kunne komme til at henvise til andre lægemidler, heller ikke selvom der går 20 år eller mere, forklarer Jane Wulff, Head of Standards i GS1 Denmark, som er den organisation, der administrerer det globale GTIN-varenummersystem.

Nøglen til dit produkt
Det kommende forbud mod genanvendelse gælder alle produkttyper. For selvom konsekvensen af, at et garnnøgle forvekslet med en leverpostej sjældent har fatale konsekvenser, skal forvekslingen alligevel undgås:

- Vi lever i en mere og mere digital verden, og korrekte informationer om produkter er altafgørende for både samhandelspartnere og forbrugere. GTIN-varenummeret er en nøgle til databaser, hvor der findes vigtig information om et produkt – så nøglen skal jo lukke op for den rigtige information, billeder osv. Med den vedtagne ændring styrker vi simpelthen unikheden af GS1 standarden, fortæller Jane Wulff.

Hun understreger, at forbuddet også gælder stregkoder på transportemballagen og opfordrer virksomhederne til at gennemgå deres procedurer:

- Tildelingen af GTIN-varenumre styres forskelligt ude i virksomhederne, og vi anbefaler, at de tjekker, at deres systemer er sat op til at forhindre, at stregkode-numre kan genbruges. Ring gerne og få en snak med os, lyder tilbuddet fra Jane Wulff.

-lipe

Læs mere om transportemballage

19/11 2018