Stærk transportemballage til de helt tunge opgaverDe store kasser er stærke og ekstremt holdbare og kan stables i flere lag, selv når de er fyldt helt op.

Stærk transportemballage til de helt tunge opgaver

Farusa i Farum producerer transportemballage af ekstremt stærkt bølgepap, som gør det muligt at håndtere, opbevare og transportere store og tunge emner. Det er langtidsholdbare løsninger, som samtidig er både fleksible og miljøvenlige. Kasserne kan nemlig klappes sammen, når man ikke bruger dem, og materialet genanvedes efter mange års tro tjeneste

Af Hans Windeløv

800 kilo frosne ærter. Eller majs, rosenkål og blomkålsbuketter. Det er ikke lige noget, man har i fryseren. I hvert fald ikke derhjemme. Men hos grøntsagsproducenterne og -leverandørerne er det ikke ualmindeligt. Altså bortset fra at der her er tale om, at grøntsagerne befinder sig på frostlageret.

For at det kan lade sig gøre, kræver det emballage af høj kvalitet. Den skal være stærk nok til at opbevare og transportere grøntsagerne og stærk nok til, at man kan stable den. Farusa er skandinaviens største emballageproducent af emballage til Heavy Duty-segmentet, som blandt andet tæller grøntsagsproducenterne, fiske- og andre fødevareproducenter.

Men også maskinfabrikanter, industrivirksomheder, elektronikvirksomheder, medicinalindustrien og mange andre nyder godt af emballageproducentens løsninger. Det er løsninger, som hovedageligt er lavet af bølgepap. En ekstrem stærk udgave af den. Og det er løsninger, som man både leverer i forskellige standardudgaver og i meget kundespecifikke varianter.

Producerer emballagen i Farum

Uanset hvem man leverer til, bliver emballageprodukterne lavet på fabrikken, som ligger ved virksomhedens hovedsæde i Farum nord for København.

Indehaver og fabrikant i Farusa, Arne Hammer, fortæller, at den 98 år gamle virksomhed har en kernekompetence, som kun ganske få andre i Skandinavien er i besiddelse af.

- Den noget tyndere bølgepap, som de fleste kender, bliver anvendt til æsker, til mindre kasser og til emballering af pakker og varer i e-handelen og detailhandelen. Den slags bølgepap udgør en ret stor del af den samlede mængde bølgepap, som bliver fremtstillet på verdensplan.

- I modsætning hertil er der for den ekstrem stærke bølgepap, som vi anvender, kun tale om en lille del, dvs. en nicheproduktion. Vi er til gengæld en af de få virksomheder, der har kompetencerne og faciliteterne til netop at udvikle, designe og producere transportemballage og emballageløsninger i både små og store størrelser, som samtidig er ekstremt stærke og derfor enormt holdbare.

- Og netop fordi der er tale om et nicheprodukt, oplever vi stor efterspørgsel på produkterne fra både ind- og udland. Og både til fødevarer, hvor kasserne bliver foret med en fødevaregodkendt membran, og mange andre formål. Og netop derfor udvikler vi standardløsninger og skræddersyede emballager til kunderne, siger  Arne Hammer.

Fra håndværk til mekanisk produktion

Virksomheden er givetvis en af de ældste emballagevirksomheder i Danmark. Den blev etableret som et savværk i 1923 af Arne Hammers bedstefar, Thorkil Hammer, i København. I virksomheden, der ved etableringen bar grundlæggerens navn, lavede man transportemballage af solidt træ.

Fabrikant og indehaver af Farusa, Arne Hammer.

Det gjorde man også senere hen, da man i 1934 flyttede adresse til Farum. Savværket havde man med, og emballageløsningerne var de samme, men navnet ændrede man til Farum Savværk og Pakkassefabrik A/S.

- Men der var stadig tale om kasser og paller til forskellige varer og små og store emner, som skulle beskyttes under transport. Virksomheden leverede blandt andet træemballage til chokolade- og sukkerfabrikker og lavede eksempelvis også jernbanesveller, fortæller Arne Hammer.

Det var med andre ord solidt tømrerarbejde, som man udførte. Under krigen skiftede man igen adresse, men blev dog i Farum. I takt med mere moderne produktionsprocesser i forbindelse med selve konstruktionen og monteringen af de forskellige emballager blev savværket i løbet af 50’erne udfaset samtidig med, at der kom andre produkter ind i varesortimentet og dermed andre produktionsformer ind i virksomheden.

Et af produkterne var de  solide 50-styks ølkasser, som Farusa omkring 1950 var blevet leverandør af, både til Carlsberg og Tuborg samt næsten alle andre bryggerier.

1 million ølkasser om året

Det var lidt af et nybrud for virksomheden, som dermed tog et endegyldigt spring fra håndværksfabrikation til en langt mere mekaniseret produktion med mange ansatte.

- Selv om vi sideløbende med ølkasseproduktionen stadig lavede tømret emballage, betød ordrerne fra bryggerierne, at vi mandede op til treholdsskift og fabrikerede ølkasserne i døgndrift. Fra 1960-68 stod vi faktisk for 90 % af de danske bryggeriers trækasser, hvilket svarede til godt og vel en million kasser om året, siger Arne Hammer.

Han kommer ind på, at tresserne i det hele taget blev omvæltningernes årti for emballagevirksomheden. Sidst i årtiet udfasede man så småt ølkasserne af træ og overgik til produktionen af ølkasser af plast, fordi det var det, bryggerierne efterspurgte.

- Vi anskaffede nye sprøjtestøbemaskiner, som støbte plastkasserne, og sideløbende med det havde vi så stadig den tømrede emballage som en nebengeschäft.

Et nichemarked dukker op

Den anden helt nye ting, ud over plastkasseproduktionen, var, at Farusa på dette tidspunkt, i 1968, fik Heavy Duty bølgepap ind i produktionen.

- Det var også lidt af et nybrud, fordi vi allerede på dette tidspunkt så, at der var et nichemarked med den meget stærke emballage af bølgepap. De kunder, vi i forvejen leverede transportemballage til, kunne vi tilbyde de nye løsninger. Blot var de både billigere og lettere, fyldte mindre under transport og var meget nemmere at håndtere inden brugen af dem.

Det betød, at virksomheden nok engang ændrede fokus i produktionen. I takt med at ølkassestøbningen blev udfaset, investerede man i maskineri, som effektivt kunne producere løsningerne af bølgepap.

- Det er løsninger, vi har udviklet lige siden.  Og selv om vi nu har produceret emballage af bølgepap til Heavy Duty-segmentet i  over 50 år, er det fortsat vores kernekompetence og hovedfokus. Selv om maskinerne er udskiftet nogle gange, er det stadig samme princip, som gælder den dag i dag.

- Altså, at vi er en ’Sheet Plant’, hvor vi udvikler og designer emballageløsningerne og  konverterer bølgepap arkene på maskinerne. Herefter transporterer vi dem  ud til kunderne, som selv rejser kasserne, når de skal bruge dem.

Nem transport af tom emballage

Arne Hammer, som har haft sin gang i firmaet siden sin barndom og ungdom i 60’erne og halvfjerdserne, overtog ledelsen af firmaet i 1998 fra sin far og farbror. Der er stadig både træ- og plastprodukter i sortimentet, men det er eksportemballagen, som fylder mest, både i volumen og omsætningsmæssigt.

Og samtidig er det et område, som der stadig er en ganske god vækst og fremtid i. Ikke mindst fordi produktet er papirbaseret og dermed et godt alternativ til plastemballage og til træemballage, der fylder meget under transport og kan være svært at bortskaffe og genbruge.

- Vi kan godt mærke, at der er en øget interesse for vores bølgepapløsninger.  Og flere af vore kunder udtrykker da også direkte, at det er øget miljøbevidsthed, som har fået dem til at sondere terrænet for klimavenlige løsninger. Og her er der altså flere, som starter et samarbejde med os eller udvider et allerede eksisterende, uddyber Arne Hammer.

Han forklarer, at der er flere temaer i spil, når kunder overvejer Farusas transportemballage. Blandt andet hæfter rigtig mange sig ved den nemme transport af emballagen.

Tunge kasser kan stables

- Vores emballager er klargjort med ombukningslinjer og er falset og skåret, så de er helt klar til at blive samlet til kasser på stedet, hvor man skal bruge dem. Derfor fylder selve bølgepappet ikke meget under transporten ud til kunderne. Derudover holder de længe.

- Kasserne, også de mellemstore med mål på eksempelvis 120 X 80 X 80 centimeter, klarer varer på op til 800 kilo og har en levetid på 10 år. Og dem kan man både håndtere, fylde, tømme og transportere flere gange, uden at de lider overlast og bliver ødelagt, siger Arne Hammer.

Han pointerer, at man endvidere kan stable kasserne. Også når de er fyldt.

- Vi laver forskellige løsninger, blandt andet en ottekantet kasse, også kaldet en Octabin. Det er jo hjørnerne, som giver kassernes bære- og stablingsevne. Og vores store  Octabiner kan bære op til fem-seks ton. Det betyder, at man kan stable de 800 kilo tunge kasser i op til flere lag.

- Vi anbefaler dog, at man oftest kun stabler i tre lag, fordi kasserne ellers skal være millimeterpræcist placeret oven på hinanden. Selv i tre lag giver bæreevnen dog mulighed for at optimere pladsen i  forhold til, at kasserne bliver placeret enkeltvis. Samtidig er det ret smart, at man blot klapper kasserne sammen, når man ikke bruger dem. Dermed bliver pladsudnyttelsen af både tom og fyldt emballage og lagerplads fleksibel, siger Arne Hammer.

En stor eksportvare

Han kommer ind på, at transportemballagen, som kan rumme mange forskellige varer og emner, tillige er holdbar til sømæssig transport. De kan sagtens holde til vejr og vind på grund af den Hydrokraftliner, som de fleste Heavy Duty kvaliteter er udstyret med. I det hele taget er der flere fordele forbundet med holdbarheden.

- Bølgepap er et rigtigt godt produkt, ikke mindst fordi det er muligt at genanvende papirmaterialet 100%. Man kan dog ikke producere samme stærke slags materiale af  genbrugspap, da styrken i det materiale vi benytter, hænger sammen med brugen af de jomfruelige lange fibre. Til andre papirformer er det dog glimrende.

Arne Hammer mener da også, at hårdførheden, holdbarheden, fleksibiliteten og genanvendelsen af materialet til slut i livscyklussen i sig selv er et incitament til at anvende Farusas emballageløsninger.

- Det er bare nogle af de mange fordele og forklaringer, vi hører fra kunder og andre interesserede. Vi har konstant fokus på både udvikling samt salget og har eget salgskontor i Sverige. Vi sælger  ligeledes Heavy Duty emballage i Nordtyskland, Norge og så fjerne steder som Island, Færøerne og Grønland, siger Arne Hammer med et smil.

 

Læs mere om transportemballage

8/6 2020