Tur - retur med sækken.dk

Tur - retur med sækken.dk

Transport- og logistikvirksomheden Poul Schou har netop lanceret det nye koncept, sækken.dk, der tilbyder afhentning af affald og levering af råmaterialer – i sække

Sækken.dk er et nyt forretningsområde hos Poul Schou A/S

Ordningen er relevant for både private og virksomheder, særligt når der er behov for sortering af affald og levering af råmaterialer i mindre enheder og på lokationer med snævre adgangsforhold.

- Idéen har ligget i skuffen i nogle år, men nu var det på tide at handle på den, indleder Poul Henrik Schou, der er ejer af Poul Schou A/S, og som fik idéen til at koble det nye forretningsområde på virksomhedens eksisterende transport- og logistikforretning.

- Vi oplever ofte, at vores kunder, det være sig både private, virksomheder og fx boligforeninger, har behov for håndtering af affald og råmaterialer i mindre enheder. Og her er sækken.dk konceptet, der løser udfordringen.

 John Hybel, direktør i Poul Schou (tv.), disponenten, Gitte Vester og ejeren af Poul Schou, Poul Henrik Schou.

Sækken.dk tilbyder nemlig kort og godt afhentning af affald og levering af råmaterialer i sække – en manøvre, der altid udføres med kran, og som derfor også kan foregå på svært tilgængelige lokationer eller på steder, hvor pladsen er trang, fx på balkoner, på stilladser, i baggårde og over hække.

Levering af råmaterialer og afhentning af sorteret affald
De hvide sække med det genkendelige grønne logo kan rumme op til 1,7 tons gods, der kan bestå af alt fra stabilgrus og skærver til perlesten, affald, træflis og vejsalt.

Alle kan benytte sig af servicen, der afregnes pr. antal sække.

- Fordi vi i forvejen beskæftiger os med håndtering af affald og miljørigtig håndtering heraf, giver det rigtig god mening, at vi nu også kan tilbyde nem affaldsafhentning i sække fra fx stilladser og etageejendomme eller ud over hækken i en villahave.

- Sækkene gør det nemt at sortere affaldet i flere fraktioner, så de hver især kan destrueres eller genanvendes korrekt, og desuden undgår man at have flere containere stående, selv hvis der måtte være plads til det. Får du leveret en sæk med for eksempel grus eller flis, kan returlæsset i sækkene rumme dit sorterede affald bestående af for eksempel gammel isolering og knust glas, forklarer John Hybel, der er direktør i Poul Schou.

Han har taget sig af alt fra markedsanalyser og konceptudvikling i relation til det nye forretningsområde og skal sammen med kollegaen og disponenten, Gitte Vester, hjælpe det nye koncept ’ud over rampen’.

Fra villaejere og boligforeninger til anlægsgartnere og murere
- Sækken.dk henvender sig til alle segmenter, så der er rigtig mange mennesker, der vil kunne benytte sig af konceptet. Det være sig alt fra villaejere og boligforeninger til anlægsgartnere, tømrere, entreprenører, brolæggere og murere, uddyber John Hybel og tilføjer:

- Fordi råmaterialerne leveres i sække, vil der ikke være oprydning, som mange nok kender det fra tilfælde, hvor et læs grus eller perlesten tippes af i indkørslen. Når materialerne leveres i sække, er det nemt at løfte resterende materialer væk og eventuelt gemme dem til en anden opgave. Også dét bidrager til, at vi passer på vores klode, og det er vigtigt for os, forklarer han.

-hawin

 

Læs mere om transportemballage

21/12 2021