Portstyring med digital platform optimerer vareflowet

Portstyring med digital platform optimerer vareflowet

DCC 80 er navnet på den nye portstyring fra Novoferm. Producenten af industriporte og -ramper optimerer dermed muligheder at skabe optimale portløsninger, som brugerne selv kan administrere

Af Hans Windeløv

Novoferm har lanceret en ny portstyring med en tilhørende digital platform. Systemet gør det nemt både at installere og administrere industriporte i lagre og logistikcentre.

Selve portstyringen omfatter alle de vigtige funktioner, som blandt andet gør det muligt at ændre hastighed og åbningstid, etablere ’½-åben funktion’ samt blød start- og stophastighed.

Derudover er det muligt at lave opkobling til integration med trafiklyssignaler på lageret.

Den nye styring er udstyret med elektronisk kraftovervågning, der overflødiggør behovet for kantsikring og spiralkabel for mindre porte. Det optimerer den daglige drift på lageret, og reducerer montagetiden.

Variationer og ensartethed
DCC80 portstyring fungerer via fjernstyring fra NovoAssist-app’en. Endvidere kan portstyringen tilkobles Novoferms nye digitale platform, NovoServiceHub. NovoServiceHub gør det muligt for brugerne at overvåge portenheden digtialt.

Både når det handler om det enkelte lager eller logistikcenter, og når det drejer sig om løsninger på tværs af lokationer.

Den smarte assist-app hjælper ikke kune installatører med trin-for-trin installation, den gør det også muligt for brugere og logistikchefer at korrigere portopsætningen efter installationen.

- Det kan være med til at skabe ensartethed i installationerne. Samtidig giver det dog også mulighed for at variere hver enkelt ports opsætning, hvis der er behov for det.

- App’en er enkel at bruge i hele installationsprocessen og i opfølgende justeringer af portløsningen.

- Dermed skaber systemet forudsætninger for optimalt samspil mellem processerne og for de ændringer, som kan opstå hen ad vejen, siger administrerende direktør i Novoferms danske afdeling, Anders Majland.

Digital integration i portløsningerne
Det er digitalisringen af de mange processer i industrien, som også har gjort sit indtog på området for industriporte.

Hvad enten der er tale om fuldautomatiske løsninger, eller det drejer sig om aplikationer, hvor manuelt og automatisk varehåndteringsudstyr indgår, gør digitaliseringen og de tilhørende styresystemer det muligt at skabe integrerede løsninger, hvor elementerne spiller sammen.

- Konceptet for portstyringen, DCC80, bygger på, at udstyret er forbundet via digitale kommunikationssystemer. 

- Samtidig gør tilgangen til data det muligt at fortage analyser af løsningernes performance. Dermed kan man hurtigt lave ændringer i logistik set-up’et, forklarer Anders Majland.

Ændringer over tid bliver synlige
Det er netop i de kommende ændringer, at NovoserviceHub kommer ind i billedet. Hub’en opsamler nemlig informationerne fra installationen, som er foretaget via app’en.

Det overblik opsamlingen af data skaber, gør det muligt at administrere og foretage ændringer i port- og rampeløsningen.

Systemet giver oversigt over tilgængelige fejl- og advarselsmeddelelser samt anbefalinger til handling. Visning af aktuelle driftsdata, vedligeholdelsesintervaller og ændringer over tid bliver også synlige.

Ekstern læseadgang til portsystemer via app gennem forbindelse med NovoServiceHub giver mulighed for at foretage hurtige ændringer i systemet.

Viser datahistorikken eksempelvis, at der er gentagne uheld med porte, eventuelt ved påkørsel af en af dem med lagertruck, kan man agere på flere niveauer og dermed få styr på cyklusser for vedligehold og service.

Løbende justeringer optimerer logistikken
- Ved at sammenholde porthistorikken for opsætningen af porten med frekvensen af gennemkørsler kan man danne sig et billede af trafikmønstrene.

- Er der tendenser til gentagne uheld de samme steder, er der grundlag for at se nærmere på samspillet mellem porte og truck.

- Måske skal man ændre trafikmønstrene på lageret, eller måske skal man justere åbne- eller lukketider.

- Under alle omstændigheder medvirker portstyringen og app’en til justeringer og forbedringer af den helhedsmæssige drift.

- Ud over at det fører til mere sikker varehåndtering og til effektiviseringer, øger det oppetiden på portene og hele logistikcentret. Dermed bidrager løsningen også til at holde serviceomkostningerne nede, siger Anders Majland.  

Velegnet til mindre sektionsporte
Anvendelsesområdet for DCC 80 omfatter alle Novoferms industrielle ledhejseporte herunder 40, 60 og 80 millimeter sektionsopdelte ledhejseporte.

DCC 80 er især velegnet til mindre sektionsporte op til en størrelse på ca. 3250 x 3250 millimeter.

 

1/5 2024