Når tiden er inde til at modernisere lageret

Når tiden er inde til at modernisere lageret

Frem for at ansætte flere medarbejdere til de manuelle lagerprocesser kan det være en langt bedre og mere effektiv løsning at automatisere lageret. Enten helt eller halvt. SSI Schäfer har styr på teknologien og det kundetilpassede setup, som ofte omfatter conveyorbaner

Mange lagervirksomheder kæmper med stigende varemængder, og det er ikke fordi tilgangen i sig selv er problematisk. Tvært imod.

Vækst, stigende omsætning, højere indtjening og en generel udvikling af virksomheden er blandt målsætningerne i gængs forretningsdrift. Imidlertid kan vækst og stigende varemængder også blive en hæmsko, da det risikerer at gå ud over en effektiv varehåndtering.

Særligt på lagre, hvor man håndterer ordrer manuelt, kan det blive vanskeligt at følge med, når antallet af varer overstiger en vis mængde. Er det tilfældet, er det et tegn på, at man skal overveje af optimere driften og løsningerne, der sørger for, at man kan følge med.

Automatisering af lagerprocesserne er en af de teknologiske løsninger, man kan overveje. Det er sådan man ser på sagen hos SSI Schäfer.

Flere medarbejdere effektiviserer ikke lageret

Udvikleren, designeren og leverandøren af logistikløsninger med det Hadsundbaserede hovedkontor for sine aktiviteter i Nord- og Østeuropa hjælper kunder med at effektivisere deres logistikprocesser.

Både ved at optimere de manuelle processer og ved at indføre automatik og integrerede systemer. Og SSI Schäfer oplever ofte, at virksomheder, der er ’ramt af succes’ med stigende godsmængder på manuelt drevne lagre, griber til de ’nemme løsninger’, når de forsøger at holde trit med stigende efterspørgsel på varerne.

- Det ender ofte med, at mange lagervirksomheder blot ansætter mere personale i stedet for at indføre nye teknologier. Flere medarbejdere effektiviserer imidlertid ikke nødvendigvis varehåndteringen. Ønsker man at optimere lagerprocesserne er det dog ofte smartere at anvende ressourcerne anderledes og se på, om nye løsninger og ny teknologi er vejen frem, siger salgsdirektør i SSI Schäfer-afdelingen, Bo Mortensen. 

100 ordrelinjer i timen

Hvis virksomheder er nået til det punkt, hvor de ser sig om efter flere medarbejdere til håndteringen af lagervarerne, mener han, at det er her, man skal overveje at implementere automatiserede systemer og måske starte med conveyorsystemer.

- Er man interesseret i at understøtte en kontinuerlig fremgang med nye løsninger, kan implementering af conveyorsystemer gøre lagerprocesser mere effektive, siger Bo Mortensen.

Han kommer ind på, at flere undersøgelser viser, at mere end 60 % af driftsomkostningerne på lageret stammer fra manuel ordreplukning.

- Det er ikke så overraskende, når man tager den tid i betragtning, som personalet bruger på at køre eller gå rundt på lageret for at finde de rigtige varer. I det bedste scenarie med manuel plukning, plukker en medarbejder traditionelt ca. 100 ordrelinjer i timen. Yderligere ansættelse af personale løser ikke problemet med hastigheden, men øger helt sikkert arbejdsomkostningerne.

Vare-til-person på rullebaner

Conveyorsystemer er en vare-til-person-løsning, hvor beholdere, eksempelvis i form af lagerkasser eller papkasser, ankommer til en plukstation med de nødvendige varer på rullebaner. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at transportere hver enkelt beholder gennem alle afhentningszoner.

- Man udfører stadig pluk manuelt, men systemet transporterer beholderen automatisk mellem de forskellige afhentningszoner og derefter videre til kontrol- og pakkeområdet. Det reducerer ordrehåndteringstiden markant, og på den måde kan man ved hjælp af halvautomatiske plukkesystemer øge antallet af plukkede ordrelinjer per time uden at ansætte mere personale.

Som Bo Mortensen forklarer, kan rullebaner være en del af den store fuldautomatiske lagerløsning. For lagervirksomheder, der står for en overgang fra helt manuelle processer, er rullebaner imidlertid også en mulighed i halvautomatiske løsninger, der dermed øger produktiviteten hos de mindre virksomheder og lagre.

- Med hensyn til effektivitet giver det mening at vælge conveyorsystemer, når lageret håndterer mere end 3000 ordrelinjer i timen. I dette tilfælde er rullebaner ofte en meget god løsning til at øge effektiviteten. Hvis antallet af ordrelinjer overstiger 10.000 i timen, anbefaler vi, at man overvejer at implementere en fuldautomatisk løsning. Det er dog afgørende, at man tænker langsigtet. Hvis man forventer stor fremtidig vækst, er det vigtigt at vælge en automatiseret løsning, man kan skalere senere hen, så eksisterende lagerprocesser ikke går i stå i implementeringsfasen.

ABC-analyse er påkrævet

 

For at konkretise løsningen tager Bo Mortensen udgangspunkt i billedet herover.

- Her ser man plukkezoner med conveyorlinjer. Lagermedarbejdere lægger varerne fra reoler ned i kasser, hvorefter alle varer er indlagret i henhold til deres omsætningshastighed. Varer med høj omsætningshastighed betragtes som A-varer, der normalt placeres i gennemløbsreoler.

- Med gennemløbsreoler vil medarbejderne altid have det nødvendige produkt i nærheden uden at skulle gå rundt på lageret. Varer i B- og C-kategori har langsommere omsætningshastighed og opbevares derfor på hylder. Et specielt conveyorsystem, der er placeret inde i gennemløbsreolerne, leverer beholdere med A-varer til de forskellige zoner for hurtig genopfyldning af plukkekanalerne.

- Beholderne kører på rullebaner ud til arbejdsstationerne og derfra til kontrol- og ompakningsområderne. Efter at ordrerne er blevet pakket i papkasser, sendes de til den automatiske sorteringsconveyor.

Synkroniser processerne

Det er vigtigt, at hastigheden for ordreplukning, kontrol og pakning bliver synkroniseret.

- Normalt tager det længere tid at komme igennem et kontrol- og pakkeområde, end det tager at plukke en ordre. Det betyder, at en medarbejder i plukkeområdet behandler ordrer hurtigere og kan håndtere mere end én zone.

- Det er også muligt at plukke ordrer direkte i plast- eller papkasser fra de forreste reoler, hvor de palleterede varer opbevares. For at gøre dette skal der etableres en ekstra rullebane, der er forbundet til det primære conveyorsystem, forklarer Bo Mortensen.

Conveyorsystemer kræver en betydelig investering. Derfor skal man være sikker på deres rentabilitet, før man implementerer dem.

- Hvis man samtidig foretager en langsigtet analyse, kan den vise, at det er dyrere at ansætte ekstra lagerpersonale end at installere en halv- eller fuldautomatisk løsning én gang for alle. Under alle omstændigheder er det noget man skal overveje nøje, når man står over for udfordringer med stigende efterspørgsel og deraf voksende varemængder.

Bo Mortensen kommer ind på, at det er her, SSI Schäfer træder til og hjælper kunderne med at analysere og vurdere mulighederne.

- På baggrund af det bliver vi i stand til at foreslå den løsning, der passer til kundernes behov.

 

 

 

Læs mere om lagerindretning

9/12 2020

Affugtning

Afspærringsværn

Dækreoler

Eftersyn af lagerinventar

Gitterbure - Rullebure

Gittervægge

Grenreoler

Gulvafmærkning

Hyldereoler

Kasser og beholdere

Lagerautomater

Lagerreoler

Mezzaninsystemer

Modulkontorer

Opmærkning

Pakkeborde

Pallereoler

Rådgivning

Reoler til materialeforsyning

Volumenreoler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.