Salling Group investerer 2,5 milliarder kroner i energi- og klimaomstillingBilka Viborg skiftede i januar sit gasfyr ud med en eldrevet varmepumpe på taget. Nu følger 750 andre af Salling Groups butikker. Foto: Claus Frederiksen/Bilka Viborg

Salling Group investerer 2,5 milliarder kroner i energi- og klimaomstilling

Solceller på taget, nye effektive kølemøbler, glaslåg på alle kølere og frysere og udskiftning af gasfyr med eldrevne varmepumper. Det er planerne for Danmarks største dagligvarekoncerns bygninger de kommende tre år. Investeringerne er fremskyndet på grund af de stigende energipriser og ønsket om at blive uafhængig af russisk gas

I løbet af de kommende tre år fjerner Salling Group gasfyr fra 750 butikker i Danmark, Tyskland og Polen og erstatter dem med eldrevne varmepumper. 775 butikker får desuden nye energieffektive kølemøbler, og der kommer glaslåger på alle kølere og frysere. Samtidig opsætter koncernen solceller på taget af i alt 570 danske, tyske og polske varehuse, butikker, lager- og kontorbygninger.

Store energireduktioner giver sund forretning
Investeringen er en direkte forlængelse af Salling Groups klimaambition, men sker nu som følge af den aktuelle energi-situation og et ønske om uafhængighed af russisk gas.

-Som et led i vores klimaambition har vi haft en klar plan for reduktion af vores energiforbrug på tværs af koncernen og de tre markeder, vi opererer i. Nu lægger den aktuelle energisituation med stigende priser og afhængighed af Rusland yderligere pres på behovet for omstilling, og derfor har vi valgt at fremskynde investeringerne, siger Salling Groups administrerende direktør Per Bank og fortsætter:

-Som ansvarlig virksomhed ønsker vi at reagere og handle på de forandringer, vi står overfor. Vores vigtigste opgave er at have øje for, hvordan vi hele tiden kan forbedre hverdagen for vores kunder, og samtidig have overskud til både at geninvestere i vores forretning og donere tilbage til samfundet gennem vores ejere, Salling Fondene. Ved at investere stort i energi-reduktioner her og nu, er vi i stand til at drive en sund forretning både nu og i fremtiden, siger Per Bank.

El-varmepumper, solceller og lavere energiforbrug
Helt konkret går investeringen på 2,5 milliarder til at sænke energiforbruget og selv producere grøn energi på tværs af Salling Groups tre markeder Danmark, Tyskland og Polen:

Eldrevne varmepumper erstatter olie- og gasdrevne varmekilder i 750 Bilka, føtex samt Netto i Danmark, Tyskland og Polen
Installation af solceller på i alt 570 eksisterende føtex, Bilka samt danske, tyske og polske Netto (dvs. bygninger, hvis konstruktion kan bære installationen), samt integrering af solceller på alt fremtidigt byggeri; nye butikker, lagerbygninger, mv.

Montering af låger på eksisterende køle- og frysemøbler i samtlige Nettos butikker i alle tre lande (en proces, butikskæderne føtex og Bilka i forvejen er næsten i mål med)Ældre køle- og frysemøbler erstattes i 725 butikker af moderne og mere energieffektive modeller
Andre energireducerende tiltag som f.eks. udskiftning til LED eller nye typer LED i butikker, der allerede tidligere har udskiftet sine lyskilder

Med kontorer, varelagere og 1.700 butikker fordelt på de tre markeder har en af Salling Groups udfordringer i den grønne omstilling været afhængigheden af energi fra fossile brændstoffer. Den udfordring er ikke fjernet med et trylleslag med de nye investeringer, men tiltagene er et væsentligt skridt i retningen af en fremtid uafhængig af russisk gas og andre fossile brændstoffer, forklarer Per Bank:

-Danmark er godt på vej til et grønnere elnet, men vores klimamæssige hovedpine har hele tiden været den energi, vi har købt i Tyskland og Polen. Med de reduktioner, vi planlægger her, samt ikke mindst opsætningen af solpaneler til egen produktion af grøn energi, tager vi nu et stort skridt i retning mod en fossilfri dagligvarehandel."-

Eksekveringen af de fem initiativer går i gang med det samme. Udskiftningen af gasfyr i Danmark og Polen forventes afsluttet i 2023, mens Tyskland følger efter i 2024. Solceller på eksisterende bygninger forventes afsluttet i hhv. 2023 (Bilka), 2025 (føtex samt alle Salling Groups centrallagre i alle tre markeder) og 2028 (Netto Danmark, Netto Tyskland og Netto Polen), mens udskiftningen af kølemøbler sker synkront i alle tre lande og formater frem mod 2026.

-lipe

Læs mere om lagerindretning

23/3 2022

Affugtning

Afspærringsværn

Dækreoler

Eftersyn af lagerinventar

Gitterbure - Rullebure

Gittervægge

Grenreoler

Gulvafmærkning

Hyldereoler

Kasser og beholdere

Lagerautomater

Lagerreoler

Mezzaninsystemer

Modulkontorer

Opmærkning

Pakkeborde

Pallereoler

Rådgivning

Reoler til materialeforsyning

Volumenreoler

Tilføj dit firma her.
Send en mail.