Axacons WMS effektiviserer logistikken 

Axacons WMS effektiviserer logistikken 

Systematisk indlagring, nem oplæring af lagermedarbejderne, hurtige pluk og effektiv varehåndtering er nogle af fordelene ved brug af en dedikeret løsning med et WMS. Axacons standardiserede og avancerede lagerstyringssystem er målrettet til kundernes behov, og man kan både skalere op og bygge moduler på 

 

Af Hans Windeløv 

Har virksomheden vokseværk, og er lageret, med manuel varehåndtering, ved at løbe tør for plads til de varer, der er stor efterspørgsel på. Og kan man ikke helt få plukket, pakket og afsendt varerne i takt med, at ordrerne tikker ind. Ja, så er en areaktionerne ofte, at man bygger lageret ud, anskaffer flere reoler og ansætter flere lagermedarbejdere.   

Men sådan behøver man ikke nødvendigvis at gribe tingene an. En anden måde at løse problemerne på er at digitalisere lageret. Altså at få virksomhedens økonomi- og ordresystem til at spille sammen med et lagerstyringssystem, WMS i daglig talePå den måde optimerer man processerne på lageret og effektiviserer den interne varehåndtering.

Bliver systemerne sat op og tilpasset virksomhedens ordreindtag og lagersetup, er det muligt at effektivisere hele lagerdriften, så man ikke nødvendigvis behøver at investere i nybyggeri, flere reoler og mere arbejdskraft. 

Det er i hvert fald nogle af de scenarier softwarevirksomheden og specialisten i udvikling af WMS-løsninger, Axacon, arbejder med, når den hjælper virksomheder med at digitalisere og automatisere lager- og logstikprocesserne.  

Et strategisk værktøj 

- Det er jo ikke altid, at folkene på direktionsgangen og i indkøbsafdelingen kender problemstillingerne på lageret. De har ikke nødvendigvis kendskab til de dybereliggende strukturer for arbejdet og håndteringen af varer og ekspedition af ordrer der. Og så bliver den oplagte løsning og hurtige beslutning nogen gange, at man bygger ud, køber ind og ansætter.

- Vores WMS-løsninger sørger for, at man får processerne på lageret til at spille optimalt. Det kræver selvfølgelig, at vi i samarbejde med kunden analyserer hver enkelt virksomheds eksisterende setup. På baggrund af data om eksisterende lagerstyring og -rutiner, ordretilgang, plukmetoder og varehåndtering tilbyder vi WMS-løsninger, som både løser problemerne her og nu og også fremtidssikrer den interne logistik.

- Vores løsninger er nemlig skalerbare og mulige at konfigurere og udvide med forskellige moduler. Vores systemer effektiviserer dermed kundernes lagerdrift og varehåndtering og sørger endvidere for, at man kan bruge sit setup som et strategisk værktøj i forhold til at bearbejde de markeder, man opererer på.  

Sådan siger administrerende direktør og medindehaver af Axacon, Ulrik Gavlshøj Petersen.  

Data danner grundlaget 

Nogle af de data, WMS-systemerne er med til at holde styr på, handler eksempelvis om kategorisering af varer med stor omsætning. Det betyder, at man i forhold til analysen af odrelinjer og undersøgelsen af varernes art også er i stand til at systematisere placeringen af varerne på lageret. På den måde kan kunderne hjælpes med ændringer i lagerlayout og supplement af lagerinventar, som eksempelvis brug af lagerautomater.  

- Vi har systemerne som effektiviserer lageret ved at få styr på varestrømmene. Det sker blandt andet ved at optimere placeringen af varerne og måske ved at benytte lidt mere avancerede plukformer, så som Pick-by-Voice i forhold til brug af scannere. Og opgraderingen fra håndholdt varepluk med ordrelister på papir sker så måske til et trin, hvor man benytter scannere. Pointen er, at der er tale om en digitalisering, hvor systemet holder styr på lagerbeholdningen og skaber grundlag for den hurtigste og nemmeste måde at plukke varerne på, forklarer Ulrik Gavlshøj Petersen.  

Digitaliseringen af processerne effektiviserer arbejdsgangene i varehåndteringen, så man bruger så lidt tid som muligt på at bevæge sig rundt på lageret. Det betyder, at systemet opbygger nogle helt logiske plukruter til medarbejderne og også sørger for, at ordrerne bliver plukket og eksekveret i forhold til lagerbeholdningen.  

Hurtig oplæring i systemet 

- Systemet er jo online og spiller sammen med ERP-systemet, altså virksomhedernes økonomisystem, som ofte er der, ordrerne tikker ind. Vores WMS integrerer med ERP-systemerne, så bestillingen af varer hele tiden bliver opdateret i forhold til lagerbeholdningen. Man kan dermed ikke blive sendt ud og plukke varer, som ikke er på lager i systemet. Hele den automatisering af lagerstyringen giver nogle mærkbare ændringer.

- Har man været vant til papirlister, eller har man en løsning med scannere, hvor medarbejdere selv skal finde varerne, bliver meget tid vundet ved, at systemet fortæller, hvor man skal hen, og hvor mange varer, man skal plukke. Samtidig gør systemet op med viden om varernes placering og med gulverfaring’ og plukrutiner. Manuelt og håndholdt pluk er grundlæggende langsommeligt

- Nogen steder går det dog nogenlunde hurtigt, fordi man har de erfarne medarbejdere. Problemet opstår, hvis de bliver syge, eller man har sæsonpeaks, hvor vikarer bliver tilkaldt. Det tager nemlig lang tid at lære rutinerne og få varernes placering i reolerne ind på lystavlen. Med opkoblingen af WMS på scannere eliminerer man simpelt hen oplæringstiden. Systemet fortæller medarbejderne, hvor de skal hen for at plukke. Og så er man oppe at køre på ganske kort tid, samtidig med at der er tale om ret høj effektivitet. 

Logistik er et konkurrenceparameter 

Axacon blev etableret i 1999. I 2018 købte Ulrik Gavlshøj Petersen sig ind i virksomheden sammen med en kompagnon, så der nu er en stærk konstellation af de oprindelige og nye ejere. De seneste år er virksomheden vokset. Man er gået fra 8 til 15 medarbejdere på kort tid. Og som Ulrik Gavlshøj Petersen fortæller, handler det blandt andet om, at man i handel, transport og industri har indset, at logistikken er et konkurrenceparameter. Og at effektiv lagerdrift hjælper virksomheder med at udvikle sig og vækste.  

- Gode WMS-systemer overflødiggør heldigvis ikke lagermedarbejderne. Måske vækster man og får højere lageromsætning og flere varer i sortimentet. Når logistikken bliver mere kompleks eller der stilles nye krav, kan vi sikre, at medarbejderne hurtigere og lettere kan omstille sig ved hjælp af WMS. Samtidig er der også en tendens til, at implementering af WMS frigør medarbejderes tid til andre vigtige opgaver i organisationen.  

Axacon har flere varianter af sin WMS-løsning i sortimentet. Fra de helt enkle, der holder styr på paller-ind-paller-ud i mindre virksomheder og til de meget komplekse systemer, der styrer integrationen af flere forskellige lagerprocesser og varehåndteringer, automation og selvkørende enheder med mere 

- Og så er der alt derimellem. Vi leverer jo blandt andet nogle avancerede systemer til medicinalindustrien. Der er der krav om sporbarhed og dokumentation for eksempelvis opbevaringstemperatur, serialisering, og hvem der har gjort hvad i rækken af håndteringer. Dermed kan man spore, at alt er foregået korrekt eller opdage, hvis der er fejl, samt levere dokumentation til kunder og leverandører 

Kommuner får styr på varerne 

Axacon leverer også skalerbare løsninger, hvor man kan få systemer, som er begrænset til lige præcis de få enkle behov, man har for styring af varerne på lageret. Udvider man lageret eller får flere funktioner i form af forskellige services, nye varer eller flere lokationer, kan man tilkøbe moduler, som løser disse udfordringer.  

- Det har vi eksempelvis haft succes med hos flere kunder her under corona-krisen, eksempelvis i den offentlige sektor. Her ser vi faktisk et forholdsvis nyt område, fordi kommuner nogle gange har behov for at samle forskellige, ensartede afdelingers udstyr for at kunne distribuere det fra centralt hold. Tidligere har det måske ikke krævet et lagerstyringssystem, men med sammenlægningen får man pludselig problemer med henblik på at holde styr på varer, ordrer og beholdninger. Det giver vores system svaret på, siger Ulrik Gavlshøj Petersen.  

 

          

 

 

  

   

 

 

 

Læs mere om lagerstyring

10/11 2020