Gode råd om WMS

Gode råd om WMS

Warehouse Management System (WMS), optimerer lagerets processer og funktioner - lige fra varemodtagelsen til afsendelsen af de færdigt pakkede ordrer. SSI Schäfer, der er leverandør af systemet, kaster lys over de mange fordele ved det

Tidligere har WMS oftest været brugt i store og komplekse lagre. Tendensen har ændret sig, og i dag kan også små og mellemstore virksomheder have stor gavn af et WMS. Styringen af lageret er nemlig i mange tilfælde afgørende for, om man kan levere hurtigt og fejlfrit - både ved små og større ordrer.

Men hvilke konkrete fordele er der egentlig ved et WMS? Og hvordan finder man ud af, om det kan betale sig at implementere et lagerstyringssystem i virksomhedens lager? Det giver leverandøren af lager- og logistikløsninger, og altså herunder også WMS, SSI Schäfer sit bud på

Optimal placering af varer og bedre pladsudnyttelse

- Et godt WMS kan forbedre udnyttelsen af pladsen på lageret. Derudover sørger systemet for at placere en given vare, så den er tættest mulig på de steder, hvor den skal bruges - som for eksempel plukke- og forsendelsesstationer. På den måde optimerer systemet hele processen fra modtagelse af ordre til forsendelse.

Sådan siger salgsdirektør hos SSI Schäfer i Danmark, Bo Mortensen.

Som han kommer ind på, kan et WMS måle alt - lige fra lagersaldo af en given vare til tidsforbruget på en medarbejders plukkerute. Systemet kan samtidig designe ruterne på lageret, så medarbejderen altid går den mest optimale rute.

- Derudover kan systemet vise lagermedarbejderen, hvilke ordrer der skal plukkes samtidigt – såkaldt batchplukning. Det betyder, at flere ordrer kan plukkes på kortere tid, siger Bo Mortensen, og fortæller at WMS sørger for at reducere fejlpluk så man dermed undgår fejl i forsendelser.

- Det reducerer antallet af utilfredse kunder, som på den måde frigiver den tid, man normalt ville bruge på reklamationsbehandling, så man kan varetage andre og mere værdiskabende opgaver.

Kort tilbagebetalingstid

Investeringen i et WMS er hurtigt tjent ind igen. Den almindelige tilbagebetalingstid for et lagerstyringssystem er mellem et og tre år. Det gør, at systemet i mange tilfælde er en rigtig god investering.

Man undgår, at returvarerne hober sig op, idet systemet gør håndteringen af returvarer nemmere.

- Alle afsendte ordrer bliver lagret i systemet, derfor er det nemt at få dem tilbage på den rette plads på lageret, hvis de kommer retur. På den måde kan returvarerne straks blive sendt afsted til nye kunder i stedet for at strande i en returvare-bunke.

Bo Mortensen påpeger at man med implementeringen af et WMS opnår en standardisering af lagerets processer. Dermed kan man spare ressourcer på oplæring, da det bliver hurtigere at lære processerne at kende og dermed nemmere at arbejde på lageret. Af samme grund falder fejlraten drastisk, også ved ordrer behandlet af nye medarbejdere.

- Lageret bliver med et lagerstyringssystem også typisk mindre følsomt overfor sæsonudsving, da det er hurtigt at sætte ekstra medarbejdere ind i arbejdsgangene på lageret.

Kapitalbinding i et bufferlager minimeres

Med et lagerstyringssystem kan man afvikle og rapportere i takt med, at man arbejder. Dette giver fuld kontrol over lageret og antallet af varer, hvilket letter arbejdet ved optællinger og status.

Ud over den løbende kontrol med lageret medvirker systemet også til at regne ud, hvilke og hvor mange varer, der bliver behov for. Det minimerer med andre ord behovet for et bufferlager.

- Sidst, men ikke mindst, giver et WMS løbende målinger, som danner grundlag for at forbedre processerne på lageret. Forbedringen og gevinsterne ved et lagerstyringssystemet stopper altså ikke ved implementeringen af systemet, men fortsætter med konstante forbedringer i takt med nye tiltag, uddyber Bo Mortensen.

Et lagerstyringssystem kan på den måde give en bedre kundeservice, sikre en nøjagtig lageropgørelse, gøre returvarehåndtering nemmere og øge fleksibiliteten i forhold til ændringer på lageret. Alt sammen noget, som i sidste ende giver en afgørende konkurrencefordel.

Hvornår har man behov for et WMS

Hvis man overvejer, om et WMS er relevant for lageret på nuværende tidspunkt, og hvis man ønsker at finde ud af om det i det hele tager er relevant har SSI Schäfer nemlig udarbejdet en formel, som på nem vis giver et praj om, hvorvidt et lagerstyringssystem er en potentiel mulighed.

Alt man skal bruge er:

* A - antal ordrer per dag i gennemsnit

* B - antal varelinjer per ordre i gennemsnit

For at finde ud af om der er potentiale for et lagerstyringssystem, ganger man blot A med B.

- Giver resultatet 1.200 eller derover, er der et umiddelbart potentiale ved at indføre et lagerstyringssystem. Man skal dog huske på at mulighederne med WMS er mange. Er man i tvivl kan man kontakte os for at få vores vurdering af sagen siger Bo Mortensen.

Han kommer ind på at SSI Schäfers software konsulenter assisterer salgsafdelingen, både når der skal indgå software i nye projekter og når der sker ændringer på eksisterende IT-løsninger hos nuværende kunder.

-hawin

Læs mere om lagerstyring

5/10 2020