JKF Industri strømliner lageret med LOGIA

JKF Industri strømliner lageret med LOGIA

Ventilationsproducenten vil optimere hele lagerlogistikken, og har arbejdet med omstruktureringerne det meste af sidste år. Logimatics WMS-system bliver styringsplatform for projektet, som vil revolutionere tidligere, manuelle arbejdsgange

Af Lisbeth Petersen

JKF's lager har både områder med råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Platformen skal bl.a. styre pluk af råvarer til produktionen tillige med flowet af halvfabrikata og færdigvarer fra produktionen.

Med det kommende WMS-system automatiserer virksomheden i byen Als i Nordjylland en proces, som tidligere har været meget manuel, og det vil komme til at revolutionere måden, hvorpå virksomheden driver lageret i dag, fortæller JKF på sin hjemmeside:

-I fremtiden vil alle manuelle arbejdsopgaver på lageret, såsom at lave pakkelister, bestille lastbiler til transport eller uddele pluksedler, blive håndteret i systemet. Ved at automatisere så mange opgaver på lageret som muligt frigives der mere tid for den enkelte lagermedarbejder, således at der kan skabes et større fokus på den enkelte ordre, vi vil mindske fejl og desuden sikre at medarbejdernes arbejdsmiljø forbedres. Det vil forbedre tilfredsheden, da der vil blive mere overskud til at fokusere på kerneopgaverne i pakkeprocessen. WMS-systemet vil derfor ikke kun komme JKF til gode, men i høj grad også vores kunder.

I øjeblikket foretager Logimatics specialister i lageroptimering en grundig analyse af lageret. Den skal afklare, hvilke processer, der med fordel kan optimeres, og danne grundlag for prioriteringen af de ændringer, der giver størst værdi, så lagerets rammer og ressourcer udnyttes bedst muligt, når løsningen sættes i drift.

Ændringer frigiver plads til større pakkeområde
Hos JKF har kvalitetsingeniør Tobias Hovaldt i 2021 stået i spidsen for det omfattende projekt.

-Implementeringen af det kommende WMS-system har krævet en større ændring i vores lagerlayout, som har resulteret i, at vi har fået cirka 450 flere lokationer, og det har frigivet mere plads, så vi får et større pakkeområde, forklarer Tobias Hovaldt.

Omstruktureringen blev på grund af travlhed delt op i to faser, hvor første del blev gennemført i september, og anden del blev færdiggjort op til jul. Og selvom det oprindeligt skulle have været klaret over én omgang, så kigger Tobias Hovaldt tilbage på et forløb, som efter omstændighederne er blevet eksekveret meget effektivt.

- Vi har i 2021 haft meget travlt i alle dele af huset, og derfor var det simpelthen ikke muligt at tage det på en gang. Vi har dog haft to gode og effektive omgange, hvor de deltagende medarbejdere har ydet en rigtigt stor indsats for, at vi kunne lave så gnidningsfri en ændring som muligt, hvilket ellers ikke er en nem opgave med så omfattende en forandring. Der skal derfor lyde en kæmpe tak til alle de involverede!, lyder det fra Tobias Hovaldt.

WMS-systemet forventes at blive fuldt implementeret i juni 2022

-lipe

Læs mere om lagerstyring

8/2 2022