Nyt lagersetup øger effektiviteten med over 40 %Jeg er yderst tilfreds med de resultater, vi har opnået og ikke mindst de konkurrencemæssige fordele, det giver os, udtaler Av Forms adm. direktør, Marianne Sørensen.

Nyt lagersetup øger effektiviteten med over 40 %

Av Form høster nu frugten af deres investering i lagerautomater og opgradering af WMS-system. Lager og arbejdsgange er blevet optimeret ved hjælp af de nye teknologier, og det har både øget effektiviteten og nedbragt omkostningerne

Begejstringen vil ingen ende tage hos Av Form A/S i Herning, som har optimeret sit lager gennem anvendelse af nye teknologier. Virksomheden har opnået stor vækst og har derfor valgt at flytte til et større lager og investere i lagerautomater. Lagerets højde har gjort det muligt at implementere otte lagerautomater.

Det betyder, at man udnytter lagerets højde fremfor gulvplads. Derved kan man opbevare langt flere varer og tilgå dem på en mere effektiv måde. Ligeledes passer lagerautomaterne godt sammen med det logistiske flow i virksomheden.

Et veltrimmet lager

Lageret omfatter både et manuelt lager og et automatiseret lager, som styres af WMS-systemet Logia. WMS-systemet er integreret med virksomhedens ERP-system, så stamdata bliver udvekslet mellem systemerne. På den måde binder Logia hele logistikken sammen og forbedrer effektiviteten, minimerer fejl samt reducerer omkostningerne.

Udover at benytte sig af nye teknologier sørger virksomheden også for at trimme lageret og indrette det hensigtsmæssigt, så man udnytter lagerets fyldningsgrad bedst muligt. Endvidere plukker medarbejderne varerne direkte i forsendelsesemballage, så man har så få håndteringer som muligt.

- Vi har nedbragt vores lageromkostninger med 22 %, hvilket har gjort os mere konkurrencedygtige. Herudover er plukkeeffektiviteten på lageret øget med 40,6 % over de sidste tre år. Det betyder, at vi kan ekspedere flere ordrer med den samme kapacitet, fortæller administrerende direktør Marianne Sørensen, som er yderst tilfreds med den positive udvikling.

En moderne virksomhed

Av Form er en familieejet virksomhed, som har været leverandør af materialer inden for leg, læring og kreativitet til skoler og institutioner siden 1972. I dag har virksomheden over 10.000 varenumre i sit sortiment og sælger både til B2B-markedet og B2C-markedet i de skandinaviske lande.

Desuden har virksomheden et højt ambitionsniveau og betragter stilstand som tilbagegang. Dette er blandt andet årsagen til, at virksomheden implementerede lagerstyringssystemet Logia og udskiftede plukkevogne og ordresedler til iPads, håndscannere og plukketrucks.

WMS-systemet Logia styrer hele Av Forms lager – både det manuelle og det automatiske lager.

Beslutningen om at udskifte det daværende WMS-system til Logia blev truffet i 2010. Virksomheden var interesseret i et lagerstyringssystem, som med tiden kunne udvides til også at kunne styre et automatiseret lager. Ligeledes skulle brugergrænsefladen være intuitiv og nem at tilgå. På baggrund af disse ønsker faldt valget på Logia fra Logimatic i Aalborg, og løsningen blev implementeret i 2011.

En lønsom investering

I 2016 flyttede Av Form alle virksomhedens aktiviteter til et nyt lager, da det forhenværende lager var blevet for småt og ikke længere levede op til virksomhedens behov. Samtidig med flytningen til det nye lager blev lagerautomaterne implementeret, og lagerstyringssystemet blev opgraderet til den nyeste version. I dag er de nye teknologier integreret og forankret i Av Form.

- Det er naturligvis en stor investering, men vi har ikke råd til at lade være. Vores marked er præget af hård konkurrence, og vi er derfor nødsaget til at holde vores omkostninger nede for at være konkurrencedygtig. Logia har forbedret processerne markant, og vi ser en stor værdi i WMS-systemet, siger Lene Baadsgaard, som er projektchef for forretningsudvikling og Supply Chain hos Av Form.

Virksomhedens lagerchef er også godt tilfreds.

- Det er utroligt nemt at oplære nye medarbejdere i Logia. Det tager kun godt tre timer, så er de selvkørende, forklarer Kim B. Hansen, som er lagerchef hos Av Form.

Ligeledes fortæller han, at plukkesikkerheden er høj, og at det er nemt at skalere op og ned i bemandingen.

Lagerstyringssystemet sørger netop for, at processerne på lageret effektiviseres, og at man udnytter kapacitet og ressourcer bedst muligt. Af den årsag er der allerede lagt i støbeskeen til at opgradere til Logia 6.2, som er den seneste udgave af WMS-systemet.

Strategiske udviklingspartnere

I 2011 vakte implementeringen af lagerstyringssystemet bekymring, frustration og modstand blandt medarbejderne. Medarbejderstaben blev dog relativt hurtigt positivt indstillet over for teknologien og begyndte at komme med nye input til forbedringer af processerne. Dette har udviklet sig til et udbytterigt samarbejde mellem Av Form og Logimatic, idet Av Form giver inspiration til ny funktionalitet i Logia.

- Vi er meget tilfredse med samarbejdet med Av Form og betragter virksomheden som vores strategiske udviklingspartner. Av Forms udvikling fører til nye behov, og det er med til at sikre, at vores løsninger konstant udvikles, kommenterer Niels Have, som er salgschef hos Logimatic.

Av Forms investering i teknologi har effektiviseret arbejdsgangene og sikrer fuld udnyttelse af lageret.

Som udgangspunkt består Logia af standardløsninger. Funktionerne er blandt andet udviklet på baggrund af samarbejdet med Av Form. De forskellige input til nye funktioner fra Av Form udvælges, såfremt løsningen har en generel karakter og ikke er kundespecifik. Standardløsninger er at foretrække, da det er lettere og mindre omkostningstungt at implementere og opgradere.

Medarbejderne betyder alt

Hos Av Form er man af den overbevisning, at en stor del af succesen skyldes virksomhedskulturen og medarbejdernes gåpåmod. De er blevet omstillingsparate og gode til at tage de nye teknologier i brug.

- Det er vores opfattelse, at implementeringen af de nye teknologier på sigt kan blive den afgørende faktor for virksomhedens konkurrenceevne og overlevelse. Det skal dog understreges, at vores vigtigste ressource i virksomheden stadigvæk er vores dygtige medarbejdere. Uden dem var vi ingenting, uddyber direktør Marianne Sørensen.

Teknologierne er altså kommet for at blive, og i samspillet med de menneskelige ressourcer er Av Forms position blevet styrket markant på det konkurrenceprægede marked.

-hawin

 

Læs mere om lagerstyring

11/10 2019