Test med droner uden for pilotens synsvidde

Test med droner uden for pilotens synsvidde

Ny aftale om såkaldt U-Space skal gøre det muligt for droner at flyve side om side med anden flytrafik. Aftalen er den første af sin art i Skandinavien og kan i fremtiden betyde at droner kommer til at skabe endnu mere værdi i samfundet

Det fortæller Danmarks internationale droneklynge og -testcenter UAS Danmark.

Det første U-Space i Skandinavien etableres og testes i HCA Airport i Odense. Luftrummet skal benyttes til at droner kan flyve sikkert side om side med den traditionelle bemandede flytrafik. Luftrummet vil også gøre det muligt at anvende droner uden for dronepilotenes synsvidde. På sigt udbredes U-space i hele Danmark.

- I dag er det ikke tilladt frit at flyve med droner uden for dronepilotens synsvidde. Det bliver det med U-Space og dermed kan der for alvor åbnes for en lang række af nye muligheder for både samfundet og for virksomhederne. Vi kommer til at se dronerne gøre nytte i et omfang, vi slet ikke kan forestille os i dag, siger Carsten Fich, CEO, Naviair, som leverer trafikstyring til luftfarten i Danmark.

Partnerne i det nye danske dronesamarbejde er Naviair, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), Syddansk Universitet, HCA Airport og UAS Denmarks internationale testcenter. Hertil kommer en række droneprojekter og interessenter såsom Healthdrone projektet og Fyns Politi. Naviair skal sørge for at etablere systemet, mens TBST står for myndighedstilladelser og godkendelser - UAS Danmark stiller testfaciliteter til rådighed både for danske og internationale virksomheder.

Danmark med i globalt kapløb
Samarbejdet vil sikre Danmark en plads i det globale kapløb om at udvikle dronetransport. I dag er 26 lande i gang med at teste, gøre klar til at teste eller allerede i gang med at anvende droner til transport af varer. Det nye samarbejde kan give Danmark en stærk position både i Skandinavien og globalt, da den i modsætning til aftalerne i andre lande er forankret i et stærkt offentlig-privat samarbejde.

- Ved at gå forrest med U-Space i Skandinavien har Danmark nu mulighed for at sætte sig i spidsen for den kommercielle udvikling af nye droneløsninger. Andre lande er i gang med at etablere U-Space, men ingen andre har så tæt et samarbejde som her, hvor vi har samlet luftrumsovervågning, de offentlige myndigheder og et internationalt testcenter, siger Teit Silberling, kommerciel chef, UAS Denmark, den nationale droneklynge og det internationale testcenter.

Om U-Space
U-Space er en digital og automatiseret infrastruktur for droner og indeholder bl.a. et styringssystem for luftfartstrafik. Det gør det muligt for droner og bemandet flytrafik at kommunikere sammen eller gennem for eksempel flyvekontrollen i lufthavnene. Denne forbindelse betyder, at man hele tiden kan monitorere og regulere droneflyvning, så den er sikker og effektiv. Europa-Kommissionen har sat udvikling af et europæisk U-Space økosystem i gang, med tilhørende lovgivning der forventes godkendt i år.

-lipe

Læs mere om robotter & automatisering

29/6 2020