transportmessen banner
transportmessen banner
transportmessen banner

 

Palletering på første klasseEhcolo udvikler, designer og producerer sine anlæg på hovedadressen i Tobøl i Føvling uden for Ribe. Anlæggene bliver monteret og afprøvet hos Ehcolo inden afsendelse til kunderne.

Palletering på første klasse

Ehcolo er eksperter i palleteringsanlæg, som bliver leveret til kunder i hele verden. Bag de mange innovative løsninger ligger masser af analyser, research og udvikling, som skaber effektive og sikre anlæg med både høj oppetid og en grøn profil. Det gør den sønderjyske virksomhed til en eftertragtet leverandør af udstyr særligt til pakkerier

Af Hans Windeløv

2000 tomme sækkebundter i timen med 12 – 20 sække i hvert bundt. Med mulighed for at speede hastigheden yderligere op. Det er et af de nyeste skud på stammen af innovative palleteringsløsninger, som virksomheden Ehcolo fra Sydjylland har leveret til en stor kunde i Ukraine.

Det er ikke så meget antallet af sække, som det er det faktum, at den præcise placering af hver enkelt sækkebundt på pallen gør det muligt efterfølgende at føde sækkene direkte ind i en pakkelinje, hvor de så bliver fyldt.  

Kunden til anlægget er en kendt producent af plast- og papirsække, som har mange fabrikkker over hele verden og leverer tomme sække til mange forskellige pakkerrier i hele verden. Palleteringsmaskinen er blevet udviklet inden for de seneste halvandet år, efter at sækkeproducenten henvendte sig med en forespørgsel på netop den type løsning.

Et nyt ben at stå på

Maskinen, og de nye muligheder den giver pakkerierne for at reducere tids- og ressourceforbrug i den interne transport og håndtering af sækkene, har skabt et nyt ben at stå på for Ehcolo.

- Lige nu er der stor opmærksomhed omkring løsninger, som er både effektive, har en grøn profil, kræver et minimum af vedligehold og har høj oppetid. Maskinen, som palleterer sækkebundterne, kræver kun, at der indsættes en tom pallestak i maskinen. Pointen er, at pakkeriet ikke efterfølgende skal pakke sækkene om, efter de er blevet palleteret. Man fjerner blot wrappingen, og så er sækkene klar til pakkeprocessen.

Pakkerier i hele verden benytter Ehcolos løsninger.

- Det skaber et hurtigt flow i produktionen hos pakkeriet. Samtidig er den nyudviklede palleteringsmaskine et næsten helt unikt produkt. Der er faktisk kun en enkelt anden leverandør, som leverer noget, der minder om vores maskine. Og derfor har vi store forhåbninger til fremtiden indenfor dette specifikke område.

Sådan siger Hans Andersen, der er administrerende direktør i Ehcolo.

Fiskemel skal også pakkes i containere

Som han forklarer, er den første maskine allerede leveret til Ukraine, og Ehcolo er inde i forhandlinger med sækkeproducenten om levering af palleteringsløsningen til nogle af producentens øvrige produktionssteder.

Selv om det både har krævet et intenst analyse-, design- og udviklingsarbejde og en løbende dialog med kunden at komme i mål med den nye maskine, er der ikke noget nyt i denne tilgang til tingene hos Ehcolo.

Det er nemlig sådan, man altid har grebet  udviklingsprocesserne an. Oprindeligt startede virksomheden, der er etableret i 1987, med at udvikle et skibscontainer læssesystem for fyldte sække uden paller. Stifteren og ejeren af virksomheden var nemlig grebet af at løse et af de helt fundamentale problemer i forbindelse med afsendelsen af færdige sække med fiskemel. 

- Det har altid krævet både kræfter, snilde og tid at pakke containere med fyldte sække. Pakningen skal være så tæt som muligt og samtidig foregå hurtigt. Det interesserede den forrige ejer af virksomheden sig for. Derfor gik han i gang med at udvikle udstyr til fyldning af containere. Det lykkedes, siger Hans Andersen, som forklarer, at det var i denne forbindelse, at virksomheden fik sit fremtidige navn.

Stifteren af den hed nemlig Egon Hansen, og da man nu lavede ’Container Loadere’, blev det altså Ehcolo.

Palletering er spidskompetencen

Hans Andersen kom til virksomheden i 1991. Her havde man som følge af succesen med Container Loaderen fortsat udviklingsarbejdet og var tillige slået ind på udvikling af palleteringsudstyr. Også det blev vel modtaget, ikke mindst i Tyskland, hvor rigtig mange pakkerier med kunder i landbrugssektoren købte udstyret.

- Anlæggene sørger for hurtig, effektiv og sikker palletering af alt lige fra såsæd, kartofler, gulerødder og mange andre landbrugsprodukter, der er blevet pakket. Her er tale om en automatisering af selve palleteringen, der rationaliserer processerne og sparer mandetimer. Men samtidig sørger udstyret for, at man reducerer tunge løft, siger Hans Andersen.

Han kommer ind på, at mange kunder har brugt løsningerne til at kunne skalere kapaciteten op i forbindelse med vækst.

- Vokser produktionen, kan man netop klare stigningen i opgaver og volumen uden at skille sig af med medarbejdere. De kan så håndtere mange af de øvrige funktioner og processer i pakkerierne og undgår dermed det opslidende palleteringsarbejde, uddyber Hans Andersen.

Udvikling af andet udstyr

De fordele er der rigtigt mange kunder blandt pakkerierne, som nyder godt af. Hans Andersen kommer ind på, at Ehcolo relativt hurtigt fik en del kunder, særligt i Tyskland. Det betød, at man allerede i starten af halvfemserne måtte udvide medarbejderstaben væsentligt.

Da Hans Andersen købte virksomheden og overtog direktørposten i 1993, var man oppe på godt og vel otte medarbejdere. Og i takt med stigende efterspørgsel steg tallet stille og roligt, og nu er man 25 medarbejdere.

Staben af medarbejdere hos Ehcolo tæller da også både ingeniører, konstruktører, programmører, serviceteknikere, smede og sælgere.

Det betød også, at man begyndte at udvikle og designe løsninger til alle andre brancher, der pakker i sække. Det er løsninger, man selv tegner, designer og producerer på adressen i Tobøl i Føvling uden for Ribe.

Samtidig har man også i mange år leveret komplette og fuldautomatiske pakkelinjer ved hjælp ef flere underleverandørers produkter, bl.a. hættestrækanlæg fra danske Lachenmeier og afsækningsanlæg fra tyske T2.

Servostyring var et gennembrud

Virksomhedens kunder er spredt over hele verden, og 95 % af leverancerne går til eksport. Kunder så langt væk som Australien, USA, Malyasia, Kina, Ukraine og Rusland nyder godt af Ehcolos udstyr og ekspertise. På lignende vis optimerer Ehcolos løsninger mange forskellige europæiske kunders pakke- og palleteringsprocesser.

- Efterspørgslen på vore løsninger hænger sammen med, at vi bliver ved med at udvikle og forbedre løsningerne. En hurtig og sikker palletering, som samtidig minimerer spildplads på pallerne, skaber værdi for kunderne, siger Hans Andersen.

Han peger selv på, at indførelsen af fuld servostyring i anlæggene har været en af de helt store innovative landvindinger i udviklingen af endnu bedre løsninger.  

- Servomotorerne sørger for en langt mere blid fremførelse af pallerne og produkter og af gribeaggregaterne, som foretager selve palleteringen. Start og stop sker med bløde bevægelser, som reducerer rystelser og sørger for, at der ikke kommer forskydninger af varerne på pallerne.

Servostyringen øger endvidere sikkerheden, samtidig med at der kommer langt mindre slitage på udstyrets forskellige komponenter.

 

Administrerende direktør i Ehcolo, Hans Andersen. Her med servostyringen øverst i skabet.

Det øger levetiden for anlæggene, reducerer behovet for service, og gør løsningerne næsten støjfri. Endvidere genanvender anlægget energien fra bremseprocesserne. Det betyder, at anlæggene sparer 15 til 20 % energi i forhold til de tidligere relæstyrede anlæg.

- På den måde leverer vi grønne løsninger. Det er et godt salgsparameter, da mange kunder både ønsker en grøn profil og selvfølgelig også gerne vil have de energimæssige besparelser, siger Hans Andersen.

Service fra distancen

Der ligger et stort design- og udviklingsarbejde bag de mange løsninger, som ofte er kundespecifikke. Staben af medarbejdere hos Ehcolo tæller da også både ingeniører, konstruktører, programmører, serviceteknikere, smede og sælgere.

I dag er alle anlæg koblet op med VPN-routere, som sørger for, at teknikerne hos Ehcolo efter aftale med kunderne kan overvåge anlæggene og systemerne.

- Det betyder, at vi er i forbindelse med alle anlæg. Sker der et uheld, hvor anlægget stopper, får vi en alarm. I systemet kan vi se det samme som operatøren på stedet. Da vi er eksperter, kan vi guide de lokale folk igennem en genstart eller en servicering eller en simpel reparation af anlægget. Det går oftest meget hurtigt. Og i en travl drift slipper kunderne for at produktionen går i stå i længere tid.

Turné med årligt eftersyn

Ehcolo klarer simpelthen problemerne fra distancen, og det er en stor fordel for alle, da det tager tid og er ressourcekrævende både at sende teknikere ud selv og også at have aftaler med lokale servicefolk.

- Vi har faktisk serviceret og hjulpet kunderne fra distancen i 20 år, og i de senere år har vi efter aftale med flere kunder også installeret kameraer i anlæggene. Det gør det endnu nemmere at overvåge anlæggene og teknikken og hjælpe, hvis der skulle komme problemer, siger Hans Andersen.

Han kommer ind på, at man da også foretager service af anlæggene i forbindelse med det obligatoriske årlige eftersyn.

- Vi sammensætter turene i Europa, så vi kommer rundt til alle kunderne i løbet af en til to ugers tid. Hos kunder i de oversøiske lande benytter vi samarbejdspartnere til eftersynene, men ellers er vi selv til stede i forbindelse med opsætning og indkøring af nye anlæg hos kunderne. Også i de fjerne dele af verden.

Leverer også hele linjer

Som Hans Andersen påpeger, er det Ehcolos mission at hjælpe kunderne og skabe brugbare løsninger, når det handler om de kerneområder, hvor man har en specifik ekspertise. Virksomheden har da også oplevet en stigende efterspørgsel på anlæg til forskellige opgaver hos pakkerierne. Siden finanskrisen er der endvidere kommet flere og flere henvendelser på hele pakkelinjer.

Det hænger sammen med, at mange pakkerier tidligere selv havde deres egne ingeniørafdelinger, som var med til at styre projekter med indkøbte anlæg og pakkelinjer og integrere udstyret i linjerne. Efter krisen skilte mange pakkerier sig af med afdelingerne. Det har skabt et hul i markedet, hvor der er behov for virksomheder med know-how og flair for at skabe integrerede pakkelinjer.

- Vi har jo hele tiden optimeret vores kompetencer og har både leveret stand-alone udstyr og hele pakkelinjer. Derfor har vi fået flere af de opgaver, som tidligere lå internt i pakkerierne. Handler opgaverne om at levere hele linjer, arbejder vi sammen med gode underleverandører med samme høje kvalitet som os. Vi står for integrationen af udstyret i helhedsmæssige løsninger og tager naturligvis samtidig ansvaret for den nøglefærdige løsning.

Stabil tilgang af ordre

Hans Andersen er da også ganske fortrøstningsfuld med henblik på mængden af fremtidige opgaver. Der er masser af udfordringer, og med de helt nye løsninger med anlæg til palletering af tomme sækkebundter forventer han, at tilstrømningen af ordrer fortsætter.

Ehcolo har leveret mange anlæg til virksomheder i hele verden. Alene i Tyskland har man leveret 200 siden virksomheden startede.

 

- Vi leverer i omegnen af 30 anlæg om året og har leveret 200 anlæg i Tyskland alene siden vi startede. Vi har en stabil tilgang af ordrer og får endnu flere følere på mulige fremtidie anlæg. Og samtidig er vi i dialog med både eksisterende og potentielle kunder. Derfor har vi rigtigt travlt, både med at producere, udvikle og levere anlæg, forklarer Hans Andersen.

Konkurrence

Han kommer ind på, at Ehcolo er i stor konkurrence med tyske, hollandske og italienske firmaer.

- De har alle et meget lavere lønniveau end det danske. Men på grund af meget dygtige og selvstændige medarbejdere er vi meget effektive. Sammenholdt med en smal administrativ og yderst effektiv organisation kan vi holde omkostningerne per maskine nede på samme niveau som vores konkurrenter, siger Hans Andersen.

Som han kommer ind på, er det værd at bemærke, at 95% af Ehcolos salg er nysalg.

Det betyder, at 95% ikke køber hos os igen, de har så rigelig kapacitet de næste 20 år. Vi må derfor hvert år ud at finde de mange nye kunder eller sørge for, at de kan finde os ved hjælp af messer og hjemmeside og via den uundværlige ”mund-til-mund” metode, som heldigvis fører til mange ordrer og også viser, at vi har et rigtigt godt omdømme, siger Hans Andesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om transportemballage

12/3 2019
 • BLEVA

  BLEVA

  Markedes bedste udvalg af plastkasser til industrien
 • Thanex

  Thanex

  Lagerløsninger til alle brancher
 • Dansk Niels Bo

  Dansk Niels Bo

  Transportvogne, plastkasser, affaldshåndtering og lagerudstyr.